Ratings

9_Hyoho_Open_A (Japan)
2009-02-01

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5568, OKAMOTO, kazuki, J, 6.0, 242
  6970, KUDASHOU, takahiro, J, 5.0, 249
  6919, HUKUNAGA, kobachi, J, 4.0, 261
  6842, MORINAGA, syou, J, 4.0, 222
  7054, NAKAMORI, hiroki, J, 4.0, 209
  6922, YOSHIDA, shigenobu, J, 4.0, 198
 10582, MAEHIRA, kotaro, J, 4.0, 197
  5526, UNO, toshihiro, J, 4.0, 195
 10007, NAKAMURA, yuki, J, 4.0, 185
  4011, MIYAOKA, tamaki, J, 3.0, 213
  6974, HIRABAYASI, eiji, J, 3.0, 199
  5630, TANAKA, syu, J, 3.0, 191
  6975, NOIRI, hisayasu, J, 3.0, 183
  5579, HATA, syunnto, J, 3.0, 181
  6996, SHIROGANE, tetsuya , J, 3.0, 174
  6977, OKAMURA, hiroaki, J, 3.0, 154
  6824, KORUDA, takuji, J, 2.0, 194
  5671, OHNO, daisuke, J, 2.0, 193
  6930, NISHIMINE, satoru, J, 2.0, 190
  7082, MATUZAKA, katsuhiko , J, 2.0, 173
 10549, HYOGO, makoto, J, 2.0, 163
  6982, KUMATSU, umehara, J, 2.0, 159
 10220, SASAKI, hokuto, J, 2.0, 157
  6931, OBAMA, satomi, J, 1.0, 171
 10184, KASAI, yuta, J, 1.0, 157
 10317, KUNAGA, syou, J, 1.0, 118

 

Here are all results.

2009-02-01: 9_Hyoho_Open_A(Japan)
OKAMOTO Kazuki37-27TANAKA Amane
SUGASE Takahiro54-10MATSUZAKA Katsuhiko
YOSHIDA Shigenobu46-18SHIROGANE Tetsuya
MIYAOKA Tamaki38-26OHNO Daisuke
KURODA Takuji37-27KASAI Yuta
SASAKI Hokuto35-29OBAMA Satomi
NUMASHIMA Makoto34-30NISHIMINE Satoru
HATA Hayato36-28OKAMURA Hiroaki
MAEHIRA Kotaro40-24UNO Toshihiro
NAKAMORI Hiroki39-25HIRABAYASHI Eiji
NAKAMURA Yuki45-19MORINAGA Syou
FUKUNAGA Kohachi55-09KUMATSU Umehara
UNO Toshihiro39-25HIRABAYASHI Eiji
OKAMURA Hiroaki41-23NISHIMINE Satoru
OKAMOTO Kazuki37-27MIYAOKA Tamaki
KASAI Yuta33-31OBAMA Satomi
SUGASE Takahiro33-31FUKUNAGA Kohachi
MATSUZAKA Katsuhiko34-30KUMATSU Umehara
NUMASHIMA Makoto40-24SASAKI Hokuto
HATA Hayato38-26KURODA Takuji
OHNO Daisuke51-13TANAKA Amane
NAKAMORI Hiroki46-18MAEHIRA Kotaro
NAKAMURA Yuki40-24YOSHIDA Shigenobu
SHIROGANE Tetsuya38-26MORINAGA Syou
NOIRI Hisayasu59-05HISANAGA Syou
UNO Toshihiro36-28KURODA Takuji
OKAMOTO Kazuki53-11NUMASHIMA Makoto
SUGASE Takahiro51-13NAKAMORI Hiroki
YOSHIDA Shigenobu38-26OHNO Daisuke
KUMATSU Umehara34-30HISANAGA Syou
MIYAOKA Tamaki56-08OKAMURA Hiroaki
SASAKI Hokuto33-31KASAI Yuta
MATSUZAKA Katsuhiko49-15OBAMA Satomi
MORINAGA Syou36-28TANAKA Amane
MAEHIRA Kotaro39-25SHIROGANE Tetsuya
NAKAMURA Yuki34-30HATA Hayato
FUKUNAGA Kohachi53-11NOIRI Hisayasu
HIRABAYASHI Eiji36-28NISHIMINE Satoru
UNO Toshihiro38-26HATA Hayato
OKAMOTO Kazuki42-22SUGASE Takahiro
MIYAOKA Tamaki51-13YOSHIDA Shigenobu
OBAMA Satomi37-27NISHIMINE Satoru
MORINAGA Syou56-08OKAMURA Hiroaki
MAEHIRA Kotaro33-31SASAKI Hokuto
OHNO Daisuke40-24NUMASHIMA Makoto
NAKAMORI Hiroki35-29MATSUZAKA Katsuhiko
TANAKA Amane35-29HISANAGA Syou
SHIROGANE Tetsuyawon againstKUMATSU Umehara
FUKUNAGA Kohachi48-16NAKAMURA Yuki
HIRABAYASHI Eiji40-24KASAI Yuta
NOIRI Hisayasuwon againstKURODA Takuji
UNO Toshihirowon againstNAKAMORI Hiroki
OKAMURA Hiroaki36-28OBAMA Satomi
OKAMOTO Kazuki35-29FUKUNAGA Kohachi
SUGASE Takahiro42-22MIYAOKA Tamaki
YOSHIDA Shigenobu41-23MATSUZAKA Katsuhiko
KURODA Takuji43-21KUMATSU Umehara
MORINAGA Syou46-18OHNO Daisuke
NISHIMINE Satoru44-20HISANAGA Syou
NAKAMURA Yuki33-31MAEHIRA Kotaro
TANAKA Amane52-12KASAI Yuta
SHIROGANE Tetsuya41-23NUMASHIMA Makoto
HIRABAYASHI Eiji45-19HATA Hayato
NOIRI Hisayasu56-08SASAKI Hokuto
OKAMURA Hiroaki33-31NUMASHIMA Makoto
OKAMOTO Kazuki38-26UNO Toshihiro
SUGASE Takahiro47-17NAKAMURA Yuki
YOSHIDA Shigenobu36-28HIRABAYASHI Eiji
HISANAGA Syou34-30KASAI Yuta
KUMATSU Umehara33-31OBAMA Satomi
MORINAGA Syou39-25NOIRI Hisayasu
HATA Hayatowon againstOHNO Daisuke
NISHIMINE Satoru38-26SASAKI Hokuto
MAEHIRA Kotaro36-28KURODA Takuji
NAKAMORI Hiroki44-20SHIROGANE Tetsuya
TANAKA Amane36-28MATSUZAKA Katsuhiko
FUKUNAGA Kohachi45-19MIYAOKA Tamaki