Ratings

KOSHIZU Kuro (Japan)

Japanese name(s): 古閑福朗
3 tournaments
18 results
Player ID: 15562
Rated T352 in Japan and T424 in Asia&Oceania&Africa and T557 in the World
Latest rating: 1713
  • 2023
2023-09-17: 49_All_Japan_Hokuriku_prelim(Japan)
NAKAGAWA Kazunada36-28KOSHIZU Kuro
KOSHIZU Kuro35-29SANO Hidekazu
KOSHIZU Kuro40-24SHIMOYAMA Naoyuki
TSUKAMOTO Kazuma45-19KOSHIZU Kuro
KURODA Ichi39-25KOSHIZU Kuro
2023-03-05: 21_Kyoto_standings_B(Japan)
KUBO Katsuhiko52-12KOSHIZU Kuro
KOSHIZU Kuro36-28MATSUMOTO Kazunori
WATANABE Teruto43-21KOSHIZU Kuro
KOSHIZU Kuro48-16KANDA Kantaro
KOSHIZU Kuro43-21YAMAKITA Fumito
KOSHIZU Kuro44-20NAGASHIMA Nobuko
KOSAI Satomu40-24KOSHIZU Kuro
2023-02-05: 2023_Kinki_Hokuriku_expert_games(Japan)
KOSHIZU Kuro38-26MATSUDA Ibuki
MIYAZAKI Toru55-09KOSHIZU Kuro
TAGUCHI Mika39-25KOSHIZU Kuro
OBATA Ohsawa50-14KOSHIZU Kuro
KOSHIZU Kuro64-00FUNAKI Iwao
TAGUCHI Shinya40-24KOSHIZU Kuro