Ratings

20_Shinagawa_open (Japan)
2005-12-10

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5680, WATANABE, hajime, J, 6.0, 239
  4011, MIYAOKA, tamaki, J, 5.0, 238
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 234
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 4.0, 219
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 4.0, 217
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 4.0, 207
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 4.0, 192
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 4.0, 191
  5582, TAKENOBU, kosuke, J, 3.0, 224
  5542, KOIDE, satoshi, J, 3.0, 213
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 3.0, 201
  5533, SATO, kouichiro, J, 3.0, 194
  5591, SATAKE, yosuke, J, 3.0, 188
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 3.0, 188
  5654, KANOU, eisuke, J, 3.0, 170
 11189, NAGUMO, natsuhiko, J, 3.0, 165
 11158, MIGAMO, shinya, J, 3.0, 161
  5543, WATANABE, keiichi, J, 3.0, 156
  5653, KAWABATA, seiji, J, 2.0, 194
  5594, MASAYUKI, suko, J, 2.0, 190
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 2.0, 190
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 2.0, 172
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 2.0, 161
 10073, KUKATSU, yutuka, J, 2.0, 143
  5590, NAKAMURA, yuya, J, 2.0, 130
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 2.0, 106
  5555, SATO, tetsuya, J, 1.0, 182
  6851, YASHIRO, miyabi, J, 1.0, 152
 10131, NOGAMI, yoshiyuki, J, 0.0, 159

 

Here are all results.

2005-12-10: 20_Shinagawa_open(Japan)
WATANABE Hajime38-26OKUDA Tsuyoshi
MIYAOKA Tamaki53-11KUKATSU Yutsuka
NAKAJIMA Tetsuya36-28SATO Koichiro
NAGASHIMA Kazuhito51-13KOSHINO Kazuhiko
SAWAKI Yusuke33-31NOGAMI Yoshiyuki
NAGASAKI Hidekazu48-16SUKO Masayuki
KOMAGATA Masayuki33-31TATSUMI-IIJIMA Yukiko
ITAGAKI Kenichi36-28NAGUMO Natsuhiko
TAKENOBU Kosuke57-07WATANABE Keiichi
SATAKE Yosuke37-27KOIDE Satoshi
MIGAMO Shinya43-21YAMAKAWA Takashi
KAWABATA Seiji53-11KOBAYASHI Oh
MITSUYA Nobuaki57-07NAKAMURA Yuya
YASHIRO Miyabi43-21SATO Tetsuya
WATANABE Hajime41-23SATAKE Yosuke
MIYAOKA Tamaki40-24KAWABATA Seiji
NAGASAKI Hidekazu35-29NAGASHIMA Kazuhito
KOMAGATA Masayuki33-31SAWAKI Yusuke
ITAGAKI Kenichi33-31NAKAJIMA Tetsuya
KOIDE Satoshi38-26OKUDA Tsuyoshi
YAMAKAWA Takashi39-25SATO Tetsuya
KANOU Yuki49-15WATANABE Keiichi
NAGUMO Natsuhiko39-25SATO Koichiro
MIGAMO Shinya36-28YASHIRO Miyabi
SUKO Masayuki46-18KOSHINO Kazuhiko
TATSUMI-IIJIMA Yukiko35-29NOGAMI Yoshiyuki
MITSUYA Nobuakiwon againstTAKENOBU Kosuke
KUKATSU Yutsuka51-13KOBAYASHI Oh
WATANABE Hajime39-25ITAGAKI Kenichi
MIYAOKA Tamaki41-23MITSUYA Nobuaki
NAKAJIMA Tetsuya44-20YASHIRO Miyabi
NAGASHIMA Kazuhito35-29KAWABATA Seiji
SAWAKI Yusuke39-25SATAKE Yosuke
NAGASAKI Hidekazu36-28MIGAMO Shinya
KOMAGATA Masayuki33-31TAKENOBU Kosuke
YAMAKAWA Takashi54-10KOIDE Satoshi
SATO Koichiro33-31SATO Tetsuya
OKUDA Tsuyoshiwon againstNOGAMI Yoshiyuki
KANOU Yuki38-26NAKAMURA Yuya
NAGUMO Natsuhiko34-30TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KOSHINO Kazuhiko57-07KOBAYASHI Oh
SUKO Masayuki52-12KUKATSU Yutsuka
WATANABE Hajime40-24KOMAGATA Masayuki
MIYAOKA Tamaki44-20NAGASAKI Hidekazu
NAKAJIMA Tetsuya42-22SAWAKI Yusuke
NAGASHIMA Kazuhito35-29SUKO Masayuki
WATANABE Keiichi44-20NAKAMURA Yuya
TAKENOBU Kosuke34-30KAWABATA Seiji
KOIDE Satoshi53-11KUKATSU Yutsuka
YAMAKAWA Takashi45-19ITAGAKI Kenichi
OKUDA Tsuyoshi51-13SATO Koichiro
KANOU Yuki51-13NAGUMO Natsuhiko
MIGAMO Shinya54-10MITSUYA Nobuaki
KOSHINO Kazuhiko40-24YASHIRO Miyabi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko36-28SATAKE Yosuke
SATO Tetsuya49-15NOGAMI Yoshiyuki
WATANABE Hajime48-16MIYAOKA Tamaki
NAKAJIMA Tetsuyawon againstNAGASHIMA Kazuhito
SAWAKI Yusuke45-19NAGUMO Natsuhiko
NAGASAKI Hidekazu37-27YAMAKAWA Takashi
KOMAGATA Masayuki49-15KANOU Yuki
ITAGAKI Kenichi46-18MITSUYA Nobuaki
WATANABE Keiichi45-19KAWABATA Seiji
TAKENOBU Kosuke43-21SUKO Masayuki
KOIDE Satoshi53-11TATSUMI-IIJIMA Yukiko
SATO Koichiro52-12YASHIRO Miyabi
OKUDA Tsuyoshi34-30KOSHINO Kazuhiko
SATAKE Yosuke37-27SATO Tetsuya
NAKAMURA Yuya42-22KUKATSU Yutsuka
KOBAYASHI Oh40-24NOGAMI Yoshiyuki
WATANABE Hajime33-31NAGASAKI Hidekazu
MIYAOKA Tamaki44-20KOMAGATA Masayuki
NAKAJIMA Tetsuya49-15YAMAKAWA Takashi
NAGASHIMA Kazuhito37-27TAKENOBU Kosuke
SAWAKI Yusuke47-17KANOU Yuki
ITAGAKI Kenichiwon againstKOIDE Satoshi
WATANABE Keiichi45-19OKUDA Tsuyoshi
SATO Koichiro43-21MITSUYA Nobuaki
SATAKE Yosuke38-26SUKO Masayuki
NAGUMO Natsuhikowon againstKOSHINO Kazuhiko
NAKAMURA Yuya35-29SATO Tetsuya
KOBAYASHI Oh35-29TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KAWABATA Seiji39-25YASHIRO Miyabi
KUKATSU Yutsuka36-28NOGAMI Yoshiyuki