Ratings

KONO Koudai (Japan)

Japanese name(s): 河野紘大
7 tournaments
42 results
Player ID: 15090
Rated T501 in Japan and T605 in Asia&Oceania&Africa and T773 in the World
Latest rating: 1566
  • 2019
2019-10-27: 48_All_Japan_North_kanto_prelim(Japan)
GOTO Akihiko44-20KONO Koudai
KONO Koudai34-30KAWABATA Seiji
TAKAHARU Saki43-21KONO Koudai
TSUCHIKANE Hiroshi57-07KONO Koudai
KONO Koudai62-02SHINAGAWA Rie
KOISO Masahiro35-29KONO Koudai
2019-10-14: 2_Watarase_open(Japan)
WATAHIKI Kenta48-16KONO Koudai
KONO Koudai53-11CHIBA Seima
KONO Koudai44-20WADA Chiaki
KONO Koudai40-24YANO Yasushi
OKUDA Tsuyoshi48-16KONO Koudai
MIYAMOTO Taketora41-23KONO Koudai
2019-09-23: 77_Tatebayashi_open(Japan)
TSUCHIKANE Hiroshi34-30KONO Koudai
KONO Koudai48-16KURAMOTO Atsushi
WAKAYAMA Yusuke45-19KONO Koudai
KONO Koudai47-17CHIBA Seima
KONO Koudai39-25SEKI Kouhei
KONO Koudai48-16YANO Yasushi
2019-09-15: 19_Saitama_open(Japan)
GOTO Hiroshi63-01KONO Koudai
KASAI Yoshiyuki43-21KONO Koudai
TODA Tomoya59-05KONO Koudai
KONO Koudai43-21NISHIKUBO Motohiro
SAWADA Takehiko59-05KONO Koudai
KONO Koudai53-11TAKO Daisuke
2019-07-21: 76_Tatebayashi_open(Japan)
OKUDA Tsuyoshi36-28KONO Koudai
KONO Koudai50-14SEKI Kasune
OTANI Akimoto42-22KONO Koudai
KONO Koudai45-19YAMASHITA Hirou
HASEGAWA Takeshi52-12KONO Koudai
KONO Koudai40-24KONO Tomokazu
2019-05-12: 75_Tatebayashi_open(Japan)
MATSUMOTO Makoto48-16KONO Koudai
KONO Koudai58-06ISHIZUKA Kamayu
MIYAMOTO Taketora50-14KONO Koudai
KONO Koudai39-25TERANISHI Fuyutaka
IWAKURA Hiroaki62-02KONO Koudai
KONO Tomokazu34-30KONO Koudai
2019-03-31: 74_Tatebayashi_open(Japan)
KOSHINO Kazuhiko54-10KONO Koudai
KONO Koudai34-30SASAGE Tatsunari
TAMAIE Kousake41-23KONO Koudai
KONO Koudai52-12KOBAYASHI Hinasho
KOBAYASHI Manabu58-06KONO Koudai
KONO Koudai33-31YANO Yasushi