Ratings

Kyushu Block conference A (Japan)
2006-06-18

Here are all results.

2006-06-18: Kyushu Block conference A(Japan)
ETO Junichiwon againstNAKANO Takanao
TSUCHIYA Ryosukewon againstURAMOTO Shiyo
OHHASHI Tomoshigewon againstNAGASHIMA Makoto
HAMADA Naokilost toTANIGUCHI Eizi
TSUDA Nobuhidewon againstOYAGI Shigeo
SAKAI Shoichilost toYOSHI Tadaaki
FUJITA Mitsunoriwon againstSHONO Mitsugi
ETO Junichiwon againstFUJITA Mitsunori
TSUCHIYA Ryosukewon againstTANIGUCHI Eizi
NAKANO Takanaowon againstYOSHI Tadaaki
OHHASHI Tomoshigelost toTSUDA Nobuhide
HAMADA Naokiwon againstURAMOTO Shiyo
SAKAI Shoichiwon againstSHONO Mitsugi
OYAGI Shigeolost toNAGASHIMA Makoto
ETO Junichiwon againstSAKAI Shoichi
TSUCHIYA Ryosukelost toTSUDA Nobuhide
NAKANO Takanaowon againstFUJITA Mitsunori
OHHASHI Tomoshigelost toHAMADA Naoki
OYAGI Shigeolost toYOSHI Tadaaki
NAGASHIMA Makotowon againstTANIGUCHI Eizi
URAMOTO Shiyowon againstSHONO Mitsugi
ETO Junichiwon againstTSUDA Nobuhide
TSUCHIYA Ryosukewon againstNAKANO Takanao
OHHASHI Tomoshigewon againstTANIGUCHI Eizi
HAMADA Naokiwon againstNAGASHIMA Makoto
SAKAI Shoichiwon againstURAMOTO Shiyo
OYAGI Shigeowon againstSHONO Mitsugi
YOSHI Tadaakiwon againstFUJITA Mitsunori
TSUCHIYA Ryosukewon againstYOSHI Tadaaki
NAKANO Takanaowon againstSAKAI Shoichi
OHHASHI Tomoshigewon againstURAMOTO Shiyo
HAMADA Naokiwon againstTSUDA Nobuhide
OYAGI Shigeowon againstTANIGUCHI Eizi
FUJITA Mitsunoriwon againstNAGASHIMA Makoto
TSUCHIYA Ryosukewon againstHAMADA Naoki
NAKANO Takanaowon againstTSUDA Nobuhide
OHHASHI Tomoshigewon againstYOSHI Tadaaki
SAKAI Shoichiwon againstNAGASHIMA Makoto
OYAGI Shigeowon againstFUJITA Mitsunori
TANIGUCHI Eiziwon againstSHONO Mitsugi