Ratings

SATO Douyuu (Japan)Japanese name(s): 佐藤道雄
4 tournaments
20 results
2019-03-09: 4_Fukushima_challenge_cup(Japan)
SATO Douyuu46-18IKITA Azu
SATO Douyuu44-20WATANABE Shunpei
SAKAI Itaru55-09SATO Douyuu
SATO Douyuu42-22SATO Hideyuki
HAYASHIZAKI Hiroyuki35-29SATO Douyuu
2018-12-15: 3_Fukushima_challenge_cup(Japan)
SATO Douyuu42-22IWASAKI Shouken
SATO Douyuu46-18MIURA Hinata
KUDOU Keita61-03SATO Douyuu
SATO Shinichi40-24SATO Douyuu
SATO Douyuu48-16ITAGAKI Tokushi
2018-09-08: 2_Fukushima_challenge_cup(Japan)
SATO Douyuu34-30SATO Shinichi
SATO Douyuu50-14SATO Hideyuki
IWASAKI Shouken36-28SATO Douyuu
SATO Douyuu40-24MIURA Hinata
SATO Douyuu49-15SAITO Yasuyuki
2018-06-30: 1_Fukushima_challenge_cup(Japan)
SATO Douyuu42-22TAKAHASHI Tadahiko
SATO Douyuu53-11IWASAKI Shouken
SATO Douyuu47-17HONDA Isao
TAKAHASHI Sumako51-13SATO Douyuu
SUZUKI Karen52-12SATO Douyuu