Ratings

SASAKI Hokuto (Japan)

Japanese name(s): 佐々木北斗
9 tournaments
56 results
Player ID: 10220
2010-04-25: first_Greenery_Chiyarenshi_open(Japan)
SASAKI Hokuto34-30NISHIMURA Akihiro
SASAKI Hokuto36-28KITAMURA Shinji
NAKAOKA Akinori35-29SASAKI Hokuto
SASAKI Hokuto37-27TAKAGI Osato
SHIROGANE Tetsuya39-25SASAKI Hokuto
KASAI Yuta38-26SASAKI Hokuto
2010-02-28: 1_Osaka_and_Kobe_open(Japan)
KAMEDA Ryota36-28SASAKI Hokuto
SASAKI Hokuto37-27KUMATSU Umehara
SASAKI Hokuto42-22ASANO Yoshiko
MAEHIRA Yusuke45-19SASAKI Hokuto
SASAKI Hokuto40-24KITAMURA Shinji
KOBAYASHI Ritsuko39-25SASAKI Hokuto
2010-02-07: 10_Hyogo_open(Japan)
SASAKI Hokuto49-15TOBU Keita
NAKAGAKI Horiuchi37-27SASAKI Hokuto
SASAKI Hokuto52-12ABE Makiko
SHIMAMURA Yoshihide55-09SASAKI Hokuto
SASAKI Hokuto42-22NISHIKAWA Kazuo
2009-11-03: 20_Kansai_Champ(Japan)
SASAKI Hokuto56-08TAKAHASHI Kikuchi
SASAKI Hokuto38-26NISHIMURA Akihiro
YAMASHITA Kazuma34-30SASAKI Hokuto
SASAKI Hokuto40-24MIYAMOTO Iizuka
SASAKI Hokuto44-20LINUMA Hiroshi
MORINAGA Syou41-23SASAKI Hokuto
SASAKI Hokuto47-17ASAO Motohiro
2009-03-01: 30_Kinki_Hokuriku_Open_B(Japan)
SASAKI Hokuto56-08NAKAGAKI Horiuchi
TAKAGI Osatowon againstSASAKI Hokuto
SASAKI Hokuto38-26TODA Aritoshi
HASHIMOTO Isamu36-28SASAKI Hokuto
SASAKI Hokuto36-28KITAMURA Shinji
UEDA Asahi40-24SASAKI Hokuto
SASAKI Hokuto33-31YOSHIDA Junya
2009-02-01: 9_Hyoho_Open_A(Japan)
SASAKI Hokuto35-29OBAMA Satomi
NUMASHIMA Makoto40-24SASAKI Hokuto
SASAKI Hokuto33-31KASAI Yuta
MAEHIRA Kotaro33-31SASAKI Hokuto
NOIRI Hisayasu56-08SASAKI Hokuto
NISHIMINE Satoru38-26SASAKI Hokuto
2008-08-31: 5_Nishinomiya_Open(Japan)
SASAKI Hokuto51-13NISHIMURA Akihiro
SASAKI Hokuto51-13MASHIKE Mootan
UNO Toshihiro45-19SASAKI Hokuto
TOKUSHIMA Akira64-00SASAKI Hokuto
SHIROGANE Tetsuya49-15SASAKI Hokuto
SASAKI Hokuto55-09SAKANE Yoshito
2008-07-27: 4_Nishinomiya_Open(Japan)
MIYAZAKI Toru44-20SASAKI Hokuto
SASAKI Hokuto44-20UENO Kakuya
KIMURA Keigo56-08SASAKI Hokuto
SASAKI Hokuto47-17SAKAGUCHI Kiyoshi
SASAKI Hokuto33-31OBAMA Satomi
SASAKI Hokuto34-30MASHIKE Mootan
2008-05-03: 20_Kyoto_open(Japan)
OISHI Kengo35-29SASAKI Hokuto
MAEDA Masaru45-19SASAKI Hokuto
SATO Yuri38-26SASAKI Hokuto
SASAKI Hokuto43-21TAKAHASHI Kikuchi
NAKAYAMA Takahiro43-21SASAKI Hokuto
KITAJIMA Masato57-07SASAKI Hokuto
SASAKI Hokuto33-31NISHI Yasutaka