Ratings

1st Guangzhou Open (China)
2003-01-26

Here are all results.

2003-01-26: 1st Guangzhou Open(China)
SHUI Yibinwon againstZHANG Xiaofeng
LI Zibinwon againstYIBU Manren
LI Man Ming32-32LI Peijie
MAK Wai Tungwon againstCHEN Dengbin
YE Liyawon againstQIN Shaobin
YA Erwon againstGONG Jingshi
SHUI Yibinwon againstMAK Wai Tung
LI Zibinwon againstYA Er
LI Man Mingwon againstYE Liya
YIBU Manrenwon againstQIN Shaobin
GONG Jingshiwon againstLI Peijie
ZHANG Xiaofengwon againstCHEN Dengbin
SHUI Yibinwon againstLI Zibin
LI Man Mingwon againstYA Er
LI Peijiewon againstZHANG Xiaofeng
GONG Jingshiwon againstMAK Wai Tung
YE Liyawon againstYIBU Manren
CHEN Dengbinwon againstQIN Shaobin
LI Zibinwon againstYE Liya
LI Man Mingwon againstSHUI Yibin
LI Peijiewon againstQIN Shaobin
MAK Wai Tungwon againstYIBU Manren
GONG Jingshiwon againstZHANG Xiaofeng
YA Erwon againstCHEN Dengbin
SHUI Yibinwon againstGONG Jingshi
LI Zibinwon againstLI Man Ming
MAK Wai Tungwon againstLI Peijie
YIBU Manrenwon againstYA Er
YE Liyawon againstCHEN Dengbin
ZHANG Xiaofengwon againstQIN Shaobin
SHUI Yibinwon againstYE Liya
LI Zibinwon againstGONG Jingshi
LI Man Mingwon againstMAK Wai Tung
LI Peijiewon againstCHEN Dengbin
YIBU Manrenwon againstZHANG Xiaofeng
QIN Shaobinwon againstYA Er
SHUI Yibinwon againstLI Peijie
LI Zibinlost toLI Man Ming
LI Zibinlost toLI Peijie
SHUI Yibinwon againstLI Man Ming