Ratings

WAKAGETSU Aizu (Japan)

Japanese name(s): 若月瞳
3 tournaments
17 results
Player ID: 14073
2018-12-02: 15_Hiroshima_open(Japan)
KUWAHARA Yoshiteru63-01WAKAGETSU Aizu
HASHIMOTO Yosuke57-07WAKAGETSU Aizu
WAKAGETSU Aizu51-13TAKEHARU Mitsuo
WAKAGETSU Aizu46-18YAMAMOTO Yoichi
ISHIOKA Masaaki36-28WAKAGETSU Aizu
ITASAKI Yuzuri38-26WAKAGETSU Aizu
2018-05-27: 46_All_Japan_Shikoku_prelim(Japan)
KANEDA Nobuo49-15WAKAGETSU Aizu
IGI Soutarou36-28WAKAGETSU Aizu
KAWAMOTO Yuta52-12WAKAGETSU Aizu
WAKAGETSU Aizu41-23SAITO Yukiko
HASHIMOTO Yosuke37-27WAKAGETSU Aizu
WAKAGETSU Aizu35-29MAEKAWA Yuuki
2017-06-11: 45_All_Japan_Shikoku_prelim(Japan)
IMAMURA Kunihiko56-08WAKAGETSU Aizu
USHIRO Hideaki55-09WAKAGETSU Aizu
WAKAGETSU Aizu45-19ODAWARA Tomoki
YAMANE Asayu50-14WAKAGETSU Aizu
YAMAZAKI Shiin46-18WAKAGETSU Aizu