Ratings

15_Kawasaki_open (Japan)
2010-06-06

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 11356, TONE, ryoutaro, J, 7.0, 354
 11571, SATO, haruka, J, 5.0, 273
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 5.0, 255
 11580, SUZUKI, yuka, J, 5.0, 243
 10104, HAGIKURA, yutaka, J, 5.0, 235
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 5.0, 213
  5725, CUPIAL, milosz, J, 4.5, 241
  7012, YOSHIDA, ryota, J, 4.5, 225
 10906, UMEMURA, yuji, J, 4.0, 227
  5630, TANAKA, syu, J, 4.0, 214
  5523, ARAKI, yasuyuki, J, 4.0, 184
  5571, MATSUMOTO, hiroyuki, J, 3.5, 220
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.5, 162
  5524, NAGAO, hiroto, J, 3.0, 232
 11531, KOBAYASHI, yuta, J, 3.0, 231
  5530, NODA, bintatsu, J, 3.0, 227
 11588, TSUCHIMOCHI, ami, J, 3.0, 223
 11497, HASIMOTO, makoto, J, 3.0, 214
  5535, IIJIMA, takamune, J, 3.0, 213
 11565, RURU, suzu, J, 3.0, 204
 11553, NAGANO, maho, J, 3.0, 202
 10896, TAKAHASHI, siu, J, 3.0, 201
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 3.0, 201
 11209, NARUMI, hisatosi, J, 3.0, 186
 10602, NISHIMURA, tatsuyuki, J, 3.0, 157
  600, TAKEDA, kyoko, J, 3.0, 148
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.5, 195
  5547, OHNO, atsuko, J, 2.5, 168
  5616, TANAKA, atsushi, J, 2.0, 206
  6839, MATSUTANI, shinpei, J, 2.0, 203
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 2.0, 196
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 2.0, 161
 10874, OGAWA, ami, J, 2.0, 142
 11530, KOBAYASHI, maki, J, 2.0, 133
 11054, IWAKURA, hirata, J, 1.0, 176
 11559, NEMOTO, jun, J, 1.0, 163
 11540, KUNII, daisuke, J, 1.0, 110
  5694, INOUE, masaru, J, 0.0, 78

 

Here are all results.

2010-06-06: 15_Kawasaki_open(Japan)
IWATA Hiroyuki52-12INOUE Masaru
HAGIKURA Yutaka35-29IWAKURA Hiroaki
YOSHIDA Ryota46-18MURAKAMI Takeshi
UMEMURA Yuji43-21TANAKA Amane
ARAKI Yasuyuki37-27TAKAHASHI Shiu
MATSUMOTO Hiroyuki39-25MATSUYA Shinpei
TATSUMI-IIJIMA Yukiko44-20NODA Bintatsu
NARUMI Hisatoshi33-31NAGAO Hiroto
NISHIMURA Tatsuyuki43-21TANAKA Atsushi
TAKEDA Kyoko40-24WATANABE Keiichi
OHNO Atsuko32-32ISHIKAWA Akira
KOSHINO Kazuhiko42-22CUPIAL Milosz
IKEDA Atsuhiko35-29IIJIMA Takamune
OGAWA Ami51-13KUNII Daisuke
TONE Ryoutaro51-13KOBAYASHI Maki
SATO Haruka47-17NAGANO Maho
SUZUKI Yuka48-16HONDA Suzu
TSUCHIMOCHI Ami47-17NEMOTO Jun
HASHIMOTO Makoto39-25KOBAYASHI Yuta
IWATA Hiroyuki52-12OGAWA Ami
HAGIKURA Yutaka49-15IKEDA Atsuhiko
MURAKAMI Takeshi33-31NODA Bintatsu
CUPIAL Milosz54-10WATANABE Keiichi
UMEMURA Yuji43-21NISHIMURA Tatsuyuki
TANAKA Amane34-30TANAKA Atsushi
ARAKI Yasuyuki34-30MATSUMOTO Hiroyuki
ISHIKAWA Akira33-31NAGAO Hiroto
IIJIMA Takamune39-25IWAKURA Hiroaki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko37-27YOSHIDA Ryota
OHNO Atsuko41-23NARUMI Hisatoshi
MATSUYA Shinpei43-21TAKAHASHI Shiu
KOSHINO Kazuhiko59-05TAKEDA Kyoko
KUNII Daisuke50-14INOUE Masaru
TONE Ryoutaro46-18TSUCHIMOCHI Ami
SUZUKI Yuka36-28SATO Haruka
KOBAYASHI Yuta54-10NEMOTO Jun
HONDA Suzu58-06KOBAYASHI Maki
NAGANO Maho40-24HASHIMOTO Makoto
IWATA Hiroyuki36-28KOSHINO Kazuhiko
MURAKAMI Takeshi43-21IKEDA Atsuhiko
CUPIAL Milosz53-11OHNO Atsuko
YOSHIDA Ryota48-16ISHIKAWA Akira
UMEMURA Yuji41-23HAGIKURA Yutaka
TANAKA Amane48-16OGAWA Ami
ARAKI Yasuyuki35-29TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NODA Bintatsu49-15TAKAHASHI Shiu
IIJIMA Takamune40-24MATSUMOTO Hiroyuki
NARUMI Hisatoshi45-19KUNII Daisuke
NISHIMURA Tatsuyuki37-27MATSUYA Shinpei
TAKEDA Kyoko35-29NAGAO Hiroto
WATANABE Keiichi47-17INOUE Masaru
TANAKA Atsushi39-25IWAKURA Hiroaki
TONE Ryoutaro58-06SUZUKI Yuka
SATO Haruka50-14KOBAYASHI Maki
KOBAYASHI Yuta45-19HONDA Suzu
HASHIMOTO Makoto38-26TSUCHIMOCHI Ami
NAGANO Maho47-17NEMOTO Jun
IWATA Hiroyuki39-25UMEMURA Yuji
HAGIKURA Yutaka51-13NISHIMURA Tatsuyuki
MURAKAMI Takeshi39-25TAKEDA Kyoko
YOSHIDA Ryota32-32CUPIAL Milosz
TANAKA Amane49-15NARUMI Hisatoshi
ARAKI Yasuyuki33-31KOSHINO Kazuhiko
MATSUMOTO Hiroyuki40-24TANAKA Atsushi
ISHIKAWA Akira38-26MATSUYA Shinpei
NAGAO Hiroto45-19IWAKURA Hiroaki
NODA Bintatsu50-14OHNO Atsuko
TATSUMI-IIJIMA Yukiko43-21IIJIMA Takamune
TAKAHASHI Shiu54-10INOUE Masaru
WATANABE Keiichi51-13KUNII Daisuke
IKEDA Atsuhiko47-17OGAWA Ami
TONE Ryoutaro43-21SATO Haruka
SUZUKI Yuka59-05TSUCHIMOCHI Ami
KOBAYASHI Yuta39-25NAGANO Maho
HASHIMOTO Makoto40-24HONDA Suzu
NEMOTO Jun48-16KOBAYASHI Maki
IWATA Hiroyuki46-18ARAKI Yasuyuki
HAGIKURA Yutaka43-21TATSUMI-IIJIMA Yukiko
MURAKAMI Takeshi43-21UMEMURA Yuji
CUPIAL Milosz39-25TANAKA Amane
YOSHIDA Ryota38-26KOSHINO Kazuhiko
MATSUMOTO Hiroyuki32-32WATANABE Keiichi
NAGAO Hiroto42-22MATSUYA Shinpei
NODA Bintatsu54-10ISHIKAWA Akira
IIJIMA Takamune54-10NARUMI Hisatoshi
TAKAHASHI Shiu33-31TANAKA Atsushi
NISHIMURA Tatsuyuki34-30IKEDA Atsuhiko
TAKEDA Kyoko33-31OHNO Atsuko
OGAWA Ami42-22INOUE Masaru
IWAKURA Hiroaki53-11KUNII Daisuke
TONE Ryoutaro46-18KOBAYASHI Yuta
SATO Haruka38-26HASHIMOTO Makoto
TSUCHIMOCHI Ami50-14KOBAYASHI Maki
HONDA Suzu39-25NEMOTO Jun
NAGANO Maho50-14SUZUKI Yuka
HAGIKURA Yutaka34-30IWATA Hiroyuki
MURAKAMI Takeshi37-27ARAKI Yasuyuki
CUPIAL Milosz41-23NODA Bintatsu
YOSHIDA Ryota34-30IIJIMA Takamune
UMEMURA Yuji54-10TAKEDA Kyoko
TANAKA Amane37-27TATSUMI-IIJIMA Yukiko
MATSUMOTO Hiroyuki55-09NISHIMURA Tatsuyuki
ISHIKAWA Akira33-31WATANABE Keiichi
NAGAO Hiroto54-10KOSHINO Kazuhiko
TAKAHASHI Shiu51-13IKEDA Atsuhiko
NARUMI Hisatoshi60-04OGAWA Ami
OHNO Atsuko39-25IWAKURA Hiroaki
TANAKA Atsushi61-03INOUE Masaru
MATSUYA Shinpei60-04KUNII Daisuke
TONE Ryoutaro64-00NAGANO Maho
SATO Haruka45-19NEMOTO Jun
SUZUKI Yuka43-21KOBAYASHI Yuta
TSUCHIMOCHI Ami57-07HONDA Suzu
KOBAYASHI Maki35-29HASHIMOTO Makoto
TONE Ryoutaro46-18HASHIMOTO Makoto
SATO Haruka44-20TSUCHIMOCHI Ami
SUZUKI Yuka37-27NEMOTO Jun
HONDA Suzu41-23NAGANO Maho
KOBAYASHI Maki35-29KOBAYASHI Yuta