Ratings

MITSIS Georgios (Greece)
9 tournaments
55 results
2017-04-012017-04-02: EGP Athens(Greece)
PAPADAKI Lydia13-51MITSIS Georgios
MITSIS Georgios25-39TASTET Marc
MITSI Christina45-19MITSIS Georgios
MITSIS Georgios10-54NICOLET Stephane
MITSIS Georgios58-06KATSIONIS Christos
MELANOURI Irene11-53MITSIS Georgios
MITSIS Georgios16-48LITSAS Andreas
2014-10-25: Greek Championship(Greece)
MITSIS Georgios54-10ZAMBARAS Michalis
MITSIS Georgios24-40LITSAS Andreas
PALAPANIDIS Christos09-55MITSIS Georgios
LITSAS Andreas21-43MITSIS Georgios
2013-09-29: Greek Championship 2013(Greece)
MITSIS Georgios25-39LITSAS Andreas
MASTRANTONAKIS Georgios09-55MITSIS Georgios
MITSIS Georgios46-18THEODOSIOU Pantelis
THEODOSIOU Pantelis32-32MITSIS Georgios
MITSIS Georgios31-33THEODOSIOU Pantelis
2013-04-272013-04-28: EGP Athens 2013(Greece)
PANAGOU Evi17-47MITSIS Georgios
MITSIS Georgios24-40MARCONI Francesco
LITSAS Andreas14-50MITSIS Georgios
KASHIWABARA Takuji61-03MITSIS Georgios
MITSIS Georgios18-46TURNER Ian
MITSIS Georgios53-11TURNER Kali
PANAGOU Maria12-52MITSIS Georgios
MITSIS Georgios21-43MITSI Christina
KRACZYK Roman53-11MITSIS Georgios
2012-09-29: Greek Championship 2012(Greece)
MITSIS Georgios57-07GIOUZELIS Alexandros
GIOUZELIS Georgios13-51MITSIS Georgios
MITSIS Georgios30-34MITSI Christina
PALAPANIDIS Christos07-57MITSIS Georgios
THEODOSIOU Pantelis55-09MITSIS Georgios
SCHIZAS Georgios15-49MITSIS Georgios
2011-04-30: Greek Easter 2011(Greece)
POLYCHRONAKIS Alexandros07-57MITSIS Georgios
GIOUZELIS Alexandros00-64MITSIS Georgios
MITSIS Georgios50-14MITSI Christina
MITSIS Georgios64-00GIOUZELIS Alexandros
POLYCHRONAKIS Alexandros13-51MITSIS Georgios
2010-10-09: Greek_Ch_2010(Greece)
MITSIS Georgios23-41GIOUZELIS Georgios
PAGKALI Marianna05-59MITSIS Georgios
MITSIS Georgios46-18GIOUZELIS Alexandros
MITSI Christina35-29MITSIS Georgios
NIKOLAIDOU Vivia37-27MITSIS Georgios
MITSI Christina30-34MITSIS Georgios
NIKOLAIDOU Vivia28-36MITSIS Georgios
2009-10-10: Greek Championship 2009(Greece)
ANAPLIOTI Maria20-44MITSIS Georgios
MITSIS Georgios49-15MITSI Christina
NIKOLAIDOU Vivia36-28MITSIS Georgios
MITSIS Georgios50-14GIOUZELIS Georgios
MITSIS Georgios47-17CHRISTIDES Athanasios
GIOUZELIS Georgios20-44MITSIS Georgios
MITSI Christina30-34MITSIS Georgios
2008-10-05: Greek Championship 2008(Greece)
MITSIS Georgios52-12SCHIZAS Georgios
TENNE Katerina15-49MITSIS Georgios
MITSIS Georgios48-16THEODOSIOU Pantelis
MITSIS Georgios10-54MITSI Christina
PAPADOPOULOU Aggeliki15-49MITSIS Georgios