Ratings

MELNIKOV Dmitriy (Russia)

5 tournaments
30 results
Player ID: 320008
2012-09-08: 2nd RFO tournament, Moscow(Russia)
GRISHIN Dmitriy26-38MELNIKOV Dmitriy
MELNIKOV Dmitriy17-47SHUBYAKOVA Irina
AVERINA Elena38-26MELNIKOV Dmitriy
MELNIKOV Dmitriy16-48SYACHIN Alexandr
MELNIKOV Dmitriy16-48MARYANIN Vadim
2010-08-14: 3st RFO tournament, MOSCOW , August 2010(Russia)
ISAKOV Alexandr38-26MELNIKOV Dmitriy
MELNIKOV Dmitriy23-41AVERINA Elena
MELNIKOV Dmitriy27-37PEREL'MAN Andrey
ABDULLATYPOV Azat16-48MELNIKOV Dmitriy
GRISHIN Dmitriy22-42MELNIKOV Dmitriy
DUBOV Alexey12-52MELNIKOV Dmitriy
2010-03-06: 1st RFO tournament, Moscow, March 2010(Russia)
SUVORKIN Sergey33-31MELNIKOV Dmitriy
MELNIKOV Dmitriy55-09HATBULLINA Leyla
MELNIKOV Dmitriy46-18ELIZAROV Pavel
MELNIKOV Dmitriy43-21STRADA Fabio
SOKOLOV Alexandr46-18MELNIKOV Dmitriy
MELNIKOV Dmitriy56-08PEREL'MAN Andrey
SYACHIN Alexandr46-18MELNIKOV Dmitriy
2009-04-05: 3st RFO tournament, St.-Petersburg , April 2009(Russia)
MELNIKOV Dmitriy43-21AVERKOV Denis
BALUEV Andrey40-24MELNIKOV Dmitriy
SYACHIN Alexandr50-14MELNIKOV Dmitriy
MELNIKOV Dmitriy41-23DUBOV Alexey
SAMCHENKO Alexandr55-09MELNIKOV Dmitriy
SOKOLOV Alexandr41-22MELNIKOV Dmitriy
PEREL'MAN Andrey39-25MELNIKOV Dmitriy
2008-03-01: 1st RFO tournament, Moscow, March 2008(Russia)
DOBRORADNYKH Sergey33-31MELNIKOV Dmitriy
SHUBYAKOVA Irina22-42MELNIKOV Dmitriy
MELNIKOV Dmitriy0-64SAMCHENKO Alexandr
CHEBURAEVA Elena23-41MELNIKOV Dmitriy
MELNIKOV Dmitriy27-37AVERINA Elena