Ratings

52_Chiyarenshi (Japan)
2009-08-08

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5546, NAGANO, yasushi, J, 6.0, 234
  5639, SHINOHARA, ryo, J, 5.0, 229
  5595, KURAMOCHI, yuta, J, 5.0, 209
  5640, SHINOHARA, jun, J, 4.0, 213
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 4.0, 203
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 4.0, 200
  5643, SANO, fujiwara, J, 4.0, 198
  5542, KEISUKE, yu, J, 3.0, 201
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 3.0, 201
  5543, WATANABE, keiichi, J, 3.0, 193
  5653, KAWABATA, seiji, J, 3.0, 187
 10245, AMIKAZU, ayama, J, 3.0, 186
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 3.0, 184
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 182
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 3.0, 181
  6866, SOMEYA, shingo, J, 3.0, 158
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 2.0, 191
  5521, HAMADA, kikue, J, 2.0, 174
 10244, SANO, etoshisho, J, 2.0, 153
 10358, YUBARA, satoshi, J, 2.0, 149
 10422, SANNOHE, misato, J, 2.0, 141
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 1.0, 173
 10550, ICHIMURA, hiroki, J, 1.0, 150
  5637, SANO, matsuda, J, 1.0, 144
  5656, NISHIYAMA, momoko , J, 0.0, 170

 

Here are all results.

2009-08-08: 52_Chiyarenshi(Japan)
NAGANO Yasushi41-23HAMADA Kikue
KURAMOCHI Yuta33-31AMIKAZU Ayama
SUZUKI Yuta34-30KOSHINO Kazuhiko
NAGAMATSU Ryota34-30KOIDE Satoshi
OHTAKE Kosuke40-23KOBAYASHI Manabu
KAWABATA Seiji35-28WATANABE Keiichi
HISHIYAMA Yuichi35-29SANO Yoko
TAKIGAWA Mitsuaki36-28NISHIYAMA Momoko
SHINOHARA Ryo38-26SANO Erika
SANO Joichiro34-30ICHIMURA Hiroki
SOMEYA Shingo38-26SHINOHARA Jun
MITO Hiiro40-24SANO Matsuda
NAGANO Yasushi39-25OHTAKE Kosuke
KURAMOCHI Yuta40-23NAGAMATSU Ryota
SUZUKI Yuta35-29HISHIYAMA Yuichi
KOSHINO Kazuhiko34-30SANO Yoko
WATANABE Keiichi33-31NISHIYAMA Momoko
AMIKAZU Ayamawon againstKOIDE Satoshi
KAWABATA Seiji35-29TAKIGAWA Mitsuaki
KOBAYASHI Manabu35-29HAMADA Kikue
SHINOHARA Jun41-23SANO Erika
SANO Joichiro33-31SHINOHARA Ryo
SOMEYA Shingo35-29MITO Hiiro
YUBARA Satoshi35-29ICHIMURA Hiroki
NAGANO Yasushi42-22KURAMOCHI Yuta
SUZUKI Yuta40-24KAWABATA Seiji
NAGAMATSU Ryota38-26KOBAYASHI Manabu
SANO Yoko39-25HAMADA Kikue
WATANABE Keiichi41-23AMIKAZU Ayama
OHTAKE Kosuke37-27TAKIGAWA Mitsuaki
KOIDE Satoshi34-30NISHIYAMA Momoko
HISHIYAMA Yuichi34-30KOSHINO Kazuhiko
SHINOHARA Ryo38-26SHINOHARA Jun
SOMEYA Shingo35-29YUBARA Satoshi
SANO Erika34-30SANO Matsuda
MITO Hiiro34-30SANO Joichiro
NAGANO Yasushi34-30SUZUKI Yuta
KURAMOCHI Yuta37-27WATANABE Keiichi
KOSHINO Kazuhiko34-30KOIDE Satoshi
NAGAMATSU Ryota35-28KAWABATA Seiji
SANO Yoko35-29TAKIGAWA Mitsuaki
OHTAKE Kosuke33-31HISHIYAMA Yuichi
AMIKAZU Ayamawon againstKOBAYASHI Manabu
HAMADA Kikue33-31NISHIYAMA Momoko
SHINOHARA Ryo38-26SOMEYA Shingo
SHINOHARA Jun44-20MITO Hiiro
SANO Joichiro35-29YUBARA Satoshi
SANO Matsuda33-31ICHIMURA Hiroki
NAGANO Yasushi41-23NAGAMATSU Ryota
KURAMOCHI Yuta34-30SUZUKI Yuta
KOSHINO Kazuhiko39-25OHTAKE Kosuke
SANO Yoko41-23AMIKAZU Ayama
WATANABE Keiichi33-31HISHIYAMA Yuichi
KOIDE Satoshiwon againstKAWABATA Seiji
KOBAYASHI Manabu33-31NISHIYAMA Momoko
HAMADA Kikue33-31TAKIGAWA Mitsuaki
SHINOHARA Ryo38-26SANO Matsuda
SHINOHARA Jun39-25ICHIMURA Hiroki
SANO Joichiro39-24SOMEYA Shingo
SANO Erika41-23YUBARA Satoshi
NAGANO Yasushi37-27SANO Yoko
KURAMOCHI Yuta43-21OHTAKE Kosuke
SUZUKI Yuta34-30NAGAMATSU Ryota
KOSHINO Kazuhiko33-31WATANABE Keiichi
KOIDE Satoshi43-21TAKIGAWA Mitsuaki
AMIKAZU Ayama45-19NISHIYAMA Momoko
KAWABATA Seiji33-31HAMADA Kikue
KOBAYASHI Manabu33-31HISHIYAMA Yuichi
SHINOHARA Ryo46-18MITO Hiiro
SHINOHARA Jun37-27SANO Joichiro
YUBARA Satoshi33-31SANO Matsuda
ICHIMURA Hiroki35-29SANO Erika