Ratings

YOSHIDA Yukiko (Japan)

Japanese name(s): 吉田裕紀
5 tournaments
22 results
Player ID: 13591
2016-06-19: 43_Nagareyama_B(Japan)
YOSHIDA Yukiko42-22NISHIMURA Haruna
YOSHIDA Yukiko35-29NARA Yumiko
OKUNO Masakazu47-17YOSHIDA Yukiko
YOSHIDA Yukiko51-13TSUKAMOTO Takashi
TAKAHARU Saki55-09YOSHIDA Yukiko
2016-05-15: 42_Nagareyama_B(Japan)
TSUTOMU Soichiro44-20YOSHIDA Yukiko
TOYAMA Keitarouwon againstYOSHIDA Yukiko
YOSHIDA Yukiko39-25TSUKAMOTO Takashi
FURUHAYASHI Hayato50-14YOSHIDA Yukiko
2016-01-24: 39_Nagareyama_B(Japan)
YOSHIDA Yukiko53-11YAMAGUCHI Tomoki
YOSHIDA Yukiko42-22TSUTOMU Soichiro
ISHII Takamasa48-16YOSHIDA Yukiko
NAKAJIMA Hajime55-09YOSHIDA Yukiko
2015-12-19: 38_Nagareyama_B(Japan)
NAKAMURA Kazuhiro33-31YOSHIDA Yukiko
ISHII Takamasa47-17YOSHIDA Yukiko
MORIKAWA Yoshihito33-31YOSHIDA Yukiko
YOSHIDA Yukiko33-31NAKAJIMA Hajime
2015-11-15: 37_Nagareyama_B(Japan)
YOSHIDA Yukiko44-20YAMAGUCHI Hironobu
YAMAGUCHI Tomoki47-17YOSHIDA Yukiko
YOSHIDA Yukiko34-30NAKAJIMA Hajime
SUZUKI Yoshiyuki47-17YOSHIDA Yukiko
YOSHIDA Yukiko62-02UI Naomichi