Ratings

KONO Sayaka (Japan)Japanese name(s): 今野涼
4 tournaments
22 results
Rated T825 in Japan and T981 in Asia&Oceania&Africa and T1265 in the World
Latest rating: 1292
  • 2019
2019-06-08: 139_Chiyarenshi_open_beginner(Japan)
KONO Sayaka39-25NISHIKUBO Hiroshi
KOMATSU Kanaharu34-30KONO Sayaka
KONO Sayaka60-04FUJIWARA Shinichi
FUKUTOME Yuki40-24KONO Sayaka
MIYATAKE Yusuke57-07KONO Sayaka
KONO Sayaka59-05EGUCHI Hiroko
2019-06-02: 33_Kawasaki_open(Japan)
NODA Bintatsu48-16KONO Sayaka
KAWAKAMI Eiichi37-27KONO Sayaka
KATSUHISA Tomohiko47-17KONO Sayaka
KITIGAWA Seigi37-27KONO Sayaka
KONO Sayaka63-01HIROSE Tomoaki
2019-03-03: 112_Kanagawa_open(Japan)
KONO Sayaka35-29FUJITA Haruki
KONO Sayaka36-28MATSUDA Miwa
KONO Sayaka49-15NAMIKI Airi
YAMAGISHI Ikuma38-26KONO Sayaka
NOKAWA Shunsuke44-20KONO Sayaka
KAMIYAMA Hiromu44-20KONO Sayaka
2019-02-03: 2019_Kanagawa_expert_games(Japan)
TANAKA Junji52-12KONO Sayaka
KONO Sayaka55-09KOJIMA Shigemi
KATSUHISA Tomohiko55-09KONO Sayaka
TANAKA Chikako41-23KONO Sayaka
TAYAMA Tsubasa50-14KONO Sayaka