Ratings

DU Zhouzi (China)
2 tournaments
17 results
Rated 6 in China and T140 in Asia&Oceania&Africa and T160 in the World
Latest rating: 2119
2019-05-26: 2019 Guangzhou Trials(China)
WANG Yun22-42DU Zhouzi
DU Zhouzi55-09YANG Kelvin
SONG Yan32-32DU Zhouzi
DU Zhouzi26-38YUAN Ke
SHI Peipei32-32DU Zhouzi
DU Zhouzi30-34LAM Maverick
WEN Zeshun17-47DU Zhouzi
DU Zhouzi41-23MA Derek
2017-10-05: 20171005_6_Shanghai_Open_CHN.(China)
CHEN Shaodi12-52DU Zhouzi
DU Zhouzi22-42ZHAO Jing
SHI Peipei18-46DU Zhouzi
QIU Yifeng16-48DU Zhouzi
DU Zhouzi34-30FENG Ling
DU Zhouzi27-37KANG Le
HONG Yulan25-39DU Zhouzi
QIU Yifeng27-37DU Zhouzi
FENG Ling25-39DU Zhouzi