Ratings

2010_Kanagawa_prelim (Japan)
2010-05-09

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 10104, HAGIKURA, yutaka, J, 6.0, 238
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 5.0, 265
  5594, MASAYUKI, suko, J, 5.0, 244
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 4.5, 259
  5569, OHMORI, keita, J, 4.5, 238
  5563, KURACHI, takayuki, J, 4.5, 209
 10920, SAITO, aya, J, 4.0, 258
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.0, 241
 12587, TSUCHIYA, shotaro, J, 4.0, 239
  5574, TAKASHIMA, ryoji, J, 4.0, 230
  603, KANEDA, shigeru, J, 4.0, 224
  5547, OHNO, atsuko, J, 4.0, 210
  6839, MATSUTANI, shinpei, J, 3.5, 262
  5591, SATAKE, yosuke, J, 3.5, 237
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 3.5, 197
  6813, YAMAZAKI, nobuyuki, J, 3.0, 241
  5588, KOBAYASHI, ritsuko, J, 3.0, 238
 10885, SHIBASAKI, yuri, J, 3.0, 222
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 3.0, 206
 10919, TAKIKAWA, akurai, J, 3.0, 181
  600, TAKEDA, kyoko, J, 2.5, 212
 10242, KOYAMA, yoshiteru, J, 2.5, 194
  7000, MIYASHITA, naoto, J, 2.0, 195
  5677, SHIYOKO, miyasato, J, 2.0, 189
  5689, KOYAHARA, naoto, J, 1.0, 152
 11592, WADA, tahara, J, 0.0, 115

 

Here are all results.

2010-05-09: 2010_Kanagawa_prelim(Japan)
HAGIKURA Yutaka38-26KOYAHARA Naoto
OHMORI Keita32-32KURACHI Takayuki
KANEDA Shigeru41-23KOBAYASHI Ritsuko
NAGASHIMA Kazuhito44-20TAKASHIMA Ryoji
SAITO Aya37-27MATSUYA Shinpei
TATSUMI-IIJIMA Yukiko44-20TSUCHIYA Shotaro
OHNO Atsuko34-30ITAGAKI Kenichi
YAMAZAKI Nobuyuki51-13WADA Tahara
SHIBASAKI Lily49-15IKEDA Atsuhiko
MITSUYA Nobuaki37-27SATAKE Yosuke
TAKIGAWA Mitsuaki41-23MIYASATO Shiyoko
KOYAMA Yoshiteru32-32TAKEDA Kyoko
MIYASHITA Naoto41-23SUKO Masayuki
HAGIKURA Yutaka52-12TAKIGAWA Mitsuaki
OHMORI Keita51-13OHNO Atsuko
KURACHI Takayuki36-28TAKEDA Kyoko
KANEDA Shigeru53-11MIYASHITA Naoto
NAGASHIMA Kazuhito36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
SUKO Masayuki41-23KOYAHARA Naoto
ITAGAKI Kenichi51-13KOYAMA Yoshiteru
TAKASHIMA Ryoji35-29TSUCHIYA Shotaro
MATSUYA Shinpei32-32SATAKE Yosuke
IKEDA Atsuhiko41-23WADA Tahara
YAMAZAKI Nobuyuki57-07SHIBASAKI Lily
KOBAYASHI Ritsuko50-14MIYASATO Shiyoko
MITSUYA Nobuaki38-26SAITO Aya
HAGIKURA Yutaka43-21NAGASHIMA Kazuhito
OHMORI Keita41-23MITSUYA Nobuaki
KURACHI Takayuki40-24ITAGAKI Kenichi
KANEDA Shigeru40-24YAMAZAKI Nobuyuki
SUKO Masayuki39-25KOBAYASHI Ritsuko
SAITO Aya45-19TATSUMI-IIJIMA Yukiko
TSUCHIYA Shotaro52-12KOYAHARA Naoto
TAKASHIMA Ryoji49-15SHIBASAKI Lily
OHNO Atsuko37-27MIYASHITA Naoto
MATSUYA Shinpei46-18TAKEDA Kyoko
SATAKE Yosuke45-19KOYAMA Yoshiteru
TAKIGAWA Mitsuaki39-25IKEDA Atsuhiko
MIYASATO Shiyoko56-08WADA Tahara
HAGIKURA Yutaka37-27KANEDA Shigeru
OHMORI Keita50-14YAMAZAKI Nobuyuki
KURACHI Takayuki35-29SAITO Aya
NAGASHIMA Kazuhito42-22MITSUYA Nobuaki
SUKO Masayuki36-28TAKASHIMA Ryoji
ITAGAKI Kenichi32-32IKEDA Atsuhiko
TATSUMI-IIJIMA Yukiko34-30MIYASATO Shiyoko
TSUCHIYA Shotaro42-22MATSUYA Shinpei
OHNO Atsuko44-20TAKIGAWA Mitsuaki
SATAKE Yosuke34-30KOBAYASHI Ritsuko
KOYAMA Yoshiteru42-22SHIBASAKI Lily
MIYASHITA Naoto51-13TAKEDA Kyoko
KOYAHARA Naoto46-18WADA Tahara
HAGIKURA Yutaka34-30OHMORI Keita
KURACHI Takayuki36-28KANEDA Shigeru
SUKO Masayuki38-26NAGASHIMA Kazuhito
ITAGAKI Kenichi38-26MATSUYA Shinpei
SAITO Aya45-19MIYASHITA Naoto
TATSUMI-IIJIMA Yukiko36-28TAKASHIMA Ryoji
TSUCHIYA Shotaro33-31YAMAZAKI Nobuyuki
SATAKE Yosuke43-21OHNO Atsuko
IKEDA Atsuhiko44-20KOYAMA Yoshiteru
KOBAYASHI Ritsuko41-23KOYAHARA Naoto
SHIBASAKI Lily50-14MIYASATO Shiyoko
TAKIGAWA Mitsuaki41-23MITSUYA Nobuaki
TAKEDA Kyoko38-26WADA Tahara
HAGIKURA Yutaka34-30KURACHI Takayuki
OHMORI Keita34-30SUKO Masayuki
KANEDA Shigeru35-29SATAKE Yosuke
NAGASHIMA Kazuhito50-14TAKIGAWA Mitsuaki
ITAGAKI Kenichi47-17YAMAZAKI Nobuyuki
TSUCHIYA Shotaro45-19SAITO Aya
TAKASHIMA Ryoji35-29MIYASHITA Naoto
OHNO Atsuko34-30TATSUMI-IIJIMA Yukiko
MATSUYA Shinpei61-03MIYASATO Shiyoko
IKEDA Atsuhiko33-31KOBAYASHI Ritsuko
MITSUYA Nobuaki34-30SHIBASAKI Lily
TAKEDA Kyoko57-07KOYAHARA Naoto
KOYAMA Yoshiteru52-12WADA Tahara
NAGASHIMA Kazuhito46-18TSUCHIYA Shotaro
SUKO Masayuki37-27OHNO Atsuko
ITAGAKI Kenichi37-27SATAKE Yosuke
SAITO Aya57-07IKEDA Atsuhiko
TATSUMI-IIJIMA Yukiko50-14TAKIGAWA Mitsuaki
TAKASHIMA Ryoji35-29MITSUYA Nobuaki
MATSUYA Shinpei48-16KOYAMA Yoshiteru
YAMAZAKI Nobuyuki47-17MIYASHITA Naoto
KOBAYASHI Ritsuko38-26TAKEDA Kyoko
SHIBASAKI Lily49-15WADA Tahara
MIYASATO Shiyoko49-15KOYAHARA Naoto