Ratings

IMAI Daiki (Japan)

Japanese name(s): 今井大貴
13 tournaments
78 results
Player ID: 5683
2009-05-09: 50_Chiyarenshi(Japan)
WATANABE Hideaki38-26IMAI Daiki
IMAI Daiki33-31OHNO Atsuko
TOKUSHIMA Akira35-29IMAI Daiki
IMAI Daiki42-22HAMADA Kikue
IMAI Daiki42-22KOSHINO Kazuhiko
IMAI Daiki33-31IHARA Kunihiko
2009-04-11: 49_Chiyarenshi(Japan)
IMAI Daiki41-23HAMADA Kikue
IMAI Daiki34-30WATANABE Hideaki
SUZUKI Yuta33-31IMAI Daiki
IMAI Daiki35-29NAGAMATSU Ryota
IMAI Daiki34-30OHNAKA Kenichiro
IMAI Daiki38-26KANAZAWA Kota
2009-03-21: 32_King_State_A(Japan)
SATO Koichiro50-14IMAI Daiki
SUZUKI Yuta56-08IMAI Daiki
YAMAMURA Yuuki35-29IMAI Daiki
SANO Yoko39-25IMAI Daiki
IMAI Daiki56-08HAMADA Kikue
IMAI Daiki42-22OHTAKE Kosuke
2008-12-27: Shinagawa_2008_Chiyarenshi(Japan)
IMAI Daiki36-28TSUKAMOTO Kazuma
IMAI Daiki42-22TSUKAMOTO Kazuma
IMAI Daiki50-14SATO Tetsuya
IMAI Daiki42-22SATO Tetsuya
IMAI Daiki44-20NAKANO Jo
NAKANO Jo34-30IMAI Daiki
2008-10-26: 10_King_State(Japan)
IMAI Daiki47-17TAKEDA Kota
IMAI Daiki35-29TOKI Yugo
IMAI Daiki37-27SATO Yutaka
IMAI Daiki34-30OKAMOTO Naoya
IMAI Daiki41-23NOBORU Takuo
IMAI Daiki43-21GOTO Hiroto
2008-10-18: 27_King_State_B(Japan)
IMAI Daiki33-31MORI Takahiro
IMAI Daiki37-27SUZUKI Yuta
IMAI Daiki40-24TAKIGAWA Mitsuaki
IMAI Daiki40-24NAGAMATSU Ryota
IMAI Daiki41-23OKADA Hionobu
IMAI Daiki35-29SATO Tetsuya
2008-09-20: 25_King_State_special_B(Japan)
IMAI Daiki47-17SATO Tetsuya
IMAI Daiki43-21TAKIGAWA Mitsuaki
IMAI Daiki39-25KAWAGUCHI Genki
IMAI Daiki61-03AMIKAZU Ayama
IMAI Daiki37-27KOBAYASHI Oh
IMAI Daiki34-30OKADA Hionobu
2008-08-24: 3_Ouza_sen(Japan)
UMEZAWA Yoshinori33-31IMAI Daiki
NIIE Satoshi37-27IMAI Daiki
KINOSHITA Akio39-25IMAI Daiki
FUNATSU Asuka39-25IMAI Daiki
SAKA Hiroshi46-18IMAI Daiki
IMAI Daiki39-25KOSHINO Kazuhiko
2008-04-19: 22th king state cup B(Japan)
TSUKAMOTO Kazumalost toIMAI Daiki
IMAI Daikilost toNAGAMATSU Ryota
IMAI Daikiwon againstMORITA Yutsuka
IMAI Daikiwon againstSHINOHARA Jun
IMAI Daikiwon againstSATO Yuri
KITOU Shotawon againstIMAI Daiki
2008-02-09: 36th challenge cup advanced(Japan)
IMAI Daikilost toWATANABE Keiichi
IMAI Daikiwon againstTAKEDA Kyoko
IMAI Daikilost toHITO Hitoshi
IMAI Daikiwon againstTAKEDA Kyoko
WATANABE Hideakiwon againstIMAI Daiki
IMAI Daikiwon againstTOEI Makoto
2008-01-19: 19th King state cup beginner(Japan)
IMAI Daikiwon againstTANAKA Kensuke
IMAI Daikilost toNAGANO Yasushi
IMAI Daikiwon againstSEKIGUCHI Shinya
MORI Takahirolost toIMAI Daiki
IMAI Daikiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
TANAKA Kazuowon againstIMAI Daiki
2007-12-24: 5th king state special(Japan)
IMAI Daikiwon againstMASUDA Letaka
IMAI Daikiwon againstWATANABE Hideaki
OZAWA Kouwon againstIMAI Daiki
OKUDA Tsuyoshiwon againstIMAI Daiki
IMAI Daikiwon againstSHIROTA Yasuto
IMAI Daikiwon againstYAMAZAKI Nobuyuki
2007-11-25: 206th Kawagoe ranking game(Japan)
TODA Tomoyalost toIMAI Daiki
IMAI Daikiwon againstSHIIKI Isamu
IMAI Daikilost toSANO Yoko
KAWAGUCHI Hayatowon againstIMAI Daiki
IMAI Daikiwon againstNAKAMURA Shunsuke
IMAI Daikiwon againstKAWAGUCHI Genki