Ratings

FUJIWARA Taku (Japan)Japanese name(s): 藤原拓
2 tournaments
12 results
2012-10-13: 78_Chiyarenshi_open(Japan)
FUJIWARA Taku37-27WATANABE Keiichi
FUJIWARA Taku33-31TAKIGAWA Mitsuaki
SHINOHARA Jun42-22FUJIWARA Taku
TAKAHASHI Hisashi43-21FUJIWARA Taku
TSUCHIYA Shotaro35-29FUJIWARA Taku
TAKAHASHI Kenji37-27FUJIWARA Taku
2010-08-14: 64_Chiyarenshi(Japan)
FUJIWARA Taku35-29HAGA Kei
FUJIWARA Taku39-25TAKADA Ryo
FUJIWARA Taku40-24SEKINE Kunitaka
TAKAHASHI Shiu39-25FUJIWARA Taku
FUJIWARA Taku34-30YOSHIDA Miki
FUJIWARA Takuwon againstTONOSAKI Hiroaki