Ratings

66_Kanagawa_open (Japan)
2010-01-10

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  299, MURAKAMI, takeshi, J, 6.0, 236
 10786, KUROKAWA, yoshimura, J, 5.0, 237
  6860, MIYAZAKI, yuji, J, 5.0, 232
  5655, SATORU, tetsu, J, 5.0, 229
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 5.0, 229
 10731, HIGASHIHAMA, naoki, J, 4.0, 234
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 4.0, 230
  5571, MATSUMOTO, hiroyuki, J, 4.0, 229
 11356, TONE, ryoutaro, J, 4.0, 219
 10401, KATO, jyou, J, 4.0, 217
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 4.0, 215
 10906, UMEMURA, yuji, J, 4.0, 207
  5630, TANAKA, syu, J, 4.0, 203
  5574, TAKASHIMA, ryoji, J, 4.0, 199
 10840, IMOTO, wataru, J, 4.0, 198
  5616, TANAKA, atsushi, J, 4.0, 190
 10035, SUZUKI, takuma, J, 4.0, 169
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 3.0, 244
 10464, KITSUKAWA, hayo, J, 3.0, 229
  6839, MATSUTANI, shinpei, J, 3.0, 216
  6862, KORE, ayati, J, 3.0, 211
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 3.0, 204
  5569, OHMORI, keita, J, 3.0, 201
  7012, YOSHIDA, ryota, J, 3.0, 199
  5530, NODA, bintatsu, J, 3.0, 197
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 3.0, 193
 10919, TAKIKAWA, akurai, J, 3.0, 188
 11319, TAKAJO, osamu, J, 3.0, 187
  5694, INOUE, masaru, J, 3.0, 186
  5640, SHINOHARA, jun, J, 3.0, 185
  7083, YAMAMURA, yuuki, J, 3.0, 181
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 3.0, 140
 10868, NAGAO, kazuki, J, 2.5, 158
 10536, HATENA, takashi, J, 2.5, 150
 11209, NARUMI, hisatosi, J, 2.0, 191
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 2.0, 190
  6813, YAMAZAKI, nobuyuki, J, 2.0, 186
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 2.0, 185
 10229, IDE, akiko, J, 2.0, 178
 10901, TANIZAWA, misato, J, 2.0, 175
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 2.0, 174
  6900, HATENA, akijima, J, 2.0, 173
  6944, YAMABE, yun, J, 2.0, 168
  5668, SHINOHARA, chigira, J, 2.0, 154
 10864, MIZUNO, keigo, J, 2.0, 147
 11085, KAWAKAMI, yoshihiro, J, 2.0, 145
  5639, SHINOHARA, ryo, J, 1.0, 159
  6914, NAKAYAMA, takahiro, J, 1.0, 117
  6865, KORE, hidenobu, J, 0.0, 151
 10247, MURAKAMI, megumi, J, 0.0, 110
 10246, MURAKAMI, kousuke, J, 0.0, 55

 

Here are all results.

2010-01-10: 66_Kanagawa_open(Japan)
MURAKAMI Takeshi35-29NAGASAKI Hidekazu
MIYAZAKI Yuji33-31ITAGAKI Kenichi
SUZUKI Yuta47-17TANAKA Atsushi
SATANI Tetsu46-18KAWAKAMI Yoshihiro
NAGASHIMA Kazuhito46-18SHINOHARA Jun
MATSUMOTO Hiroyuki50-14MIZUNO Keigo
UMEMURA Yuji50-14NARUMI Hisatoshi
TANAKA Amane35-29KOMAGATA Masayuki
TAKASHIMA Ryoji33-31NODA Bintatsu
IMOTO Wataru36-28TOKI Hidenobu
MATSUYA Shinpei34-30NAKAYAMA Takahiro
TOKI Yugo35-29YAMABE Yun
YOSHIDA Ryota54-10SHINOHARA Chiaki
IWATA Hiroyuki39-25OHMORI Keita
TAKIGAWA Mitsuaki40-24SHINOHARA Ryo
TAKAJO Osamu34-30ISHIKAWA Akira
YAMAMURA Yuuki43-21KATO Yuzuru
IKEDA Atsuhiko36-28YAMAZAKI Nobuyuki
IDE Akiko34-30TANIZAWA Misato
KOSHINO Kazuhiko36-28MITSUYA Nobuaki
KUROKAWA Yoshimura46-18MURAKAMI Kousuke
HIGASHIHAMA Naoki44-20TONE Ryoutaro
NAGAO Kazuki32-32HATENA Takashi
KITSUKAWA Hayo56-08MURAKAMI Megumi
HATENA Akijima56-08INOUE Masaru
MURAKAMI Takeshi38-26TANAKA Amane
MIYAZAKI Yuji34-30TAKASHIMA Ryoji
SUZUKI Yuta41-23MATSUMOTO Hiroyuki
SATANI Tetsu38-26NAGASHIMA Kazuhito
KATO Yuzuru52-12SHINOHARA Ryo
ISHIKAWA Akira42-22TANIZAWA Misato
UMEMURA Yuji38-26YOSHIDA Ryota
TANAKA Atsushi33-31NARUMI Hisatoshi
NAGASAKI Hidekazu51-13YAMABE Yun
TOKI Yugo39-25IDE Akiko
OHMORI Keita47-17TOKI Hidenobu
NODA Bintatsu41-23ITAGAKI Kenichi
IWATA Hiroyuki33-31KOSHINO Kazuhiko
TAKIGAWA Mitsuaki34-30YAMAMURA Yuuki
TAKAJO Osamu46-18MATSUYA Shinpei
SHINOHARA Jun36-28KAWAKAMI Yoshihiro
IKEDA Atsuhiko34-30IMOTO Wataru
KOMAGATA Masayuki41-23NAKAYAMA Takahiro
MITSUYA Nobuaki37-27YAMAZAKI Nobuyuki
SHINOHARA Chiaki49-15MIZUNO Keigo
KUROKAWA Yoshimura39-25HIGASHIHAMA Naoki
SUZUKI Takuma42-22NAGAO Kazuki
HATENA Takashi42-22TONE Ryoutaro
KITSUKAWA Hayo43-21HATENA Akijima
INOUE Masaru51-13MURAKAMI Kousuke
MURAKAMI Takeshi33-31IWATA Hiroyuki
MIYAZAKI Yuji61-03IKEDA Atsuhiko
SUZUKI Yuta33-31UMEMURA Yuji
SATANI Tetsu47-17TAKAJO Osamu
MATSUMOTO Hiroyuki53-11YAMAMURA Yuuki
KATO Yuzuru37-27NODA Bintatsu
ISHIKAWA Akira35-29KOMAGATA Masayuki
TANAKA Amane41-23IDE Akiko
TAKASHIMA Ryoji37-27MITSUYA Nobuaki
TANAKA Atsushi34-30MATSUYA Shinpei
TOKI Yugo48-16TAKIGAWA Mitsuaki
ITAGAKI Kenichi45-19YAMAZAKI Nobuyuki
OHMORI Keita34-30NAGASHIMA Kazuhito
YOSHIDA Ryota38-26NAGASAKI Hidekazu
TANIZAWA Misato59-05NAKAYAMA Takahiro
KOSHINO Kazuhiko42-22IMOTO Wataru
YAMABE Yun41-23TOKI Hidenobu
SHINOHARA Chiaki36-28SHINOHARA Jun
MIZUNO Keigo46-18SHINOHARA Ryo
KAWAKAMI Yoshihiro34-30NARUMI Hisatoshi
KUROKAWA Yoshimura42-22KITSUKAWA Hayo
SUZUKI Takuma37-27HATENA Takashi
TONE Ryoutaro57-07NAGAO Kazuki
HATENA Akijima46-18HIGASHIHAMA Naoki
INOUE Masaru34-30MURAKAMI Megumi
MURAKAMI Takeshi44-20MATSUMOTO Hiroyuki
MIYAZAKI Yuji39-25SATANI Tetsu
SUZUKI Yuta34-30TOKI Yugo
NAGASHIMA Kazuhito38-26NODA Bintatsu
KATO Yuzuru47-17UMEMURA Yuji
ISHIKAWA Akira44-20OHMORI Keita
TANAKA Amane40-24IWATA Hiroyuki
TAKASHIMA Ryoji42-22TAKAJO Osamu
IMOTO Wataru36-28MITSUYA Nobuaki
TANAKA Atsushi37-27IKEDA Atsuhiko
NAGASAKI Hidekazu59-05TANIZAWA Misato
MATSUYA Shinpei60-04KAWAKAMI Yoshihiro
YOSHIDA Ryota40-24KOSHINO Kazuhiko
TAKIGAWA Mitsuaki55-09SHINOHARA Chiaki
SHINOHARA Jun33-31IDE Akiko
YAMAMURA Yuuki40-24YAMABE Yun
NARUMI Hisatoshi50-14MIZUNO Keigo
KOMAGATA Masayuki34-30ITAGAKI Kenichi
YAMAZAKI Nobuyuki34-30TOKI Hidenobu
SHINOHARA Ryo64-00NAKAYAMA Takahiro
KUROKAWA Yoshimura44-20HATENA Akijima
SUZUKI Takuma33-31KITSUKAWA Hayo
HIGASHIHAMA Naoki55-09MURAKAMI Kousuke
TONE Ryoutaro40-24MURAKAMI Megumi
INOUE Masaru49-15HATENA Takashi
MURAKAMI Takeshi53-11YOSHIDA Ryota
SUZUKI Yuta43-21MIYAZAKI Yuji
SATANI Tetsu37-27KATO Yuzuru
NAGASHIMA Kazuhito39-25MATSUYA Shinpei
MATSUMOTO Hiroyuki42-22NAGASAKI Hidekazu
ISHIKAWA Akira36-28TOKI Yugo
UMEMURA Yuji34-30KOMAGATA Masayuki
TAKASHIMA Ryoji34-30TAKIGAWA Mitsuaki
IMOTO Wataru40-24TAKAJO Osamu
TANAKA Atsushi49-15TANAKA Amane
ITAGAKI Kenichi34-30SHINOHARA Chiaki
OHMORI Keita48-16KOSHINO Kazuhiko
NODA Bintatsu35-29NARUMI Hisatoshi
YAMAMURA Yuuki39-25IWATA Hiroyuki
IKEDA Atsuhiko33-31SHINOHARA Jun
MITSUYA Nobuaki50-14SHINOHARA Ryo
IDE Akiko42-22YAMABE Yun
TANIZAWA Misato36-28YAMAZAKI Nobuyuki
KAWAKAMI Yoshihiro47-17MIZUNO Keigo
NAKAYAMA Takahiro34-30TOKI Hidenobu
KUROKAWA Yoshimura38-26INOUE Masaru
HIGASHIHAMA Naoki43-21SUZUKI Takuma
TONE Ryoutaro34-30HATENA Akijima
NAGAO Kazuki46-18MURAKAMI Megumi
KITSUKAWA Hayo62-02MURAKAMI Kousuke
MURAKAMI Takeshi33-31SUZUKI Yuta
MIYAZAKI Yuji44-20TANAKA Atsushi
SATANI Tetsu36-28ISHIKAWA Akira
NAGASHIMA Kazuhito51-13TAKIGAWA Mitsuaki
MATSUMOTO Hiroyuki41-23TAKASHIMA Ryoji
KATO Yuzuru33-31TOKI Yugo
UMEMURA Yuji37-27OHMORI Keita
TANAKA Amane46-18YAMAMURA Yuuki
IMOTO Wataru34-30YOSHIDA Ryota
NAGASAKI Hidekazu57-07IKEDA Atsuhiko
MATSUYA Shinpei49-15MITSUYA Nobuaki
ITAGAKI Kenichi41-23IDE Akiko
NODA Bintatsu37-27KOMAGATA Masayuki
IWATA Hiroyuki41-23TANIZAWA Misato
TAKAJO Osamu44-20SHINOHARA Chiaki
SHINOHARA Jun39-25KOSHINO Kazuhiko
NARUMI Hisatoshi37-27SHINOHARA Ryo
YAMAZAKI Nobuyuki50-14KAWAKAMI Yoshihiro
YAMABE Yun39-25NAKAYAMA Takahiro
MIZUNO Keigo41-23TOKI Hidenobu
SUZUKI Takuma36-28KUROKAWA Yoshimura
HIGASHIHAMA Naoki49-15KITSUKAWA Hayo
TONE Ryoutaro46-18INOUE Masaru
NAGAO Kazuki51-13MURAKAMI Kousuke
HATENA Takashi34-30MURAKAMI Megumi