Ratings

DENG Wennian (China)

3 tournaments
20 results
Player ID: 4098
2006-05-21: Guangzhou Open(China)
TSOI Chun Yipwon againstDENG Wennian
DENG Wennianwon againstCHEN Dengbin
DENG Wennianwon againstMAK Wai Tung
DENG Wennianwon againstJIN Danyang
DENG Wennianwon againstLU Huanqi
SONG Yanwon againstDENG Wennian
DENG Wennianwon againstXIE Weiwei
2005-05-02: 3rd Guangzhou Open(China)
GONG Jingshiwon againstDENG Wennian
DENG Wennianwon againstTOU Shi
LU Huanqiwon againstDENG Wennian
FU Velmawon againstDENG Wennian
DENG Wennianwon againstXIA Shao
DENG Wennianwon againstCHEN Ruisheng
TSOI Chun Yipwon againstDENG Wennian
2004-05-02: 2nd Guangzhou Open(China)
DENG Wennianwon againstXIAO Yue
TSOI Chun Yipwon againstDENG Wennian
HUANG Gangwon againstDENG Wennian
ER Yawon againstDENG Wennian
YIBU Manrenwon againstDENG Wennian
DENG Wennianwon againstHUA Duoduo