Ratings

78_Chiyarenshi_open (Japan)
2012-10-13

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 12406, MATSUZAWA, masa, J, 6.0, 217
 11520, KANEKO, takahiro, J, 5.0, 217
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 212
 11317, TAKAHASHI, naga, J, 4.0, 227
 12539, EBISAWA, gori, J, 4.0, 218
 12739, KOBAYASHI, mai, J, 4.0, 214
  698, SUEKUNI, makoto, J, 4.0, 204
 12587, TSUCHIYA, shotaro, J, 4.0, 202
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.0, 202
  5640, SHINOHARA, jun, J, 4.0, 201
 12290, NISHIO, hakudo, J, 4.0, 200
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 4.0, 196
 12250, KAMIKURA, daisuke, J, 4.0, 173
 12742, SAKODA, hayao, J, 3.0, 203
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 3.0, 201
  6813, YAMAZAKI, nobuyuki, J, 3.0, 199
 10197, TAKAHASHI, kenji, J, 3.0, 198
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 3.0, 196
  5543, WATANABE, keiichi, J, 3.0, 195
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 3.0, 194
 12712, URANO, kento, J, 3.0, 192
 11054, IWAKURA, hiroaki, J, 3.0, 182
 11709, IKEDA, yuki, J, 2.0, 190
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 2.0, 180
 12736, SHISEIDO, hinako, J, 2.0, 176
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 2.0, 175
 11688, FUJIWARA, taku, J, 2.0, 169
 10868, NAGAO, kazuki, J, 2.0, 165
  5542, KOIDE, satoshi, J, 2.0, 151
  5659, HAMADA, atsushi, J, 1.0, 174
 12763, SUGA, kento, J, 1.0, 165
 12267, KURIHARA, takashi, J, 1.0, 161
 12761, HOSOYA, nana, J, 1.0, 150
  5639, SHINOHARA, ryo, J, 0.0, 161

 

Here are all results.

2012-10-13: 78_Chiyarenshi_open(Japan)
NAKAJIMA Tetsuya33-31IKEDA Yuki
MITSUYA Nobuaki33-31IWATA Hiroyuki
SUEKUNI Makoto36-28SHINOHARA Ryo
YAMAZAKI Nobuyuki34-30HISHIYAMA Yuichi
IWAKURA Hiroaki42-22NARUMI Hisatoshi
MATSUYA Shinpei33-31ASAHINA Satoshi
KANEKO Kodai35-29TAKAHASHI Hisashi
SHINOHARA Jun38-26NISHIO Hakudo
TAKAHASHI Kenji36-28TSUCHIYA Shotaro
TAKIGAWA Mitsuaki38-26KURIHARA Aru
FUJIWARA Taku37-27WATANABE Keiichi
HAMADA Atsushi38-26NAGAO Kazuki
MATSUZAWA Masa34-30SOUDA Shun
EBISAWA Gori48-16HOSOYA Nana
URANO Kento36-27KOBAYASHI Mai
SHISEIDO Hinako38-26SUGA Kento
NAKAJIMA Tetsuya34-30MITSUYA Nobuaki
KAMIKURA Daisuke36-28KOIDE Satoshi
IWATA Hiroyuki34-30IKEDA Yuki
SUEKUNI Makoto37-27IWAKURA Hiroaki
ASAHINA Satoshi34-30HISHIYAMA Yuichi
MATSUYA Shinpei33-31YAMAZAKI Nobuyuki
NARUMI Hisatoshi39-25SHINOHARA Ryo
KANEKO Kodai39-25TAKAHASHI Kenji
TAKAHASHI Hisashi39-25TSUCHIYA Shotaro
SHINOHARA Jun40-24HAMADA Atsushi
NISHIO Hakudo35-29NAGAO Kazuki
WATANABE Keiichi44-20KURIHARA Aru
FUJIWARA Taku33-31TAKIGAWA Mitsuaki
MATSUZAWA Masa35-29URANO Kento
EBISAWA Gori35-29SHISEIDO Hinako
KOBAYASHI Mai35-29SOUDA Shun
SUGA Kento35-29HOSOYA Nana
NAKAJIMA Tetsuya44-20IWAKURA Hiroaki
IWATA Hiroyuki36-28NARUMI Hisatoshi
MITSUYA Nobuaki33-31ASAHINA Satoshi
SUEKUNI Makoto41-23MATSUYA Shinpei
YAMAZAKI Nobuyuki33-31KAMIKURA Daisuke
IKEDA Yukiwon againstHISHIYAMA Yuichi
KOIDE Satoshi39-25SHINOHARA Ryo
KANEKO Kodai37-27WATANABE Keiichi
SHINOHARA Jun42-22FUJIWARA Taku
NISHIO Hakudo36-28HAMADA Atsushi
TSUCHIYA Shotaro39-25KURIHARA Aru
TAKIGAWA Mitsuaki35-29TAKAHASHI Hisashi
NAGAO Kazukiwon againstTAKAHASHI Kenji
MATSUZAWA Masa38-26EBISAWA Gori
KOBAYASHI Mai38-26SUGA Kento
SOUDA Shun40-24HOSOYA Nana
URANO Kento40-24SHISEIDO Hinako
NAKAJIMA Tetsuya36-28SUEKUNI Makoto
KAMIKURA Daisuke39-24IWAKURA Hiroaki
IWATA Hiroyuki35-29YAMAZAKI Nobuyuki
MITSUYA Nobuaki35-29MATSUYA Shinpei
ASAHINA Satoshi35-29IKEDA Yuki
HISHIYAMA Yuichi33-31SHINOHARA Ryo
KOIDE Satoshi34-30NARUMI Hisatoshi
TAKAHASHI Hisashi43-21FUJIWARA Taku
SHINOHARA Jun33-31KANEKO Kodai
NISHIO Hakudo43-21TAKIGAWA Mitsuaki
TSUCHIYA Shotaro34-30HAMADA Atsushi
WATANABE Keiichi34-30TAKAHASHI Kenji
NAGAO Kazuki34-30KURIHARA Aru
MATSUZAWA Masa35-29KOBAYASHI Mai
EBISAWA Gori42-22URANO Kento
SOUDA Shun40-24SUGA Kento
SHISEIDO Hinako39-25HOSOYA Nana
NAKAJIMA Tetsuya34-30IWATA Hiroyuki
KAMIKURA Daisuke35-29ASAHINA Satoshi
SUEKUNI Makoto34-30MITSUYA Nobuaki
YAMAZAKI Nobuyuki43-21KOIDE Satoshi
IWAKURA Hiroaki35-29SHINOHARA Ryo
HISHIYAMA Yuichi36-28NARUMI Hisatoshi
IKEDA Yuki37-27MATSUYA Shinpei
KANEKO Kodai41-23NISHIO Hakudo
TAKAHASHI Hisashi43-21NAGAO Kazuki
TSUCHIYA Shotaro35-29FUJIWARA Taku
WATANABE Keiichi36-28SHINOHARA Jun
TAKAHASHI Kenji39-25KURIHARA Aru
TAKIGAWA Mitsuaki39-25HAMADA Atsushi
MATSUZAWA Masa37-27SHISEIDO Hinako
EBISAWA Gori41-23SOUDA Shun
KOBAYASHI Mai40-24HOSOYA Nana
URANO Kento42-22SUGA Kento
KAMIKURA Daisukewon againstNAKAJIMA Tetsuya
IWATA Hiroyuki36-28SUEKUNI Makoto
MITSUYA Nobuaki35-29YAMAZAKI Nobuyuki
ASAHINA Satoshi41-23SHINOHARA Ryo
IWAKURA Hiroaki34-30MATSUYA Shinpei
HISHIYAMA Yuichi35-29KOIDE Satoshi
NARUMI Hisatoshi33-31IKEDA Yuki
KANEKO Kodai34-30TAKIGAWA Mitsuaki
TAKAHASHI Hisashi44-20SHINOHARA Jun
NISHIO Hakudo37-27WATANABE Keiichi
TSUCHIYA Shotaro41-23NAGAO Kazuki
TAKAHASHI Kenji37-27FUJIWARA Taku
KURIHARA Aru35-29HAMADA Atsushi
MATSUZAWA Masa38-26EBISAWA Gori
KOBAYASHI Mai45-19SHISEIDO Hinako
SOUDA Shun41-23URANO Kento
HOSOYA Nanawon againstSUGA Kento