Ratings

21_Shinagawa_open (Japan)
2006-01-14

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 300
 11158, MIGAMO, shinya, J, 5.0, 237
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 4.0, 224
  5594, MASAYUKI, suko, J, 4.0, 224
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 4.0, 222
  5597, SAWADA, tomohiro, J, 4.0, 209
  5535, IIJIMA, takamune, J, 4.0, 207
  5542, KOIDE, satoshi, J, 4.0, 191
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 4.0, 190
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 3.0, 208
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 3.0, 204
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 3.0, 198
  7000, MIYASHITA, naoto, J, 3.0, 198
  6838, YAMAGUCHI, yoshiaki, J, 3.0, 185
  7044, HOSHI, ryuichi, J, 3.0, 184
 10131, NOGAMI, yoshiyuki, J, 2.0, 173
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 2.0, 170
  5555, SATO, tetsuya, J, 2.0, 131
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 1.0, 141
  5543, WATANABE, keiichi, J, 1.0, 129
  600, TAKEDA, kyoko, J, 1.0, 108
 12413, TSUMURA, satoshi, J, 1.0, 98
 10474, MORITA, sachiyo, J, 0.0, 93

 

Here are all results.

2006-01-14: 21_Shinagawa_open(Japan)
NAKAJIMA Tetsuya56-08KOIDE Satoshi
MIGAMO Shinya41-23OHUCHI Yasuhiro
SUKO Masayuki55-09WATANABE Keiichi
NAGASAKI Hidekazu54-10IIJIMA Takamune
SAWADA Tomohiro47-17OKUDA Tsuyoshi
SAWAKI Yusuke37-27TATSUMI-IIJIMA Yukiko
MIYASHITA Naoto58-06MORITA Sachiyo
YAMAGUCHI Yoshiaki47-17SATO Tetsuya
HOSHI Ryuichi43-21MITSUYA Nobuaki
NOGAMI Yoshiyuki41-23YAMAKAWA Takashi
TAKEDA Kyoko38-26SHIMONOSONO Kozo
NAKAJIMA Tetsuya54-10TSUMURA Satoshi
MIGAMO Shinya38-26NOGAMI Yoshiyuki
SUKO Masayuki49-15MIYASHITA Naoto
YAMAKAWA Takashi41-23OHUCHI Yasuhiro
SAWADA Tomohirowon againstHOSHI Ryuichi
IIJIMA Takamune52-12SATO Tetsuya
KOIDE Satoshi35-29WATANABE Keiichi
SAWAKI Yusuke41-23TAKEDA Kyoko
OKUDA Tsuyoshi39-25MITSUYA Nobuaki
YAMAGUCHI Yoshiaki34-30NAGASAKI Hidekazu
TATSUMI-IIJIMA Yukiko36-28SHIMONOSONO Kozo
NAKAJIMA Tetsuya53-11SUKO Masayuki
MIGAMO Shinya44-20YAMAGUCHI Yoshiaki
YAMAKAWA Takashi63-01TSUMURA Satoshi
NAGASAKI Hidekazu45-19MIYASHITA Naoto
SAWADA Tomohiro50-14SAWAKI Yusuke
IIJIMA Takamune44-20OKUDA Tsuyoshi
KOIDE Satoshi51-13MORITA Sachiyo
MITSUYA Nobuaki34-30WATANABE Keiichi
SHIMONOSONO Kozo45-19OHUCHI Yasuhiro
HOSHI Ryuichi38-26NOGAMI Yoshiyuki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko41-23TAKEDA Kyoko
NAKAJIMA Tetsuya59-05SAWADA Tomohiro
SUKO Masayuki54-10HOSHI Ryuichi
YAMAKAWA Takashi41-23YAMAGUCHI Yoshiaki
NAGASAKI Hidekazu35-29MIGAMO Shinya
IIJIMA Takamune36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
SAWAKI Yusuke43-21KOIDE Satoshi
MITSUYA Nobuaki51-13TAKEDA Kyoko
OKUDA Tsuyoshi47-17SHIMONOSONO Kozo
MIYASHITA Naoto40-24NOGAMI Yoshiyuki
SATO Tetsuya33-31TSUMURA Satoshi
OHUCHI Yasuhiro47-17MORITA Sachiyo
MIGAMO Shinya44-20SAWAKI Yusuke
YAMAKAWA Takashi33-31NAKAJIMA Tetsuya
NAGASAKI Hidekazu41-23SUKO Masayuki
IIJIMA Takamune33-31SAWADA Tomohiro
KOIDE Satoshi41-23HOSHI Ryuichi
MITSUYA Nobuaki48-16SATO Tetsuya
OKUDA Tsuyoshi52-12TATSUMI-IIJIMA Yukiko
SHIMONOSONO Kozo47-17TSUMURA Satoshi
MIYASHITA Naoto46-18YAMAGUCHI Yoshiaki
NOGAMI Yoshiyuki35-29OHUCHI Yasuhiro
WATANABE Keiichiwon againstMORITA Sachiyo
NAKAJIMA Tetsuya47-17NAGASAKI Hidekazu
MIGAMO Shinya41-23YAMAKAWA Takashi
SUKO Masayukiwon againstIIJIMA Takamune
SAWADA Tomohiro44-20MIYASHITA Naoto
KOIDE Satoshi35-29MITSUYA Nobuaki
SAWAKI Yusuke35-29OKUDA Tsuyoshi
SHIMONOSONO Kozo35-29WATANABE Keiichi
YAMAGUCHI Yoshiaki43-21NOGAMI Yoshiyuki
HOSHI Ryuichi38-26TATSUMI-IIJIMA Yukiko
SATO Tetsuya53-11TAKEDA Kyoko
TSUMURA Satoshi39-25MORITA Sachiyo