Ratings

HUA Duoduo (China)
1 tournaments
6 results
  • 2004
2004-05-02: 2nd Guangzhou Open(China)
YIBU Manrenwon againstHUA Duoduo
HAIOU Qiaowon againstHUA Duoduo
YU Bai Fanwon againstHUA Duoduo
XIAO Yuewon againstHUA Duoduo
LI Zibinwon againstHUA Duoduo
DENG Wennianwon againstHUA Duoduo