Ratings

HORIGOME Shijin (Japan)

Japanese name(s): 堀籠至人
16 tournaments
82 results
Player ID: 12928
2016-07-31: 86_Sendai_open(Japan)
TAKAHASHI Ya51-13HORIGOME Shijin
OSHIMIZU Takanori54-10HORIGOME Shijin
HORIGOME Shijin52-12KOIKE Yudai
WADA Chiaki40-24HORIGOME Shijin
MATSUNAGA Syou46-18HORIGOME Shijin
2015-12-19: 81_Sendai_open(Japan)
MATSUNAGA Syou42-22HORIGOME Shijin
HAYASHI Ryoichiro39-25HORIGOME Shijin
WADA Chiaki34-30HORIGOME Shijin
HORIGOME Shijin34-30WADA Masaki
OHE Marina39-25HORIGOME Shijin
2015-08-09: 79_sendai_open(Japan)
IIJIMA Takamune42-22HORIGOME Shijin
SHIMURA Kei44-20HORIGOME Shijin
HORIGOME Shijin33-31IZUMI Shinya
INOMATA Daichi46-18HORIGOME Shijin
SATO Hisakazu42-22HORIGOME Shijin
2015-07-12: 78_Sendai_open(Japan)
MATSUNAGA Syou39-25HORIGOME Shijin
HORIGOME Shijin38-26OTSUKA Yu
IZUMI Shinya35-29HORIGOME Shijin
WADA Masaki36-28HORIGOME Shijin
KUROSU Yuyu48-16HORIGOME Shijin
HORIGOME Shijin45-19ENDO Yuuya
2015-05-17: 77_Sendai_open(Japan)
SATO Hisakazu43-21HORIGOME Shijin
MATSUNAGA Syou40-24HORIGOME Shijin
IZUMI Shinya48-16HORIGOME Shijin
MIURA Wataru42-22HORIGOME Shijin
WADA Chiaki34-30HORIGOME Shijin
2014-12-20: 74_Sendai_open(Japan)
SHIMURA Kei42-22HORIGOME Shijin
FUJIYOSHI Takeshi41-23HORIGOME Shijin
HORIGOME Shijin37-27MIURA Wataru
MATSUNAGA Syou36-28HORIGOME Shijin
HORIGOME Shijin37-27WADA Masaki
HORIGOME Shijin33-31IZUMI Shinya
2014-10-12: 73_Sendai_open(Japan)
HORIGOME Shijin38-26ITO Kenji
HORIGOME Shijin34-30MATSUNAGA Syou
HORIGOME Shijin36-28IZUMI Shinya
OSHIMIZU Takanori48-16HORIGOME Shijin
SATO Hisakazu45-19HORIGOME Shijin
SAWAKI Yusuke47-17HORIGOME Shijin
2014-08-10: 72_Sendai_open(Japan)
KAMIKURA Daisuke47-17HORIGOME Shijin
SATO Hisakazu44-20HORIGOME Shijin
HORIGOME Shijin33-31IWASAKI Tae
SUGAWARA Misa38-26HORIGOME Shijin
OSHIMIZU Takanori45-19HORIGOME Shijin
2014-07-06: 71_Sendai_open(Japan)
OSHIMIZU Takanori45-19HORIGOME Shijin
YOSHIDA Taisaku45-19HORIGOME Shijin
SAITO Kenta42-22HORIGOME Shijin
HORIGOME Shijin41-23KATORI Michihiro
AKAGI Tachiro41-23HORIGOME Shijin
OGUROSAWA Shu47-17HORIGOME Shijin
2014-04-20: 69_Sendai_open(Japan)
SUGAWARA Misa41-23HORIGOME Shijin
TAMAKI Kyotaro45-19HORIGOME Shijin
MATSUNAGA Syou44-20HORIGOME Shijin
TATSUMI-IIJIMA Yukiko46-18HORIGOME Shijin
IIJIMA Takamune47-17HORIGOME Shijin
2014-01-12: 68_Sendai_open(Japan)
SAITO Kenta43-21HORIGOME Shijin
HORIGOME Shijin35-29MATSUNAGA Syou
TAKAHASHI Hisashi48-16HORIGOME Shijin
MIURA Toshie41-23HORIGOME Shijin
IIJIMA Takamune39-25HORIGOME Shijin
2013-12-22: 67_Sendai_open(Japan)
OSHIMIZU Takanori44-20HORIGOME Shijin
TAKAHASHI Ya46-18HORIGOME Shijin
SOUMA Naoya45-18HORIGOME Shijin
FURUTA Utai47-17HORIGOME Shijin
MIURA Toshie36-28HORIGOME Shijin
2013-11-24: 66_Sendai_open(Japan)
YAMAKAWA Takashi48-16HORIGOME Shijin
SOUMA Naoya41-23HORIGOME Shijin
FURUTA Utai47-17HORIGOME Shijin
SATO Hisakazu46-18HORIGOME Shijin
2013-09-15: 65_Sendai_open(Japan)
HORIGOME Shijin33-31MAKINO Shuetsu
MIURA Toshie35-29HORIGOME Shijin
SATO Hisakazu39-25HORIGOME Shijin
HORIGOME Shijin37-27HAGINO Katsumasa
SOUMA Naoya34-30HORIGOME Shijin
2013-08-18: 64_Sendai_open(Japan)
HORIGOME Shijin33-31SOUMA Naoya
IIJIMA Takamune43-21HORIGOME Shijin
MATSUNAGA Syou41-23HORIGOME Shijin
OSHIMIZU Takanori48-16HORIGOME Shijin
2013-05-19: 63_Sendai_open(Japan)
HORIGOME Shijin36-28KATO Ai
OSHIMIZU Takanori45-19HORIGOME Shijin
OKAZAKI Taichi40-24HORIGOME Shijin
SATO Hisakazu42-22HORIGOME Shijin
FUJIYOSHI Takeshi42-22HORIGOME Shijin