Ratings

MORITA Shigeo (Japan)Japanese name(s): 森田茂雄
1 tournaments
7 results
  • 2014
2014-08-10: 64_Q_league(Japan)
TAZIMA Hisayuki47-17MORITA Shigeo
ESAKI Kazuhiro44-20MORITA Shigeo
OHASHI Shinji51-13MORITA Shigeo
AZUMA Itsuki44-20MORITA Shigeo
SHIMOKAWA Atsuji49-15MORITA Shigeo
UENO Hideki45-19MORITA Shigeo
TAMURA Waku42-22MORITA Shigeo