Ratings

CHIME Mitsuki (Japan)

Japanese name(s): 千綿光希
7 tournaments
39 results
Player ID: 10413
2009-06-06: 50_Mito_meeting(Japan)
KUDOU Hiroshi51-13CHIME Mitsuki
CHIME Mitsuki47-17IIJIMA Mizuki
AKITA Miyu55-09CHIME Mitsuki
NAKAI Terawaki47-17CHIME Mitsuki
NAGASHIMA Kodai44-20CHIME Mitsuki
CHIME Mitsuki64-00OKOBU Hiroyoshi
2009-05-02: 49_Mito_meeting(Japan)
SATO Takuma64-00CHIME Mitsuki
SAWAHATA Reiko47-17CHIME Mitsuki
CHIME Mitsuki43-21SATO Kotone
OHUCHI Rena58-06CHIME Mitsuki
OHUCHI Takeshi64-00CHIME Mitsuki
SATO Kotone39-25CHIME Mitsuki
2008-12-06: 44_Mito_Young_Jishi(Japan)
HATSUMI Mahito64-00CHIME Mitsuki
HONDA Daisuke45-19CHIME Mitsuki
IIJIMA Mizuki57-07CHIME Mitsuki
OHUCHI Syou64-00CHIME Mitsuki
CHIME Mitsuki48-16OKOBU Hiroyoshi
KAWANOWA Takuya48-16CHIME Mitsuki
2008-11-01: 43_Mito_Young_Jishi(Japan)
SAKABA Shin60-04CHIME Mitsuki
KINOSHITA Tsutomu63-01CHIME Mitsuki
OKOBU Hiroyoshi48-16CHIME Mitsuki
IIJIMA Mizuki34-30CHIME Mitsuki
AREOLA Gundam54-10CHIME Mitsuki
2008-09-06: 41_Mito_young_Jishi(Japan)
CHIME Mitsuki34-30SATO Kitomi
OHUCHI Syou64-00CHIME Mitsuki
EBISAWA Yoshiyuki64-00CHIME Mitsuki
OKOBU Hiroyoshi41-23CHIME Mitsuki
OKOBU Hirona52-12CHIME Mitsuki
IIJIMA Mizuki32-32CHIME Mitsuki
2008-08-09: 40_Mito_young_Jishi(Japan)
KUWANA Hiroki54-10CHIME Mitsuki
AKITA Miyu53-11CHIME Mitsuki
CHIME Mitsuki35-29OKOBU Hiroyoshi
CHIME Mitsuki44-20TAKAHASHI Satayako
OHUCHI Takeshi64-00CHIME Mitsuki
2008-07-05: 39th Mito young Jishi tournament(Japan)
CHIME Mitsukilost toOKOBU Hiroyoshi
AKITA Miyuwon againstCHIME Mitsuki
AREOLA Gundamwon againstCHIME Mitsuki
NAGASHIMA Kodaiwon againstCHIME Mitsuki
IIJIMA Jueiwon againstCHIME Mitsuki