Ratings

MAEDA Gen (Japan)Japanese name(s): 前田厳
4 tournaments
26 results
2014-01-19: Kyushu_expert_games(Japan)
TANIGUCHI Eizi38-26MAEDA Gen
MAEDA Gen42-22SHIMOKAWA Atsuji
IKEDA Tatsunobu33-31MAEDA Gen
MAEDA Gen52-12KUWAHARA Kenichi
TATEISHI Seishirou48-16MAEDA Gen
MAEDA Gen47-17HIRASHIMA Naoki
2013-12-22: Kyushu_open_2013(Japan)
YAMAKAWA Takashi34-30MAEDA Gen
SENTOKU Hidefumi64-00MAEDA Gen
MAEDA Gen45-19SHIMOKAWA Atsuji
NAKANISHI Hiromi35-29MAEDA Gen
MAEDA Gen49-15TANAKA Yasumasa
INOUE Yuta33-31MAEDA Gen
2013-10-27: 58_Q_league(Japan)
MAEDA Gen47-17NAKANISHI Hiromi
MAEDA Gen58-06TOYAMA Naotaro
MAEDA Gen46-18TANAKA Yasumasa
MAEDA Gen57-07UENO Hideki
MAEDA Gen47-17SHIMOKAWA Atsuji
MAEDA Gen34-30MITSUKAWA Yoshikuni
MAEDA Gen47-17TAZIMA Hisayuki
2013-09-22: 19_Houou_open(Japan)
MAEDA Gen48-16TANABE Baidu
INOUE Yuta36-28MAEDA Gen
MAEDA Gen59-05UENO Hideki
TANIGUCHI Eizi38-26MAEDA Gen
MAEDA Gen59-05SHONO Mitsugi
MAEDA Gen40-24NAKAMURA Sou
MAEDA Gen53-11TANAKA Yasumasa