Ratings

TANHUM Kwonrethai (Thailand)

1 tournaments
7 results
  • 2013
2013-03-302013-03-31: Thailand othello championship(Thailand)
IAMCHIRANGKUL Sitthichai64-00TANHUM Kwonrethai
TANHUM Kwonrethai10-54SINGYABUTH Prariyawat
APANANDA Sirapop28-36TANHUM Kwonrethai
TANHUM Kwonrethai25-39RATTANAPRANEE Prariyagorn
ANGKUNMAHASUK Sitthichai43-21TANHUM Kwonrethai
TANHUM Kwonrethai34-30WORRAWUTTHIYANON Natcha
SAE LU Kamonwan25-39TANHUM Kwonrethai