Ratings

7_Osaka_and_Kobe_open (Japan)
2011-09-19

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5568, OKAMOTO, kazuki, J, 5.0, 222
  6919, FUKUNAGA, kohachi, J, 5.0, 217
  5557, MATSUMOTO, hiroshi, J, 5.0, 216
 10393, TSUCHIYA, keifumiro, J, 4.0, 220
  6970, KUDASHOU, takahiro, J, 4.0, 215
 11528, KIGUCHI, tomoya, J, 4.0, 215
 10045, KAMEDA, ryotota, J, 4.0, 214
 10289, KAWAKAMI, yoshihiro, J, 4.0, 207
 11246, OSHIMA, yusuke, J, 4.0, 205
 10225, IMAMURA, yuuki, J, 4.0, 205
 12328, UEDA, takashi, J, 4.0, 199
 11205, NAKAOKA, akinori, J, 3.0, 200
 12331, USHIMADO, yukihisa, J, 3.0, 196
 10887, SHIMAMURA, yoshihide, J, 3.0, 192
  6922, YOSHIDA, shigenobu, J, 3.0, 192
  5579, HATA, hayato, J, 3.0, 184
 11561, OKADA, hiroyuki, J, 3.0, 180
  5588, KOBAYASHI, ritsuko, J, 3.0, 178
 12211, KENSHUN, yuga, J, 3.0, 171
 12339, YOSHIMURA, keito, J, 2.0, 200
 12243, ISHII, daiki, J, 2.0, 194
 10184, KASAI, yuta, J, 2.0, 182
  6977, OKAMURA, hiroaki, J, 2.0, 181
 12240, IKEHATA, keiko, J, 2.0, 179
  6974, HIRABAYASI, eiji, J, 2.0, 150
 10446, HASIMOTO, isamu, J, 2.0, 139
 10222, NISHIMURA, akihiro, J, 1.0, 179
  6930, NISHIMINE, satoru, J, 1.0, 141
 10939, ASANO, yoshiko, J, 1.0, 134
 10479, NISHIKAWA, kazuo, J, 1.0, 128
 12304, SAKODA, hiroshi, J, 1.0, 121

 

Here are all results.

2011-09-19: 7_Osaka_and_Kobe_open(Japan)
OKAMOTO Kazuki34-30IMAMURA Yuuki
FUKUNAGA Kohachi38-26ISHII Daiki
MATSUMOTO Hiroshi38-26HIRABAYASHI Eiji
TSUCHIYA Keishiro38-26YOSHIDA Shigenobu
KIGUCHI Tomoya40-24KASAI Yuta
SUGASE Takahiro48-16HASHIMOTO Isamu
KAMEDA Ryota43-21NISHIKAWA Kazuo
KAWAKAMI Yoshihiro36-28USHIMADO Yukihisa
OSHIMA Yusukewon againstYOSHIMURA Keito
NAKAOKA Akinori46-17ASANO Yoshiko
SHIMAMURA Yoshihide40-24OKAMURA Hiroaki
HATA Hayato40-24IKEHATA Keiko
KOBAYASHI Ritsuko40-24UEDA Takashi
KENSHUN Yuga37-27OKADA Hiroyuki
NISHIMINE Satoru35-29NISHIMURA Akihiro
OKAMOTO Kazuki42-22NISHIMINE Satoru
FUKUNAGA Kohachi41-23HATA Hayato
MATSUMOTO Hiroshi39-25TSUCHIYA Keishiro
KIGUCHI Tomoya41-23SHIMAMURA Yoshihide
KAMEDA Ryota40-24KOBAYASHI Ritsuko
KAWAKAMI Yoshihiro43-21KENSHUN Yuga
IMAMURA Yuuki34-30OSHIMA Yusuke
UEDA Takashi35-29KASAI Yuta
NAKAOKA Akinori37-27SUGASE Takahiro
USHIMADO Yukihisa46-18SAKODA Hiroshi
YOSHIDA Shigenobu40-24OKADA Hiroyuki
YOSHIMURA Keito38-26NISHIMURA Akihiro
ISHII Daiki41-23HIRABAYASHI Eiji
OKAMURA Hiroaki42-22IKEHATA Keiko
ASANO Yoshiko44-20NISHIKAWA Kazuo
FUKUNAGA Kohachi40-24MATSUMOTO Hiroshi
TSUCHIYA Keishiro40-24SHIMAMURA Yoshihide
SUGASE Takahiro33-31OKAMOTO Kazuki
KAMEDA Ryota35-29NAKAOKA Akinori
KAWAKAMI Yoshihiro36-28KIGUCHI Tomoya
OSHIMA Yusuke39-25ASANO Yoshiko
IMAMURA Yuuki37-27OKAMURA Hiroaki
USHIMADO Yukihisa40-24YOSHIMURA Keito
YOSHIDA Shigenobu37-27ISHII Daiki
HATA Hayato34-30KOBAYASHI Ritsuko
OKADA Hiroyuki36-28HIRABAYASHI Eiji
KENSHUN Yuga39-25UEDA Takashi
HASHIMOTO Isamu37-27NISHIMINE Satoru
IKEHATA Keiko36-28SAKODA Hiroshi
NISHIMURA Akihiro40-24KASAI Yuta
OKAMOTO Kazuki42-22YOSHIDA Shigenobu
FUKUNAGA Kohachi36-28KAMEDA Ryota
MATSUMOTO Hiroshi38-26OSHIMA Yusuke
KIGUCHI Tomoya36-28USHIMADO Yukihisa
SUGASE Takahiro36-28TSUCHIYA Keishiro
IMAMURA Yuuki34-30HATA Hayato
UEDA Takashi38-26NISHIMINE Satoru
NAKAOKA Akinori36-28KAWAKAMI Yoshihiro
SHIMAMURA Yoshihide39-25ASANO Yoshiko
OKADA Hiroyuki39-25OKAMURA Hiroaki
KOBAYASHI Ritsuko34-30YOSHIMURA Keito
HASHIMOTO Isamu44-19KENSHUN Yuga
ISHII Daiki39-25NISHIMURA Akihiro
KASAI Yuta41-23SAKODA Hiroshi
IKEHATA Keiko40-24NISHIKAWA Kazuo
OKAMOTO Kazuki35-29FUKUNAGA Kohachi
MATSUMOTO Hiroshi40-24SUGASE Takahiro
TSUCHIYA Keishiro46-18KOBAYASHI Ritsuko
KIGUCHI Tomoya39-25NAKAOKA Akinori
KAWAKAMI Yoshihiro38-26KAMEDA Ryota
OSHIMA Yusuke41-23HATA Hayato
IMAMURA Yuuki43-21HASHIMOTO Isamu
UEDA Takashi34-30YOSHIDA Shigenobu
USHIMADO Yukihisa33-31ISHII Daiki
HIRABAYASHI Eiji41-23ASANO Yoshiko
OKADA Hiroyukiwon againstSHIMAMURA Yoshihide
KENSHUN Yuga38-26IKEHATA Keiko
KASAI Yuta34-30YOSHIMURA Keito
OKAMURA Hiroaki36-28NISHIMURA Akihiro
SAKODA Hiroshi34-30NISHIKAWA Kazuo
OKAMOTO Kazuki38-26KAWAKAMI Yoshihiro
FUKUNAGA Kohachi33-31KIGUCHI Tomoya
MATSUMOTO Hiroshi37-27IMAMURA Yuuki
TSUCHIYA Keishiro43-21USHIMADO Yukihisa
SUGASE Takahiro47-17KENSHUN Yuga
KAMEDA Ryota42-22OKADA Hiroyuki
OSHIMA Yusuke37-27NAKAOKA Akinori
UEDA Takashi43-21HASHIMOTO Isamu
YOSHIDA Shigenobu37-27OKAMURA Hiroaki
SHIMAMURA Yoshihide34-30ISHII Daiki
HATA Hayato34-30KASAI Yuta
HIRABAYASHI Eijiwon againstIKEHATA Keiko
KOBAYASHI Ritsukowon againstNISHIMINE Satoru
YOSHIMURA Keito46-18SAKODA Hiroshi
NISHIKAWA Kazuo33-31NISHIMURA Akihiro