Ratings

INOUE Noboru (Japan)

Japanese name(s): 井上雄登
17 tournaments
119 results
Player ID: 7007
2008-08-31: 31_Q_League(Japan)
INOUE Noboru42-22ARAMAKI Shiyunya
INOUE Noboru55-09UENO Hideki
HAMADA Naoki40-24INOUE Noboru
INOUE Noboru32-32KUNOU Masakado
NAKANO Takanao39-25INOUE Noboru
INOUE Noboru49-15MASHIKE Mootan
INOUE Noboru57-07SHONO Mitsugi
2008-08-24: 3_Ouza_sen(Japan)
INOUE Noboru34-30HAGA Kazutoshi
ARAKI Yasuyuki44-20INOUE Noboru
INOUE Noboru32-32TATSUMI-IIJIMA Yukiko
GOTO Hiroshi39-25INOUE Noboru
INOUE Noboru56-08YAMAZAKI Nobuyuki
ITO Junya49-15INOUE Noboru
SAITO Riki32-32INOUE Noboru
2008-05-25: 30th Q league(Japan)
INOUE Noboruwon againstOYAGI Shigeo
INOUE Noborulost toHAMADA Naoki
INOUE Noboruwon againstETO Junichi
NAKANO Takanaowon againstINOUE Noboru
INOUE Noboruwon againstYOSHI Tadaaki
INOUE Noboruwon againstUENO Hideki
INOUE Noboruwon againstHIRAJIMA Takekiyo
2008-04-27: 2008 Kyushu championship challenger (Japan)
KUNOU Masakadowon againstINOUE Noboru
INOUE Noboruwon againstUENO Hideki
HAMADA Naokilost toINOUE Noboru
SHIMIZU Ryuseiwon againstINOUE Noboru
YAMAMOTO Umeharawon againstINOUE Noboru
INOUE Noboruwon againstARAMAKI Shiyunya
2008-04-06: 8th Houou Game(Japan)
NAKANO Takanaowon againstINOUE Noboru
INOUE Noboruwon againstNAKANO Takanao
INOUE Noboruwon againstYAMAMOTO Umehara
INOUE Noboruwon againstHIROTA Zizyunya
INOUE Noboruwon againstHIROTA Zizyunya
INOUE Noboruwon againstSHIMIZU Ryusei
INOUE Noboruwon againstSHIMIZU Ryusei
INOUE Noboruwon againstTANIGUCHI Eizi
INOUE Noboruwon againstTANIGUCHI Eizi
INOUE Noboruwon againstKOGA Yamato
INOUE Noboruwon againstKOGA Yamato
INOUE Noboruwon againstKOGA Yamato
INOUE Noboruwon againstUENO Hideki
INOUE Noboruwon againstUENO Hideki
YAMAMOTO Umeharawon againstINOUE Noboru
2008-02-12: 29th Q league(Japan)
INOUE Noborulost toTANIGUCHI Eizi
YAMAMOTO Umeharalost toINOUE Noboru
JINUSHI Naowon againstINOUE Noboru
KUNOU Masakadowon againstINOUE Noboru
MORINAGA Syouwon againstINOUE Noboru
INOUE Noboruwon againstUENO Hideki
NAKANO Takanaolost toINOUE Noboru
2008-01-21: Kyushu Expert Game 2008(Japan)
INOUE Noboruwon againstIHARA Kunihiko
INOUE Noboruwon againstYAMAMOTO Umehara
NAKANO Takanaowon againstINOUE Noboru
JINUSHI Naowon againstINOUE Noboru
INOUE Noboruwon againstHIROTA Zizyunya
HAMADA Naokiwon againstINOUE Noboru
2007-10-28: 28th Q League(Japan)
HAMADA Naokiwon againstINOUE Noboru
NAKANO Takanaowon againstINOUE Noboru
INOUE Noboruwon againstTOKUDA Kenichi
INOUE Noborulost toTSUBUAKI Takaita
TAKEMORI Daisukewon againstINOUE Noboru
INOUE Noboruwon againstTANIGUCHI Eizi
INOUE Noboruwon againstETO Junichi
2007-09-16: Kyushu Cup 2007(Japan)
OKUDA Tsuyoshiwon againstINOUE Noboru
HAMADA Naokiwon againstINOUE Noboru
INOUE Noboruwon againstSAKAI Shoichi
ETO Junichiwon againstINOUE Noboru
INOUE Noboruwon againstTOKUDA Kenichi
FUJIWARA Toyoshimawon againstINOUE Noboru
ETO Junichiwon againstINOUE Noboru
INOUE Noboruwon againstTOKUDA Kenichi
FUJIWARA Toyoshimawon againstINOUE Noboru
2007-08-19: 27th Q League B(Japan)
INOUE Noboruwon againstHISHIKAE Masaru
INOUE Noboruwon againstHISHIKAE Yao
INOUE Noboruwon againstHISHIKAE Sho
INOUE Noboruwon againstUENO Hideki
INOUE Noboruwon againstISHIDA Suguru
MIZUNO Aiwon againstINOUE Noboru
INOUE Noboruwon againstOYAGI Shigeo
2007-06-17: Kyushu 2007 Block Conference B(Japan)
INOUE Noboruwon againstMIYAMOTO Shinya
INOUE Noboruwon againstMIYAMOTO Shinya
INOUE Noboruwon againstSAKAI Asuka
INOUE Noboruwon againstSAKAI Asuka
INOUE Noboruwon againstHIROTA Zizyunya
INOUE Noboruwon againstMIYAMOTO Shinya
2006-08-13: 23rd Q League(Japan)
OHHASHI Tomoshigewon againstINOUE Noboru
TSUCHIDA Daisukewon againstINOUE Noboru
INOUE Noboruwon againstMITOMA Teruyuki
MITSUYA Nobuakiwon againstINOUE Noboru
TAKEMORI Daisukewon againstINOUE Noboru
TSUCHIYA Ryosukewon againstINOUE Noboru
HAMADA Naokiwon againstINOUE Noboru
2006-06-18: Kyushu Block conference B(Japan)
KOBAYASHI Satikolost toINOUE Noboru
SATO Kaorilost toINOUE Noboru
INOUE Noboruwon againstMATSUDA Kouhei
INOUE Noboruwon againstSAKAI Asuka
2006-01-15: Kyushu area expert game 2006(Japan)
HAMADA Naokiwon againstINOUE Noboru
INOUE Noboruwon againstURAMOTO Shiyo
NAKANO Takanaowon againstINOUE Noboru
INOUE Noboruwon againstUENO Hideki
FUJITA Mitsunoriwon againstINOUE Noboru
SATO Kaoriwon againstINOUE Noboru
2005-12-18: Kyushu cup 2005(Japan)
INOUE Noborulost toSAKAI Shoichi
MORINAGA Syouwon againstINOUE Noboru
OHHASHI Tomoshigewon againstINOUE Noboru
TANIGUCHI Eizilost toINOUE Noboru
UENO Hidekilost toINOUE Noboru
HAMADA Naokiwon againstINOUE Noboru
2005-06-12: Kyushu block conference(Japan)
NAKANO Takanaowon againstINOUE Noboru
INOUE Noboruwon againstUENO Hideki
ETO Junichiwon againstINOUE Noboru
ONISHI Takayukiwon againstINOUE Noboru
HIRAJIMA Takekiyolost toINOUE Noboru
SAKAI Shoichiwon againstINOUE Noboru
2005-05-01: 18th Q league (Japan)
SAKUKARA Akomiwon againstINOUE Noboru
TSUCHIYA Ryosukewon againstINOUE Noboru
INOUE Noboruwon againstUENO Hideki
INOUE Noboruwon againstSATO Junichi
ONUMA Naofumiwon againstINOUE Noboru
TANIGUCHI Eizilost toINOUE Noboru