Ratings

2nd Guangzhou Open (China)
2004-05-02

Here are all results.

2004-05-02: 2nd Guangzhou Open(China)
LI Chun Wanwon againstLI Zibin
CHEN Kaiwon againstLO Gic
LUO Jiewon againstHAIOU Qiao
TSOI Chun Yipwon againstLI Peijie
WONG Chi Wahwon againstCHEN Dengbin
YIBU Manrenwon againstHUA Duoduo
YYZ Cawon againstYA Er
LIUSE Ruyanwon againstZHANG Hong
ZHANG Xiaofengwon againstXIAO Yue
ER Yawon againstCHEN Ruisheng
DU Xiaotianwon againstYU Bai Fan
FU Velmawon againstMAK Wai Tung
SAI Lorwon againstHUANG Gang
XIE Weiweiwon againstGONG Jingshi
LI Chun Wanwon againstFU Velma
CHEN Kaiwon againstYU Bai Fan
MAK Wai Tungwon againstLI Zibin
TSOI Chun Yipwon againstSAI Lor
LO Gicwon againstLUO Jie
LI Peijiewon againstYIBU Manren
LIUSE Ruyanwon againstXIE Weiwei
HUANG Gangwon againstZHANG Xiaofeng
ER Yawon againstYA Er
DU Xiaotianwon againstCHEN Dengbin
DENG Wennianwon againstXIAO Yue
CHEN Ruishengwon againstYYZ Ca
GONG Jingshiwon againstZHANG Hong
HAIOU Qiaowon againstHUA Duoduo
LI Chun Wanwon againstLIUSE Ruyan
CHEN Kaiwon againstWONG Chi Wah
MAK Wai Tungwon againstYYZ Ca
LUO Jiewon againstHUANG Gang
TSOI Chun Yipwon againstDENG Wennian
LI Peijiewon againstLO Gic
ZHANG Xiaofengwon againstYIBU Manren
YA Erwon againstLI Zibin
DU Xiaotianwon againstER Ya
FU Velmawon againstXIE Weiwei
SAI Lorwon againstHAIOU Qiao
GONG Jingshiwon againstCHEN Ruisheng
YU Bai Fanwon againstHUA Duoduo
ZHANG Hongwon againstXIAO Yue
LI Chun Wanwon againstDU Xiaotian
CHEN Kaiwon againstTSOI Chun Yip
MAK Wai Tungwon againstER Ya
YIBU Manrenwon againstLUO Jie
YYZ Cawon againstXIE Weiwei
LO Gic32-32YA Er
LI Peijiewon againstWONG Chi Wah
LIUSE Ruyanwon againstZHANG Xiaofeng
HUANG Gangwon againstDENG Wennian
CHEN Dengbinwon againstHAIOU Qiao
CHEN Ruishengwon againstYU Bai Fan
GONG Jingshiwon againstSAI Lor
XIAO Yuewon againstHUA Duoduo
ZHANG Hongwon againstFU Velma
LI Chun Wanwon againstCHEN Kai
MAK Wai Tungwon againstDU Xiaotian
LUO Jiewon againstZHANG Xiaofeng
TSOI Chun Yipwon againstGONG Jingshi
WONG Chi Wahwon againstSAI Lor
YIBU Manrenwon againstLI Zibin
YYZ Cawon againstZHANG Hong
LO Gicwon againstYU Bai Fan
LI Peijiewon againstHUANG Gang
ER Yawon againstDENG Wennian
CHEN Dengbinwon againstFU Velma
YA Erwon againstHAIOU Qiao
CHEN Ruishengwon againstLIUSE Ruyan
XIE Weiweiwon againstXIAO Yue
LI Chun Wanwon againstMAK Wai Tung
CHEN Kaiwon againstLI Peijie
LUO Jiewon againstTSOI Chun Yip
WONG Chi Wahwon againstCHEN Ruisheng
YIBU Manrenwon againstDENG Wennian
YYZ Cawon againstDU Xiaotian
LO Gicwon againstXIE Weiwei
LIUSE Ruyanwon againstCHEN Dengbin
ZHANG Xiaofengwon againstSAI Lor
HUANG Gangwon againstZHANG Hong
ER Yawon againstGONG Jingshi
YA Erwon againstFU Velma
LI Zibinwon againstHUA Duoduo
YU Bai Fanwon againstHAIOU Qiao
LI Chun Wanlost toLUO Jie
MAK Wai Tungwon againstCHEN Kai
TSOI Chun Yipwon againstER Ya
WONG Chi Wahwon againstLIUSE Ruyan
YIBU Manrenwon againstYA Er
YYZ Cawon againstLI Peijie
LO Gicwon againstDU Xiaotian
ZHANG Xiaofengwon againstCHEN Ruisheng
HUANG Gangwon againstGONG Jingshi
CHEN Dengbinwon againstZHANG Hong
DENG Wennianwon againstHUA Duoduo
FU Velmawon againstYU Bai Fan
SAI Lorwon againstXIAO Yue
XIE Weiweiwon againstLI Zibin
MAK Wai Tungwon againstLUO Jie
LI Chun Wanlost toCHEN Kai