Ratings

NOZAKI Natzumi (Japan)

Japanese name(s): 野崎夏海
6 tournaments
31 results
Player ID: 12555
2013-03-03: 82_Kanagawa_open(Japan)
TAKANASHI Yusuke60-04NOZAKI Natzumi
TATENO Ryuuji46-18NOZAKI Natzumi
NOZAKI Natzumi32-32HAYASAKA Toshie
KUNOU Masakado34-30NOZAKI Natzumi
ISHIKAWA Akira40-24NOZAKI Natzumi
NOZAKI Natzumi37-27MATSUMOTO Takaki
2012-10-06: 1_team_Shinagawa_open(Japan)
KINOSHITA Hisako35-29NOZAKI Natzumi
ASAKAWA Takuya36-28NOZAKI Natzumi
TSUTSUMI Kohei36-28NOZAKI Natzumi
KURIHARA Kyousuke33-31NOZAKI Natzumi
TOYOTA Yasuteru36-28NOZAKI Natzumi
NOZAKI Natzumi36-28TASAKA Kanichiro
2012-08-26: 23_Sapporo_open(Japan)
NOZAKI Natzumi36-28SATO Tetsuya
NOZAKI Jyunetsu45-19NOZAKI Natzumi
SASAKI Sohei33-31NOZAKI Natzumi
NOZAKI Natzumi32-32OKABAYASHI Noguchi
NOZAKI Natzumi60-04SHIDA Satiko
NOZAKI Natzumi53-11SHIDA Takeshi
2012-03-03: Meijin_women_final(Japan)
NOZAKI Natzumi33-31MIYAKOSHI Orita
2012-03-03: Meijin_women_groupB(Japan)
NOZAKI Natzumi47-17SANO Yoko
TATSUMI-IIJIMA Yukiko35-29NOZAKI Natzumi
NOZAKI Natzumi43-21URASHIMA Mei
YAMANAKA Mami37-27NOZAKI Natzumi
NOZAKI Natzumi42-22HADA Jun
2012-01-29: 2012_Hokkaido_expert_game(Japan)
KANEKO Masaru50-14NOZAKI Natzumi
KIYONOBU Kenta44-20NOZAKI Natzumi
TAKENOBU Kosuke35-29NOZAKI Natzumi
NOZAKI Natzumi36-28SAGAWA Syuntaro
SASAKI Sohei42-22NOZAKI Natzumi
NOZAKI Natzumi39-25OKABAYASHI Noguchi
NOZAKI Natzumi32-32GOTO Yuichi