Ratings

HUA Duoduo (China)

1 tournaments
6 results
Player ID: 7114
  • 2004
2004-05-02: 2nd Guangzhou Open(China)
YIBU Manrenwon againstHUA Duoduo
HAIOU Qiaowon againstHUA Duoduo
YU Bai Fanwon againstHUA Duoduo
XIAO Yuewon againstHUA Duoduo
LI Zibinwon againstHUA Duoduo
DENG Wennianwon againstHUA Duoduo