Ratings

YONEMA Hayato (Japan)

Japanese name(s): 米満隼人
6 tournaments
35 results
Player ID: 14575
2019-12-15: Osaka_open(Japan)
YONEMA Hayato56-08NAGASHIMA Nobuko
YONEMA Hayato38-26IWAMOTO Keiama
MATSUMOTO Hiroshi37-27YONEMA Hayato
YONEMA Hayato39-25YAMAZAKI Midorikawa
YONEMA Hayato47-17NAGAO Hiroto
TAKAHASHI Akihiro40-24YONEMA Hayato
2019-10-06: 48_All_Japan_Kinki_prelim(Japan)
YONEMA Hayato48-16YAMAZAKI Takuya
YONEMA Hayato40-24ADACHI Shungai
UNO Toshihiro35-29YONEMA Hayato
YONEMA Hayato41-23NAGASHIMA Kouyou
SHIMOMURA Shiki46-18YONEMA Hayato
SHIMAMURA Yoshihide40-24YONEMA Hayato
2019-06-22: 1_Kansai_cup_U23(Japan)
SATO Junnosuke41-23YONEMA Hayato
SHIMOMURA Shiki42-22YONEMA Hayato
YONEMA Hayato63-01TANAKA Kouki
YONEMA Hayato35-29NORIMITSU Ayumi
SHIMOMURA Shikiwon againstYONEMA Hayato
2019-05-05: 31_Kyoto_open(Japan)
YONEMA Hayato34-30NAKAMORI Hiroki
YONEMA Hayato55-09NISHIMURA Akihiro
YONEMA Hayato37-27ONISHI Masaaki
YONEMA Hayato35-29MATSUMOTO Hiroshi
NAGANO Yasushi56-08YONEMA Hayato
YONEMA Hayato44-20YAMAKAWA Takashi
YONEMA Hayato35-29TAKAHASHI Yoshiko
2019-04-28: 8_team_Shinagawa_open_1(Japan)
TAKAHASHI Akihiro35-29YONEMA Hayato
TAKAMIZAWA Daiki33-31YONEMA Hayato
NAKAJIMA Tetsuya47-17YONEMA Hayato
YONEMA Hayato38-26TAKAHASHI Hisashi
KIYONOBU Kenta38-26YONEMA Hayato
2018-05-26: 3_Hokuetsu_open(Japan)
YONEMA Hayato55-09NAGASHIMA Kouyou
YONEMA Hayatowon againstKAWASAKI Yuji
TAKAHASHI Akihiro44-20YONEMA Hayato
YONEMA Hayato51-13HARA Tomokazu
NAKAMORI Hiroki38-26YONEMA Hayato
YAMASHITA Kazuma40-24YONEMA Hayato