Ratings

SAI Lor (China)

1 tournaments
7 results
Player ID: 7176
  • 2004
2004-05-02: 2nd Guangzhou Open(China)
SAI Lorwon againstHUANG Gang
TSOI Chun Yipwon againstSAI Lor
SAI Lorwon againstHAIOU Qiao
GONG Jingshiwon againstSAI Lor
WONG Chi Wahwon againstSAI Lor
ZHANG Xiaofengwon againstSAI Lor
SAI Lorwon againstXIAO Yue