Ratings

9_Suzuka_open (Japan)
2012-08-04

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 12699, SUEHIRO, ohachi, J, 6.0, 232
  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 6.0, 224
  6810, MIURA, hideki, J, 5.0, 224
 11945, NISHII, kensuke, J, 4.0, 219
 11720, KAWACHI, yasuki, J, 4.0, 211
 10625, SHIMIZU, naoki, J, 4.0, 210
 12250, KAMIKURA, daisuke, J, 4.0, 199
  6911, KIBA, kenta, J, 4.0, 194
 10393, TSUCHIYA, keifumiro, J, 4.0, 189
  6805, SAKA, hiroshi, J, 3.0, 202
  5699, YOSHIYUKI, suganuma, J, 3.0, 200
  5575, ESAKI, yuta, J, 3.0, 200
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 3.0, 198
 11949, TANAKA, kitajima, J, 3.0, 196
 12478, MATSUSHITA, yumiko, J, 3.0, 193
 12462, KATO, yudai, J, 2.0, 194
 12253, KATO, teru, J, 2.0, 185
  5676, TSUKAMOTO, hiroaki, J, 2.0, 179
  5588, KOBAYASHI, ritsuko, J, 2.0, 173
  7071, INAGAKI, shinobu, J, 2.0, 147
 12698, KIMURA, koichi, J, 2.0, 125
  6806, SUGIYAMA, toshio, J, 1.0, 164
 11951, TOKUDA, jun, J, 1.0, 128
 12723, SUDO, tatsuo, J, 1.0, 105
  5677, MIYASATO, shiyoko, J, 0.0, 159
 12687, IWASAKI, shingo, J, 0.0, 85

 

Here are all results.

2012-08-04: 9_Suzuka_open(Japan)
TAKANASHI Yusuke37-27KIBA Kenta
SHIMIZU Naoki42-22KOBAYASHI Ritsuko
KAMIKURA Daisuke35-29TSUKAMOTO Hiroaki
TSUCHIYA Keishiro34-30SAKA Hiroshi
YOSHIYUKI Suganuma38-25TANAKA Kousuke
ESAKI Yuta38-26NAGAMATSU Ryota
SUGIYAMA Toshio35-29MIYASATO Shiyoko
SUEHIRO Ohachi41-23INAGAKI Shinobu
MIURA Hideki42-22TOKUDA Jun
NISHII Kensuke48-16SUDO Tatsuo
KAWACHI Yasuki41-23KIMURA Koichi
KATO Yudai40-24MATSUSHITA Yumiko
KATO Teru42-22IWASAKI Shingo
TAKANASHI Yusuke35-29ESAKI Yuta
SHIMIZU Naoki34-30YOSHIYUKI Suganuma
KAMIKURA Daisuke35-29SUGIYAMA Toshio
KIBA Kenta33-31TANAKA Kousuke
TSUCHIYA Keishiro40-24MIYASATO Shiyoko
SAKA Hiroshi40-24TSUKAMOTO Hiroaki
NAGAMATSU Ryota33-31KOBAYASHI Ritsuko
SUEHIRO Ohachi39-25KATO Yudai
MIURA Hideki33-31KAWACHI Yasuki
NISHII Kensuke34-30KATO Teru
MATSUSHITA Yumiko34-30INAGAKI Shinobu
TOKUDA Jun43-21SUDO Tatsuo
KIMURA Koichi40-24IWASAKI Shingo
TAKANASHI Yusuke38-26KAMIKURA Daisuke
TSUCHIYA Keishiro33-31SHIMIZU Naoki
SAKA Hiroshi40-24YOSHIYUKI Suganuma
ESAKI Yuta38-26SUGIYAMA Toshio
NAGAMATSU Ryota40-24KIBA Kenta
TANAKA Kousuke39-25MIYASATO Shiyoko
KOBAYASHI Ritsuko35-29TSUKAMOTO Hiroaki
SUEHIRO Ohachi34-30NISHII Kensuke
MIURA Hideki48-16KATO Teru
KAWACHI Yasukiwon againstKATO Yudai
MATSUSHITA Yumiko46-18IWASAKI Shingo
INAGAKI Shinobu39-25SUDO Tatsuo
KIMURA Koichi40-24TOKUDA Jun
TAKANASHI Yusuke41-23TSUCHIYA Keishiro
SHIMIZU Naoki41-23SAKA Hiroshi
KAMIKURA Daisuke36-28ESAKI Yuta
KIBA Kenta43-21KOBAYASHI Ritsuko
YOSHIYUKI Suganuma45-19SUGIYAMA Toshio
NAGAMATSU Ryota39-25TANAKA Kousuke
TSUKAMOTO Hiroaki34-30MIYASATO Shiyoko
SUEHIRO Ohachi40-24MIURA Hideki
NISHII Kensuke33-31MATSUSHITA Yumiko
KAWACHI Yasuki41-23INAGAKI Shinobu
KATO Yudai42-22KIMURA Koichi
KATO Teru43-21TOKUDA Jun
SUDO Tatsuo43-21IWASAKI Shingo
TAKANASHI Yusuke35-29SHIMIZU Naoki
KAMIKURA Daisuke36-28NAGAMATSU Ryota
KIBA Kenta34-30TSUKAMOTO Hiroaki
YOSHIYUKI Suganuma37-27TSUCHIYA Keishiro
ESAKI Yuta36-28SAKA Hiroshi
TANAKA Kousuke40-24SUGIYAMA Toshio
KOBAYASHI Ritsuko36-28MIYASATO Shiyoko
SUEHIRO Ohachi36-28KAWACHI Yasuki
MIURA Hideki36-28NISHII Kensuke
MATSUSHITA Yumiko36-28KATO Teru
INAGAKI Shinobuwon againstKATO Yudai
TAKANASHI Yusuke38-26YOSHIYUKI Suganuma
SHIMIZU Naoki33-31KAMIKURA Daisuke
KIBA Kenta33-31ESAKI Yuta
TSUCHIYA Keishirowon againstNAGAMATSU Ryota
SAKA Hiroshi41-23MIYASATO Shiyoko
TANAKA Kousuke36-28KOBAYASHI Ritsuko
TSUKAMOTO Hiroaki33-31SUGIYAMA Toshio
SUEHIRO Ohachi42-22MATSUSHITA Yumiko
MIURA Hideki41-23KATO Yudai
NISHII Kensuke46-18TOKUDA Jun
KAWACHI Yasuki38-26KATO Teru