Ratings

12_Shinagawa_open (Japan)
2005-04-09

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 6.0, 259
 10145, OMODERA, osamu, J, 5.0, 235
  5543, WATANABE, keiichi, J, 4.0, 250
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 4.0, 240
 11158, MIGAMO, shinya, J, 4.0, 234
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 4.0, 224
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 4.0, 213
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 4.0, 211
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 4.0, 205
  5532, ENOMOTO, yasuhiro, J, 4.0, 186
  5574, TAKASHIMA, ryoji, J, 3.0, 228
  5517, WATANABE, hideaki, J, 3.0, 201
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 3.0, 195
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 3.0, 195
 10888, SHIMIZU, kouichi, J, 3.0, 193
  7092, KASIWAGI, mitsuyoshi, J, 3.0, 186
  5653, KAWABATA, seiji, J, 3.0, 176
  652, HORIUCHI, keiko, J, 3.0, 164
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 2.0, 208
  5594, MASAYUKI, suko, J, 2.0, 185
  5688, IWASAKI, toshinori, J, 2.0, 182
 10131, NOGAMI, yoshiyuki, J, 2.0, 174
  5569, OHMORI, keita, J, 2.0, 172
  5555, SATO, tetsuya, J, 2.0, 151
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 2.0, 146
 11320, TAKAMIZU, suzuyo, J, 1.0, 154
  6851, YASHIRO, miyabi, J, 1.0, 126
 10358, YUBARA, satoshi, J, 1.0, 83

 

Here are all results.

2005-04-09: 12_Shinagawa_open(Japan)
NAKAJIMA Tetsuya59-05ENOMOTO Yasuhiro
OMODERA Osamu43-21YASHIRO Miyabi
NAGASAKI Hidekazu59-05IWASAKI Toshinori
MIGAMO Shinya47-17SHIMONOSONO Kozo
OHUCHI Yasuhiro43-21OHMORI Keita
YAMAKAWA Takashi49-15TANIDA Kunihiko
TAKASHIMA Ryoji64-00YUBARA Satoshi
WATANABE Hideaki56-08MITSUYA Nobuaki
SHIMIZU Kouichi48-16NOGAMI Yoshiyuki
KASHIWAGI Mitsuyoshi33-31TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KAWABATA Seijiwon againstWATANABE Keiichi
HORIUCHI Keiko35-29TAKAMIZU Suzuyo
SUKO Masayuki46-18KOBAYASHI Manabu
SATO Tetsuya37-27SAWAKI Yusuke
NAKAJIMA Tetsuya48-16WATANABE Hideaki
OMODERA Osamu36-28OHUCHI Yasuhiro
NAGASAKI Hidekazu34-30TAKASHIMA Ryoji
MIGAMO Shinya47-17SUKO Masayuki
YAMAKAWA Takashi38-26SHIMIZU Kouichi
KOBAYASHI Manabu40-24OHMORI Keita
TANIDA Kunihiko33-31TATSUMI-IIJIMA Yukiko
ENOMOTO Yasuhiro44-20MITSUYA Nobuaki
SHIMONOSONO Kozo34-30NOGAMI Yoshiyuki
SAWAKI Yusuke55-09YASHIRO Miyabi
KASHIWAGI Mitsuyoshi41-23KAWABATA Seiji
IWASAKI Toshinori61-03YUBARA Satoshi
SATO Tetsuya33-31HORIUCHI Keiko
TAKAMIZU Suzuyo45-19WATANABE Keiichi
NAKAJIMA Tetsuya34-30MIGAMO Shinya
OMODERA Osamu44-20SATO Tetsuya
WATANABE Keiichi53-11NOGAMI Yoshiyuki
NAGASAKI Hidekazu46-18YAMAKAWA Takashi
OHUCHI Yasuhiro39-25SUKO Masayuki
KOBAYASHI Manabu41-23KAWABATA Seiji
TANIDA Kunihiko38-26SHIMONOSONO Kozo
ENOMOTO Yasuhiro33-31TATSUMI-IIJIMA Yukiko
TAKASHIMA Ryoji53-11KASHIWAGI Mitsuyoshi
WATANABE Hideaki51-13HORIUCHI Keiko
SAWAKI Yusuke39-25SHIMIZU Kouichi
IWASAKI Toshinori50-14TAKAMIZU Suzuyo
OHMORI Keita57-07YASHIRO Miyabi
YUBARA Satoshi44-20MITSUYA Nobuaki
NAKAJIMA Tetsuya36-28NAGASAKI Hidekazu
OMODERA Osamu40-24MIGAMO Shinya
WATANABE Keiichi50-14SUKO Masayuki
YAMAKAWA Takashi51-13IWASAKI Toshinori
KOBAYASHI Manabu46-18SATO Tetsuya
ENOMOTO Yasuhiro33-31KASHIWAGI Mitsuyoshi
WATANABE Hideaki43-21TAKASHIMA Ryoji
SHIMONOSONO Kozo53-11YUBARA Satoshi
SAWAKI Yusuke37-27OHUCHI Yasuhiro
SHIMIZU Kouichi39-25TAKAMIZU Suzuyo
HORIUCHI Keiko36-28KAWABATA Seiji
TATSUMI-IIJIMA Yukiko38-26MITSUYA Nobuaki
NOGAMI Yoshiyuki45-19YASHIRO Miyabi
OHMORI Keita34-30TANIDA Kunihiko
NAKAJIMA Tetsuya33-31OMODERA Osamu
WATANABE Keiichi47-17SATO Tetsuya
NAGASAKI Hidekazu50-14WATANABE Hideaki
MIGAMO Shinya44-20TAKASHIMA Ryoji
OHUCHI Yasuhiro44-20SHIMIZU Kouichi
YAMAKAWA Takashi42-22SAWAKI Yusuke
TANIDA Kunihiko40-24IWASAKI Toshinori
ENOMOTO Yasuhiro49-15KOBAYASHI Manabu
SHIMONOSONO Kozo50-14OHMORI Keita
KAWABATA Seijiwon againstSUKO Masayuki
HORIUCHI Keiko36-28KASHIWAGI Mitsuyoshi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko53-11TAKAMIZU Suzuyo
NOGAMI Yoshiyuki59-05YUBARA Satoshi
MITSUYA Nobuaki38-26YASHIRO Miyabi
NAKAJIMA Tetsuya49-15YAMAKAWA Takashi
OMODERA Osamu41-23NAGASAKI Hidekazu
WATANABE Keiichi49-15SHIMONOSONO Kozo
MIGAMO Shinya42-22ENOMOTO Yasuhiro
OHUCHI Yasuhiro43-21WATANABE Hideaki
KOBAYASHI Manabu51-13HORIUCHI Keiko
TANIDA Kunihiko49-15SAWAKI Yusuke
TAKASHIMA Ryoji40-24TATSUMI-IIJIMA Yukiko
SHIMIZU Kouichi35-29IWASAKI Toshinori
KASHIWAGI Mitsuyoshi42-22OHMORI Keita
KAWABATA Seiji38-26SATO Tetsuya
SUKO Masayuki51-13NOGAMI Yoshiyuki
MITSUYA Nobuaki34-30TAKAMIZU Suzuyo
YASHIRO Miyabi44-20YUBARA Satoshi