Ratings

1st Shanghai Open (China)
2004-10-02

Here are all results.

2004-10-02: 1st Shanghai Open(China)
MAK Wai Tungwon againstWANG Guan
ZHOU Jianwon againstXU Min
ZHOU Lijiawon againstFU Velma
ZHAO Jingwon againstCHIU Wai Ka
SHUI Yibinwon againstMOMO Love
MAK Wai Tungwon againstZHAO Jing
ZHOU Jianwon againstSHUI Yibin
ZHOU Lijiawon againstWANG Guan
CHIU Wai Kawon againstFU Velma
MOMO Lovewon againstSHUI Yu
MAK Wai Tungwon againstZHOU Lijia
ZHOU Jianwon againstZHAO Jing
CHIU Wai Kawon againstSHUI Yu
SHUI Yibinwon againstXU Min
FU Velmawon againstMOMO Love
MAK Wai Tungwon againstZHOU Jian
ZHAO Jingwon againstWANG Guan
CHIU Wai Kawon againstZHOU Lijia
SHUI Yibinwon againstSHUI Yu
FU Velmawon againstXU Min
MAK Wai Tungwon againstSHUI Yibin
ZHOU Jianwon againstCHIU Wai Ka
ZHOU Lijiawon againstMOMO Love
XU Minwon againstSHUI Yu
FU Velmawon againstWANG Guan
CHIU Wai Kawon againstMAK Wai Tung
SHUI Yibinwon againstZHAO Jing
XU Minwon againstMOMO Love
FU Velmawon againstZHOU Jian
SHUI Yuwon againstWANG Guan
MAK Wai Tungwon againstFU Velma
ZHOU Lijiawon againstSHUI Yibin
ZHAO Jingwon againstSHUI Yu
XU Minwon againstCHIU Wai Ka
MOMO Lovewon againstWANG Guan
ZHOU Jianwon againstZHOU Lijia
MAK Wai Tungwon againstZHAO Jing
MAK Wai Tungwon againstZHOU Jian