Ratings

5_Nishinomiya_Open (Japan)
2008-08-31

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 5.5, 257
  5669, NAKANO, shunsuke, J, 5.5, 233
  5557, MATSUMOTO, hiroshi, J, 5.0, 230
  6928, OKAWA, chieko, J, 4.0, 233
  6930, NISHIMINE, satoru, J, 4.0, 232
  6923, KIMURA, keigo, J, 4.0, 231
  5649, TOKUSHIMA, akira, J, 4.0, 220
 10096, WATANABE, hideki, J, 4.0, 212
  6976, ASANO, yuki, J, 4.0, 207
  6919, HUKUNAGA, kobachi, J, 4.0, 205
 10039, MORIOKA, wataru, J, 4.0, 196
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.5, 203
 10475, NAKAJIMA, nishiki, J, 3.0, 225
  6982, HISAMATSU, umehara, J, 3.0, 214
  5526, UNO, toshihiro, J, 3.0, 211
  6926, KANAI, kyousuke, J, 3.0, 207
 10220, SASAKI, hokuto, J, 3.0, 191
  6996, SHIROGANE, tetsuya , J, 3.0, 189
 10451, IMANISHI, ryusuke, J, 3.0, 185
  5609, MORI, takahiro, J, 3.0, 179
 10229, IDE, akiko, J, 3.0, 168
 10394, UENO, kakuya, J, 2.5, 177
 10216, TAGUCHI, ryosuke, J, 2.0, 188
 10184, KASAI, yuta, J, 2.0, 180
  6974, HIRABAYASI, eiji, J, 2.0, 179
  6980, MATSUMOTO, kazunori, J, 2.0, 166
 10195, MASIKE, mootan, J, 2.0, 159
 10520, YOSHII, keisuke, J, 1.0, 184
 10318, ATO, hideaki, J, 1.0, 135
 10222, NISHIMURA, akihiro, J, 1.0, 113
 10320, SAKANE, yoshihito, J, 1.0, 105
 10504, TADA, tomota, J, 1.0, 93
 10462, KITAMURA, sakihiro, J, 0.0, 37

 

Here are all results.

2008-08-31: 5_Nishinomiya_Open(Japan)
UNO Toshihiro62-02SAKANE Yoshito
KASAI Yuta38-26KOBAYASHI Manabu
MIYAZAKI Yuji38-26TAGUCHI Ryosuke
IMANISHI Ryusuke41-23NISHIMINE Satoru
SASAKI Hokuto51-13NISHIMURA Akihiro
MATSUMOTO Hiroshi33-31KANAI Kyousuke
MORIOKA Wataru43-21UENO Kakuya
TOKUSHIMA Akira43-21MORI Takahiro
MASHIKE Mootan53-11TADA Tomota
OKAWA Chieko35-29IDE Akiko
NAKAJIMA Nishiki55-09ASANO Yuki
NAKANO Shunsuke34-30KIMURA Keigo
WATANABE Hideki44-20KUMATSU Umehara
SHIROGANE Tetsuya42-22USHIRO Hideaki
FUKUNAGA Kohachi37-27YOSHII Keisuke
HIRABAYASHI Eiji42-22MATSUMOTO Kazunori
IDE Akiko33-31YOSHII Keisuke
UNO Toshihiro33-31NAKAJIMA Nishiki
KUMATSU Umehara49-15NISHIMURA Akihiro
MIYAZAKI Yuji54-10KASAI Yuta
IMANISHI Ryusuke53-11SHIROGANE Tetsuya
SASAKI Hokuto51-13MASHIKE Mootan
MATSUMOTO Kazunori36-28USHIRO Hideaki
MORI Takahiro54-10UENO Kakuya
TOKUSHIMA Akira39-25HIRABAYASHI Eiji
NISHIMINE Satoru61-03KITAMURA Sakihiro
ASANO Yuki56-08TADA Tomota
NAKANO Shunsuke41-23MATSUMOTO Hiroshi
TAGUCHI Ryosuke48-16KOBAYASHI Manabu
WATANABE Hideki45-19MORIOKA Wataru
FUKUNAGA Kohachi40-24OKAWA Chieko
KIMURA Keigo42-22KANAI Kyousuke
IDE Akiko35-29MATSUMOTO Kazunori
UNO Toshihiro45-19SASAKI Hokuto
YOSHII Keisuke43-21SAKANE Yoshito
MIYAZAKI Yuji58-06IMANISHI Ryusuke
KANAI Kyousuke38-26USHIRO Hideaki
MATSUMOTO Hiroshi35-29OKAWA Chieko
UENO Kakuya32-32KOBAYASHI Manabu
MORIOKA Wataru43-21ASANO Yuki
MORI Takahiro36-28TAGUCHI Ryosuke
TADA Tomota40-24KITAMURA Sakihiro
NAKAJIMA Nishiki49-15NISHIMINE Satoru
NAKANO Shunsuke37-27FUKUNAGA Kohachi
WATANABE Hideki37-27TOKUSHIMA Akira
SHIROGANE Tetsuya41-23KASAI Yuta
HIRABAYASHI Eiji38-26MASHIKE Mootan
KIMURA Keigo37-27KUMATSU Umehara
IDE Akiko42-22IMANISHI Ryusuke
KUMATSU Umehara62-02MASHIKE Mootan
MIYAZAKI Yuji39-25UNO Toshihiro
KANAI Kyousuke45-19TAGUCHI Ryosuke
KOBAYASHI Manabu50-14SAKANE Yoshito
MATSUMOTO Hiroshi40-24SHIROGANE Tetsuya
UENO Kakuya54-10KITAMURA Sakihiro
MORIOKA Wataru41-23FUKUNAGA Kohachi
TOKUSHIMA Akira64-00SASAKI Hokuto
NISHIMURA Akihiro44-20TADA Tomota
NISHIMINE Satoru40-24YOSHII Keisuke
ASANO Yuki33-31KASAI Yuta
OKAWA Chieko42-22MATSUMOTO Kazunori
NAKAJIMA Nishiki41-23MORI Takahiro
NAKANO Shunsuke35-29WATANABE Hideki
KIMURA Keigo34-30HIRABAYASHI Eiji
MIYAZAKI Yuji32-32NAKANO Shunsuke
KANAI Kyousuke43-21HIRABAYASHI Eiji
USHIRO Hideaki41-23KASAI Yuta
SAKANE Yoshito59-05TADA Tomota
KOBAYASHI Manabu33-31YOSHII Keisuke
MATSUMOTO Hiroshi53-11MORIOKA Wataru
MATSUMOTO Kazunori35-29MASHIKE Mootan
UENO Kakuya38-26TAGUCHI Ryosuke
TOKUSHIMA Akira37-27NAKAJIMA Nishiki
NISHIMINE Satoru50-14KUMATSU Umehara
ASANO Yuki46-18NISHIMURA Akihiro
OKAWA Chieko61-03MORI Takahiro
WATANABE Hideki39-25UNO Toshihiro
SHIROGANE Tetsuya49-15SASAKI Hokuto
FUKUNAGA Kohachi42-22IMANISHI Ryusuke
KIMURA Keigo60-04IDE Akiko
KASAI Yuta55-09TADA Tomota
KUMATSU Umehara42-22UENO Kakuya
MIYAZAKI Yuji36-28KIMURA Keigo
IMANISHI Ryusuke41-23HIRABAYASHI Eiji
SASAKI Hokuto55-09SAKANE Yoshito
KOBAYASHI Manabu46-18USHIRO Hideaki
MATSUMOTO Hiroshi46-18WATANABE Hideki
MORIOKA Wataru39-25IDE Akiko
MORI Takahiro42-22MATSUMOTO Kazunori
NISHIMINE Satoru43-21UNO Toshihiro
MASHIKE Mootan36-28YOSHII Keisuke
ASANO Yuki42-22SHIROGANE Tetsuya
OKAWA Chieko42-22NAKAJIMA Nishiki
NAKANO Shunsuke54-10TOKUSHIMA Akira
TAGUCHI Ryosuke41-23NISHIMURA Akihiro
FUKUNAGA Kohachi36-28KANAI Kyousuke