Ratings

SHIHO Kazuhiro (Japan)

Japanese name(s): 油井一博
6 tournaments
30 results
Player ID: 10622
2012-08-12: 78_Hamamatsu_meeting(Japan)
TANAKA Atsushi43-21SHIHO Kazuhiro
KAWAMURA Toyoto55-09SHIHO Kazuhiro
MIZUNO Keigo50-14SHIHO Kazuhiro
OTA Tokiko51-13SHIHO Kazuhiro
SHIHO Kazuhiro56-08HASEGAWA Toshi
2011-01-09: Hamamatsu_open(Japan)
IWASAKI Masaaki64-00SHIHO Kazuhiro
MURASE Tetsuko35-29SHIHO Kazuhiro
SHIHO Kazuhiro34-30OKABE Michiaki
OZAKI Yoshito48-16SHIHO Kazuhiro
NAGAYA Toshiko45-19SHIHO Kazuhiro
2009-08-16: 69_Hamamatsu_meeting(Japan)
KAWAMURA Toyoto40-24SHIHO Kazuhiro
YUKA Takaaki45-19SHIHO Kazuhiro
TATEISHI Katsuhiro49-15SHIHO Kazuhiro
SHIHO Kazuhiro48-16NOGUCHI Kiyouko
2009-05-10: 39 blue sky conference(Japan)
OTA Tokiko33-31SHIHO Kazuhiro
KAWAMURA Yoshihiro58-06SHIHO Kazuhiro
OTA You38-26SHIHO Kazuhiro
SHIHO Kazuhiro52-12FUJIMURA Kimuraka
SHIHO Kazuhiro36-28TAKAYANAGI Iyato
2009-03-08: 68_Hamamatsu_Open_B(Japan)
UCHIYAMA Yoshimichi38-26SHIHO Kazuhiro
SHIHO Kazuhiro48-16MINEMATSU Noriko
TATEISHI Katsuhiro49-15SHIHO Kazuhiro
YOSHINO Nobuko46-18SHIHO Kazuhiro
NOGUCHI Kiyouko35-29SHIHO Kazuhiro
2009-01-04: 2009_Hamamatsu_Open(Japan)
TATEISHI Katsuhiro49-15SHIHO Kazuhiro
YUKA Takaaki58-06SHIHO Kazuhiro
SHIHO Kazuhiro35-29OTA You
HASEGAWA Toshi38-26SHIHO Kazuhiro
SATO Endo41-23SHIHO Kazuhiro
SHIHO Kazuhiro45-19OTA Tokiko