Ratings

TOMURA Sho (Japan)

Japanese name(s): 戸村翔
9 tournaments
67 results
Player ID: 12948
2017-12-24: 7_Mito_endurance_games(Japan)
TAKAHASHI Shiu43-21TOMURA Sho
ARAKI Yu41-23TOMURA Sho
TOMURA Sho48-16WATABE Naoto
NANASE Yuuma33-31TOMURA Sho
NISHIMURA Haruna40-24TOMURA Sho
TOMURA Sho44-20KAWARADA Seiji
YAMADA Yukie48-16TOMURA Sho
TOMURA Sho48-16NAMIKI Airi
TOMURA Sho43-21KIKUCHI Junichi
TOMURA Sho38-26MIURA Toshie
TAKAHASHI Shiu45-19TOMURA Sho
KOBAYASHI Manabu40-24TOMURA Sho
TOMURA Sho39-25HAYASHI Keita
ARAKI Ryo39-25TOMURA Sho
KAWARADA Seiji44-20TOMURA Sho
TOMURA Sho43-21NISHIMURA Haruna
TOMURA Sho36-28NAMIKI Kazunari
NAKAMURA Kazuki35-29TOMURA Sho
2017-11-18: 65_Mito_Jishi_games(Japan)
KITAMURA Momona32-32TOMURA Sho
TOMURA Sho52-12SUZUKI Fujio
DOBASHI Yusuke34-30TOMURA Sho
NINPEI Masatoshi38-26TOMURA Sho
TOMURA Sho33-31UI Shoudou
2014-09-14: 156_Nagareyama_open(Japan)
KOBAYASHI Manabu36-28TOMURA Sho
TOMURA Sho44-20TOMI Kazuko
HONMA Yosuke39-25TOMURA Sho
KATORI Michihiro43-21TOMURA Sho
ISOBE Masaki48-16TOMURA Sho
SUZUKI Kenji38-26TOMURA Sho
2014-06-14: 42_All_Japan_Ibaraki_prelim(Japan)
KINOSHITA Takao49-15TOMURA Sho
AKITA Takuma50-14TOMURA Sho
TOMURA Sho43-21TOMI Kazuko
HAMA Masayuki39-25TOMURA Sho
TOMURA Sho46-18KIKUCHI Junichi
IZUMI Takashi38-26TOMURA Sho
TOMURA Sho41-23KIKUCHI Junichi
HAMA Kouta33-31TOMURA Sho
2013-12-07: 31_Mito_Jishi_games(Japan)
TOMURA Sho45-19KAWASAKI Bunji
IZUMI Takashi34-30TOMURA Sho
TAKAHASHI Hisashi34-30TOMURA Sho
TOMURA Sho51-13HAMA Shunsuke
TOMURA Sho48-16KAWASAKI Tanbo
2013-10-06: 24_Kansai_champ_B(Japan)
NISHIMURA Akihiro40-24TOMURA Sho
TOMURA Sho49-15YAMADA Yukie
ARAI Toshiko33-31TOMURA Sho
TOMURA Sho46-18MATSUO Shunichiro
TOMURA Sho33-31AKAI Chishu
TOMURA Sho44-20KIMURA Tsuchiya
MITSUMOTO Daisuke50-14TOMURA Sho
2013-09-07: 83_Mito_meeting_youth(Japan)
MITSUYOSHI Hiroki34-30TOMURA Sho
TOMURA Sho63-01UMEZU Murata
TOMURA Sho49-15MOGAKI Junichi
TOMURA Sho37-27HAMA Kouta
SHIMIZU Shota44-20TOMURA Sho
2013-08-10: 27_Mito_Jishi_games(Japan)
IZUMI Takashi54-10TOMURA Sho
TOMURA Sho54-10KAWADA Yuki
TOMURA Sho55-09WATANABE Katsuhiko
WATANABE Tomonori39-25TOMURA Sho
NAKAMURA Keiko42-22TOMURA Sho
2013-06-09: 41_All_Japan_Ibaraki_prelim(Japan)
NAKAMURA Keiko49-15TOMURA Sho
TOMI Kazuko36-28TOMURA Sho
TOMURA Sho36-28KINOSHITA Tsutomu
TOMURA Sho32-32TAKIZAWA Nobuyuki
ARAI Hiroyuki34-30TOMURA Sho
TOMURA Sho32-32ISEDA Katsuya
IZUMI Takashi36-28TOMURA Sho
TOMURA Sho38-26KINOSHITA Takao