Ratings

KOYASHIKI Kouji (Japan)

Japanese name(s): 古屋敷康
9 tournaments
53 results
Player ID: 13800
2020-01-25: 39_Suzuka_open(Japan)
KOYASHIKI Kouji57-07SUGIYAMA Arata
SUZUKI Kentaro52-12KOYASHIKI Kouji
MIYASATO Shiyoko50-14KOYASHIKI Kouji
KOYASHIKI Kouji33-31KIDOKORO Soda
KOYASHIKI Kouji35-29TOKUDA Jun
OKUDAIRA Hideyasu54-10KOYASHIKI Kouji
2019-12-14: 61_Nagoya_open(Japan)
KOYASHIKI Kouji37-27EIRI Kanata
KAWAZOE Osuke39-25KOYASHIKI Kouji
OKADA Tadakawa42-22KOYASHIKI Kouji
WATANABE Osuke51-13KOYASHIKI Kouji
KOYASHIKI Kouji34-30WATANABE Akito
2019-09-01: 60_Nagoya_open(Japan)
KOYASHIKI Kouji38-26SATO Naohito
KAWAZOE Osuke59-05KOYASHIKI Kouji
HASHIMOTO Tokuya42-22KOYASHIKI Kouji
KOYASHIKI Kouji40-24KAWAGUCHI Mika
KOMINE Ryonobu42-22KOYASHIKI Kouji
WATANABE Akito48-16KOYASHIKI Kouji
2019-08-10: 47_Inuyama_open(Japan)
KOYASHIKI Kouji48-16KAWAMORI Yuma
KOYASHIKI Kouji49-15NIWA Masatake
OKADA Oochi46-18KOYASHIKI Kouji
TAKAGI Yosuke64-00KOYASHIKI Kouji
KOGA Shingo45-19KOYASHIKI Kouji
OKADA Tadakawa48-16KOYASHIKI Kouji
KOYASHIKI Kouji34-30KATOKO Koko
2019-07-06: 37_Suzuka_open(Japan)
SUZUKI Ryuunosuke48-16KOYASHIKI Kouji
KATOKO Koko39-25KOYASHIKI Kouji
SATO Naohito42-22KOYASHIKI Kouji
KOYASHIKI Kouji35-29TOKUDA Jun
HASHIMOTO Tokuya49-15KOYASHIKI Kouji
SATO Yumiko42-22KOYASHIKI Kouji
2017-09-23: 55_Nagoya_open(Japan)
ESAKI Seiji50-14KOYASHIKI Kouji
YAMASHITA Kanto50-14KOYASHIKI Kouji
ONO Hideki48-16KOYASHIKI Kouji
UEDA Hirosuki51-13KOYASHIKI Kouji
ESAKI Sachiji40-24KOYASHIKI Kouji
NAGASHIMA Yoshitaka48-16KOYASHIKI Kouji
2017-04-29: 54_Nagoya_open(Japan)
INOUE Hokuto50-14KOYASHIKI Kouji
NAKAMURA Ibuki54-10KOYASHIKI Kouji
HORIO Kouhiro61-03KOYASHIKI Kouji
SOBAJIMA Daichi63-01KOYASHIKI Kouji
ARIBA Naoki42-22KOYASHIKI Kouji
2017-01-28: 27_Suzuka_open(Japan)
TOKUDA Jun45-19KOYASHIKI Kouji
NISHII Kensuke61-03KOYASHIKI Kouji
HIGUCHI Atsutoshi61-03KOYASHIKI Kouji
KAWASAKI Haruto57-07KOYASHIKI Kouji
NISHITANI Naki63-01KOYASHIKI Kouji
NISHITANI Naki64-00KOYASHIKI Kouji
2016-09-24: 52_Nagoya_open(Japan)
ONO Hideki56-08KOYASHIKI Kouji
HASHIMOTO Yuya62-02KOYASHIKI Kouji
WAKAMORI Hiroya58-06KOYASHIKI Kouji
WAKITA Kengo48-16KOYASHIKI Kouji
TAGUCHI Amane58-06KOYASHIKI Kouji
KOYASHIKI Kouji48-16SATO Keiya