Ratings

SHUTSHUKE Yuuko (Japan)

Japanese name(s): 出口裕子
13 tournaments
71 results
Player ID: 6940
2009-04-12: 256_Kyoto_meeting(Japan)
HOSOI Shinsuke46-18SHUTSHUKE Yuuko
SHUTSHUKE Yuuko42-22TSUCHIYA Ryosuke
IO Hideo48-16SHUTSHUKE Yuuko
SHIOZAWA Akira47-17SHUTSHUKE Yuuko
KAKIZAKI Yuiki54-10SHUTSHUKE Yuuko
2008-02-10: 242nd Kyoto conventional meeting(Japan)
SHUTSHUKE Yuukowon againstKANDA Ayumi
FUNAKOSHI Shogowon againstSHUTSHUKE Yuuko
HATA Teruakiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
OKAMOTO Misakiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
HOSOI Shinsukewon againstSHUTSHUKE Yuuko
2008-01-13: 241st Kyoto conventional meeting(Japan)
TOKUSHIMA Akirawon againstSHUTSHUKE Yuuko
NISHIMINE Satoruwon againstSHUTSHUKE Yuuko
MORIMOTO Masayukiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
IWAO Hajimelost toSHUTSHUKE Yuuko
HOSOI Shinsukewon againstSHUTSHUKE Yuuko
2007-10-14: 238th Kyoto Meeting(Japan)
TOKUSHIMA Akirawon againstSHUTSHUKE Yuuko
SHUTSHUKE Yuukowon againstTAKAHASHI Hiroki
SHUTSHUKE Yuukowon againstTAMURA Yoshiharu
HATA Teruakiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
IO Hideowon againstSHUTSHUKE Yuuko
SHUTSHUKE Yuukowon againstTAKAKE Ryota
2007-07-08: 235th Kyoto Meeting(Japan)
OKAMOTO Kazukiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
OKAMOTO Misakiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
SHUTSHUKE Yuukowon againstHOSOI Shinsuke
HATA Ikomawon againstSHUTSHUKE Yuuko
SHUTSHUKE Yuukowon againstTAKAHASHI Hiroki
2007-06-10: 234th Kyoto Meeting(Japan)
TAMENORI Hideshiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
NAKAMORI Hirokiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
SHUTSHUKE Yuukowon againstTAKAHASHI Hiroki
YOKOYAMA Yuwon againstSHUTSHUKE Yuuko
MORITA Showon againstSHUTSHUKE Yuuko
2007-02-11: 230th Kyoto meeting(Japan)
SUGASE Takahirowon againstSHUTSHUKE Yuuko
AOKI Akirawon againstSHUTSHUKE Yuuko
TARU Eiichiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
MORIMOTO Hidekiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
HATA Hayatowon againstSHUTSHUKE Yuuko
2007-01-14: 229th Kyoto Meeting(Japan)
OBAMA Satomiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
OKAMOTO Kazukiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
SHUTSHUKE Yuukowon againstYAMAGA Shinji
NAKANO Takaowon againstSHUTSHUKE Yuuko
SHUTSHUKE Yuukowon againstSAKAGUCHI Sanwa
MORIMOTO Hidekiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
2006-12-10: 228th Kyoto Open(Japan)
TAMENORI Hideshiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
UNO Toshihirowon againstSHUTSHUKE Yuuko
SHUTSHUKE Yuukowon againstMORIMOTO Aya
SHIMIZU Takaowon againstSHUTSHUKE Yuuko
SHUTSHUKE Yuukowon againstTARU Eiichi
YAMAZOE Keijiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
2006-10-08: 226th Kyoto Open(Japan)
YAMAGA Shinjiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
KONO Yuichirowon againstSHUTSHUKE Yuuko
SHUTSHUKE Yuukowon againstSHIMIZU Nobuo
IO Hideowon againstSHUTSHUKE Yuuko
OBAMA Satomiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
SHIMIZU Takaowon againstSHUTSHUKE Yuuko
2006-09-10: 225th Kyoto meeting(Japan)
MIYAOKA Tamakiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
SHUTSHUKE Yuukowon againstTARU Eiichi
SHUTSHUKE Yuukowon againstNISHIMURA Yoshie
AOKI Akirawon againstSHUTSHUKE Yuuko
KOYAMA Yasuyukiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
OBAMA Satomiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
2006-08-13: 224th Kyoto Meeting(Japan)
NAKAMORI Hirokiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
TAKAHASHI Manabuwon againstSHUTSHUKE Yuuko
TARU Eiichiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
KONO Yuichirowon againstSHUTSHUKE Yuuko
OBAMA Satomiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
2006-07-09: 223rd Kyoto Meeting(Japan)
FUNAKOSHI Shogowon againstSHUTSHUKE Yuuko
KAWAKAMI Yoshihidawon againstSHUTSHUKE Yuuko
NISHIKATA Esowon againstSHUTSHUKE Yuuko
SANADA Yuukiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
YAMAZOE Keijiwon againstSHUTSHUKE Yuuko
OKAMOTO Kazukiwon againstSHUTSHUKE Yuuko