Ratings

TONE Ryoutaro (Japan)

Japanese name(s): 利根諒太郎
4 tournaments
24 results
Player ID: 11356
  • 2010
2010-08-14: 64_Chiyarenshi(Japan)
NAGAMATSU Ryota33-31TONE Ryoutaro
HANADA Fumihito40-24TONE Ryoutaro
NARUMI Hisatoshi40-24TONE Ryoutaro
TONE Ryoutaro37-27SHINAGAWA Yukinobu
TAKIGAWA Mitsuaki44-20TONE Ryoutaro
KOIDE Satoshi37-27TONE Ryoutaro
2010-06-12: 62_Chiyarenshi(Japan)
WATANABE Keiichi36-28TONE Ryoutaro
IMOTO Wataru42-22TONE Ryoutaro
NARUMI Hisatoshi38-26TONE Ryoutaro
KAWAGUCHI Hayato33-31TONE Ryoutaro
KOBAYASHI Manabu40-24TONE Ryoutaro
2010-06-06: 15_Kawasaki_open(Japan)
TONE Ryoutaro51-13KOBAYASHI Maki
TONE Ryoutaro46-18TSUCHIMOCHI Ami
TONE Ryoutaro58-06SUZUKI Yuka
TONE Ryoutaro43-21SATO Haruka
TONE Ryoutaro46-18KOBAYASHI Yuta
TONE Ryoutaro64-00NAGANO Maho
TONE Ryoutaro46-18HASHIMOTO Makoto
2010-01-10: 66_Kanagawa_open(Japan)
HIGASHIHAMA Naoki44-20TONE Ryoutaro
HATENA Takashi42-22TONE Ryoutaro
TONE Ryoutaro57-07NAGAO Kazuki
TONE Ryoutaro40-24MURAKAMI Megumi
TONE Ryoutaro34-30HATENA Akijima
TONE Ryoutaro46-18INOUE Masaru