Ratings

SVIRSKIY Dmitriy (Russia)

6 tournaments
70 results
Player ID: 2405
2009-02-07: 2st RFO tournament, Chelyabinsk, February 2009(Russia)
SVIRSKIY Dmitriy35-29KONONOV Jurij
SVIRSKIY Dmitriy46-18KYRICYN Denis
SVIRSKIY Dmitriy39-25SALKOV Sergey
MELNIKOV Alexandr44-20SVIRSKIY Dmitriy
SAMCHENKO Alexandr44-20SVIRSKIY Dmitriy
1995-07-221995-07-23: Othello Night Fight(Finland)
SVIRSKIY Dmitriywon againstKLINGENBERG Emma
SVIRSKIY Dmitriywon againstAHLGREN Janne
LONNQVIST Tomwon againstSVIRSKIY Dmitriy
SVIRSKIY Dmitriywon againstPODKOPAEV Alexander
SVIRSKIY Dmitriywon againstOSTERHOLM Johan
SVIRSKIY Dmitriywon againstBLOMQVIST Helena
SVIRSKIY Dmitriywon againstLEPPALA Leo
SALKOV Sergeywon againstSVIRSKIY Dmitriy
SVIRSKIY Dmitriywon againstCALENDAR Hugo
SVIRSKIY Dmitriywon againstOSTERHOLM Johan
SVIRSKIY Dmitriywon againstPODKOPAEV Alexander
SVIRSKIY Dmitriywon againstLONNQVIST Tom
1993-11-051993-11-07: WOC 1993 (London)(World)
RIGNELL Daniel15-49SVIRSKIY Dmitriy
SVIRSKIY Dmitriy21-43ROSE Brian
JOHNSON Greg10-54SVIRSKIY Dmitriy
SVIRSKIY Dmitriy31-33JUHEM Philippe
ANTONELLI Stefano24-40SVIRSKIY Dmitriy
SVIRSKIY Dmitriy50-14AAS Vidar
SVIRSKIY Dmitriy19-45OHYANAGI Masaki
LUND Erik27-37SVIRSKIY Dmitriy
SVIRSKIY Dmitriy38-26BARNABA Donato
TAKIZAWA Nobuyuki36-28SVIRSKIY Dmitriy
SVIRSKIY Dmitriy43-21LEADER Imre
CASPARD Emmanuel23-41SVIRSKIY Dmitriy
SVIRSKIY Dmitriy26-38SHAMAN David
1993-07-01: Othello Night Fight(Finland)
SVIRSKIY Dmitriywon againstLEVIN Valery
SVIRSKIY Dmitriywon againstLONNQVIST Tom
SVIRSKIY Dmitriywon againstPODKOPAEV Alexander
FINNAS Stigwon againstSVIRSKIY Dmitriy
SVIRSKIY Dmitriywon againstKONONOV Jurij
SVIRSKIY Dmitriywon againstLINDQUIST Johan
SVIRSKIY Dmitriywon againstOSTERHOLM Johan
SVIRSKIY Dmitriywon againstPOLJAKOV Vladimir
SALKOV Sergeywon againstSVIRSKIY Dmitriy
SVIRSKIY Dmitriy32-32SENCHEV Vitalij
SVIRSKIY Dmitriywon againstSENCHEV Vitalij
1992-07-01: Tcheliabinsk(Russia)
MELNIKOV Alexandrwon againstSVIRSKIY Dmitriy
SVIRSKIY Dmitriywon againstSENCHEV Vitalij
SVIRSKIY Dmitriywon againstLEADER Imre
SVIRSKIY Dmitriywon againstTASTET Marc
SVIRSKIY Dmitriywon againstSALKOV Sergey
SVIRSKIY Dmitriywon againstSTEPANOV Oleg
SVIRSKIY Dmitriywon againstPIETRUSZKIEWICZ Pawel
SVIRSKIY Dmitriywon againstPOLJAKOV Vladimir
SVIRSKIY Dmitriywon againstLEVIN Valery
SVIRSKIY Dmitriywon againstZHELEZOV Alex
SVIRSKIY Dmitriywon againstPERETYATKO Victor
LEADER Imre32-32SVIRSKIY Dmitriy
LEADER Imrewon againstSVIRSKIY Dmitriy
LEADER Imrewon againstSVIRSKIY Dmitriy
SVIRSKIY Dmitriywon againstSENCHEV Vitalij
SVIRSKIY Dmitriywon againstSENCHEV Vitalij
1991-11-081991-11-10: WOC 1991 (New-York)(World)
ALARD Serge19-45SVIRSKIY Dmitriy
SVIRSKIY Dmitriy37-27FELDBORG Karsten
MELNIKOV Alexandr33-31SVIRSKIY Dmitriy
MARCONI Francesco10-54SVIRSKIY Dmitriy
SVIRSKIY Dmitriy27-37PIAU Didier
BACK Larry05-59SVIRSKIY Dmitriy
SVIRSKIY Dmitriy36-28JUHEM Philippe
SVIRSKIY Dmitriy19-45KANEDA Shigeru
BRIGHTWELL Graham56-08SVIRSKIY Dmitriy
SVIRSKIY Dmitriy34-30HANDEL Michael
SVIRSKIY Dmitriy11-53ROSE Brian
RALLE Paul43-21SVIRSKIY Dmitriy
SVIRSKIY Dmitriy34-30MIRONOVA Julija