Ratings

KONO Sayaka (Japan)

Japanese name(s): 今野涼
6 tournaments
33 results
Player ID: 14883
  • 2019
2019-08-10: 10_Tokyo_open(Japan)
YABE Uma47-17KONO Sayaka
MATSUZAKA Daiki44-20KONO Sayaka
KAMIYAMA Hiromu36-28KONO Sayaka
YAMAGUCHI Hironobu50-14KONO Sayaka
KONO Sayaka52-12MITANI Tetsuya
2019-06-22: 147_Shinagawa_open(Japan)
KUWAHARA Shuhei56-08KONO Sayaka
KONO Sayaka34-30MATSUZAKA Daiki
KONO Sayaka46-18MIYAMOTO Sukehiro
SATO Takahiro45-19KONO Sayaka
HORII Kunitoshi59-05KONO Sayaka
KATSURA Hisatoshi60-04KONO Sayaka
2019-06-08: 139_Chiyarenshi_open_beginner(Japan)
KONO Sayaka39-25NISHIKUBO Hiroshi
KOMATSU Kanaharu34-30KONO Sayaka
KONO Sayaka60-04FUJIWARA Shinichi
FUKUTOME Yuki40-24KONO Sayaka
MIYATAKE Yusuke57-07KONO Sayaka
KONO Sayaka59-05EGUCHI Hiroko
2019-06-02: 33_Kawasaki_open(Japan)
NODA Bintatsu48-16KONO Sayaka
KAWAKAMI Eiichi37-27KONO Sayaka
KATSUHISA Tomohiko47-17KONO Sayaka
KITIGAWA Seigi37-27KONO Sayaka
KONO Sayaka63-01HIROSE Tomoaki
2019-03-03: 112_Kanagawa_open(Japan)
KONO Sayaka35-29FUJITA Haruki
KONO Sayaka36-28MATSUDA Miwa
KONO Sayaka49-15NAMIKI Airi
YAMAGISHI Ikuma38-26KONO Sayaka
NOKAWA Shunsuke44-20KONO Sayaka
KAMIYAMA Hiromu44-20KONO Sayaka
2019-02-03: 2019_Kanagawa_expert_games(Japan)
TANAKA Junji52-12KONO Sayaka
KONO Sayaka55-09KOJIMA Shigemi
KATSUHISA Tomohiko55-09KONO Sayaka
TANAKA Chikako41-23KONO Sayaka
TAYAMA Tsubasa50-14KONO Sayaka