Ratings

KAWACHI Yasuki (Japan)

Japanese name(s): 河内泰基
4 tournaments
23 results
Player ID: 11720
2012-08-04: 9_Suzuka_open(Japan)
KAWACHI Yasuki41-23KIMURA Koichi
MIURA Hideki33-31KAWACHI Yasuki
KAWACHI Yasukiwon againstKATO Yudai
KAWACHI Yasuki41-23INAGAKI Shinobu
SUEHIRO Ohachi36-28KAWACHI Yasuki
KAWACHI Yasuki38-26KATO Teru
2012-07-14: 82_Shinagawa_open(Japan)
KAWACHI Yasuki35-29TANEDA Kenji
KAWACHI Yasuki38-26MATSUZAWA Masa
KAWACHI Yasuki38-26ISHIKAWA Hiroyuki
MOGI Yoshiki34-30KAWACHI Yasuki
YUUKI Kousei34-30KAWACHI Yasuki
KAWACHI Yasuki42-22WATANABE Kenji
2010-12-18: 50_King_state(Japan)
KANAZAWA Kota39-25KAWACHI Yasuki
KAWACHI Yasuki33-31MITO Hiiro
MORI Kenichi33-31KAWACHI Yasuki
KAWACHI Yasuki39-25OCHIAI Naofumi
MATSUDA Shoma37-27KAWACHI Yasuki
2010-11-13: 67_Chiyarenshi(Japan)
KAWACHI Yasuki33-31TAYAMA Tsubasa
KAWACHI Yasuki46-18AKAIKE Hide
KAWACHI Yasuki35-29TAKADA Ryo
KAWACHI Yasuki33-31ABE Ryuji
KAWACHI Yasuki40-24TAKAOKA Shohei
KAWACHI Yasuki35-29SHIMIZU Yutaro