Ratings

KENSHUN Yuga (Japan)

Japanese name(s): 權俊河
14 tournaments
82 results
Player ID: 12211
2012-10-07: 23_Kansai_champ_A(Japan)
KENSHUN Yuga34-30KASAI Yuta
IDE Akiko52-12KENSHUN Yuga
TODA Guratoshi39-25KENSHUN Yuga
KENSHUN Yuga42-22NAKAYAMA Takahiro
TAKAHASHI Hisashi56-08KENSHUN Yuga
NOMURA Yusuke43-21KENSHUN Yuga
KENSHUN Yuga45-19YOSHINO Toru
2012-05-04: 7_Hyogo_Noboru_league(Japan)
YOSHINO Toru33-31KENSHUN Yuga
KUMATSU Umehara36-28KENSHUN Yuga
KENSHUN Yuga44-19MATSUNO Takahiro
SHIOYA Hiroyuki36-28KENSHUN Yuga
KENSHUN Yuga40-24NAKANISHI Toshiaki
KENSHUN Yuga41-23ABE Miyuki
2012-03-11: 285_Kyoto_meeting(Japan)
KAMEDA Ryota43-21KENSHUN Yuga
KENSHUN Yuga40-24KARATSU Yuri
KENSHUN Yuga53-11IO Hideo
KENSHUN Yuga39-25KADO Naoki
TSUCHIDA Daisuke36-28KENSHUN Yuga
FUKUNAGA Kohachi47-17KENSHUN Yuga
2012-02-26: 2012_Hyogo_expert_game(Japan)
KENSHUN Yuga33-31SHIROGANE Tetsuya
KENSHUN Yuga37-27NAKAOKA Akinori
IMAMURA Yuuki37-27KENSHUN Yuga
FUKUNAGA Kohachi38-26KENSHUN Yuga
KENSHUN Yuga35-29KURODA Takuji
2012-02-12: 33_Kinki_Hokuriku_open(Japan)
KENSHUN Yuga53-11ASANO Yoshiko
KENSHUN Yuga38-26NOMURA Yusuke
KENSHUN Yuga36-28NOMURACHO Kato
YOSHIDA Shigenobu49-15KENSHUN Yuga
KENSHUN Yuga33-31OSHIMA Yusuke
KENSHUN Yuga49-15TAKAHASHI Manabu
2012-01-29: 12_Hyogo_open(Japan)
KENSHUN Yuga35-29OKAMURA Hiroaki
IMAMURA Yuuki37-27KENSHUN Yuga
KENSHUN Yuga44-20MATSUMOTO Kazunori
TANAKA Atsushi34-30KENSHUN Yuga
MIYAZAKI Yuji39-25KENSHUN Yuga
KENSHUN Yuga33-31KIGUCHI Tomoya
2011-12-23: 5_greeneray_Chiyarenshi_open(Japan)
INAGAKI Hiroki45-19KENSHUN Yuga
KENSHUN Yuga35-29ASANO Yoshiko
KENSHUN Yuga43-21KOMARU Ayato
NOMURACHO Kato33-31KENSHUN Yuga
KENSHUN Yuga36-28KASAI Yuta
KENSHUN Yuga34-30YOSHINO Toru
2011-11-27: 2011_Hyogo_fall_conference(Japan)
MURATA Takumi36-28KENSHUN Yuga
YOSHINO Toru33-31KENSHUN Yuga
KENSHUN Yuga40-24KUMATSU Umehara
SUGASE Takahiro43-21KENSHUN Yuga
IMAMURA Yuuki36-28KENSHUN Yuga
KURODA Takuji33-31KENSHUN Yuga
2011-11-13: 282_Kyoto_meeting(Japan)
HATA Hayato52-12KENSHUN Yuga
KENSHUN Yuga42-22HOSOI Shinsuke
KENSHUN Yuga53-11NISHIMURA Akihiro
KENSHUN Yuga41-23TODA Guratoshi
KENSHUN Yuga34-30TODA Aritoshi
OKAMOTO Kazuki51-13KENSHUN Yuga
2011-10-30: 2011_Hyogo_fall_conf(Japan)
SHIROGANE Tetsuya41-23KENSHUN Yuga
MURATA Takumi43-21KENSHUN Yuga
YOSHIDA Shigenobu38-26KENSHUN Yuga
KENSHUN Yuga57-07ASANO Yoshiko
KIGUCHI Tomoya51-13KENSHUN Yuga
2011-09-19: 7_Osaka_and_Kobe_open(Japan)
KENSHUN Yuga37-27OKADA Hiroyuki
KAWAKAMI Yoshihiro43-21KENSHUN Yuga
KENSHUN Yuga39-25UEDA Takashi
HASHIMOTO Isamu44-19KENSHUN Yuga
KENSHUN Yuga38-26IKEHATA Keiko
SUGASE Takahiro47-17KENSHUN Yuga
2011-08-28: 2011_Hyogo_summer_conf(Japan)
KENSHUN Yuga47-17MIYOSHI Yokoyama
KENSHUN Yuga52-12ABE Miyuki
KENSHUN Yuga61-03KAZUMORI Masa
KENSHUN Yuga51-13HIGASHINAKA Satiko
KENSHUN Yuga46-18KASHIWAGI Ehumi
2011-06-05: 39_Japan_champ_Hyogo_prelim(Japan)
KURODA Takuji49-15KENSHUN Yuga
KUMATSU Umehara52-12KENSHUN Yuga
TERADA Shiyouzi64-00KENSHUN Yuga
NAKANISHI Toshiaki47-17KENSHUN Yuga
MURATA Takumi48-16KENSHUN Yuga
IMANAKA Ro49-15KENSHUN Yuga
IDE Akiko52-12KENSHUN Yuga
2011-05-22: 2011_Hyogo_spring_conference(Japan)
NOMURA Yusuke44-20KENSHUN Yuga
ASANO Yoshiko41-23KENSHUN Yuga
TODA Aritoshi64-00KENSHUN Yuga
KENSHUN Yuga38-26KURUMADA Mitsu
KENSHUN Yuga34-30KURUMADA Mitsuko