Ratings

ETO Junichi (Japan)

Japanese name(s): 江藤順一
26 tournaments
168 results
Player ID: 10191
2012-10-28: 52_Q_league(Japan)
ETO Junichi37-27NAKAMURA Ayaka
ETO Junichi43-21TANAKA Yasumasa
ETO Junichi53-11SHIMOKAWA Atsuji
ETO Junichi52-12TANIGUCHI Eizi
ETO Junichi35-29KUROGI Yuta
ETO Junichi43-21MIYAZAKI Sayoko
HAMADA Naoki40-24ETO Junichi
2009-07-19: 37_Japan_Open_Champ(Japan)
ETO Junichiwon againstNISHIYAMA Momoko
ICHIKAWA Yukinoriwon againstETO Junichi
ETO Junichiwon againstAKITA Takuma
ETO Junichiwon againstOKAMOTO Harumi
ITAGAKI Kenichiwon againstETO Junichi
ETO Junichiwon againstTAKASHIMA Ryoji
2009-06-28: 2009_Kyushu_conference(Japan)
TSUCHIYA Ryosuke42-22ETO Junichi
ETO Junichi50-14TANIGUCHI Eizi
YAMASHITA Yuya36-28ETO Junichi
ETO Junichi48-16NAGANO Yudai
ETO Junichi34-30YAMAMOTO Umehara
ETO Junichi42-22NAKANO Takanao
2009-01-11: 2009_Kyushu_Expert(Japan)
NISHINA Yoshiaki35-29ETO Junichi
ETO Junichi43-21SHIMIZU Ryusei
JINUSHI Nao36-28ETO Junichi
ETO Junichi38-26YAMAMOTO Umehara
HAMADA Naoki49-15ETO Junichi
ETO Junichi57-07UENO Hideki
ETO Junichi49-15NAKANO Takanao
2008-09-14: 10_Houou_game_A(Japan)
ETO Junichi43-21NAKANO Takanao
NAKANO Takanao33-31ETO Junichi
YAMAMOTO Umehara47-17ETO Junichi
YAMAMOTO Umehara42-22ETO Junichi
ETO Junichi43-21TANIGUCHI Eizi
TANIGUCHI Eizi42-22ETO Junichi
2008-09-14: 10_Houou_game_B(Japan)
ISHIDA Suguru33-31ETO Junichi
TANIGUCHI Eizi38-26ETO Junichi
YAMAMOTO Umehara34-30ETO Junichi
ETO Junichi41-23NAKANO Takanao
HAMADA Naoki32-32ETO Junichi
2008-06-15: Kyushu conference(Japan)
SHIMIZU Ryuseiwon againstETO Junichi
ETO Junichiwon againstUENO Hideki
HAMADA Naokiwon againstETO Junichi
NAKANO Takanaowon againstETO Junichi
KAMEMOTO Osamu32-32ETO Junichi
OYAGI Shigeowon againstETO Junichi
ETO Junichiwon againstMATSUI Koji
2008-05-25: 30th Q league(Japan)
ETO Junichiwon againstYAMAMOTO Umehara
SHIMIZU Ryuseiwon againstETO Junichi
INOUE Noboruwon againstETO Junichi
ETO Junichiwon againstOYAGI Shigeo
HAMADA Naokilost toETO Junichi
ETO Junichiwon againstSHONO Mitsugi
NAKANO Takanaowon againstETO Junichi
2008-04-27: 2008 Kyushu championship challenger (Japan)
ETO Junichiwon againstARAMAKI Shiyunya
ETO Junichi32-32HAMADA Naoki
ETO Junichiwon againstYAMAMOTO Umehara
ETO Junichiwon againstNAKANO Takanao
ETO Junichiwon againstSHIMIZU Ryusei
ETO Junichiwon againstKUNOU Masakado
2007-10-28: 28th Q League(Japan)
ETO Junichiwon againstTSUBUAKI Takaita
TAKEMORI Daisukewon againstETO Junichi
ETO Junichiwon againstTANIGUCHI Eizi
ETO Junichiwon againstTOKUDA Kenichi
HAMADA Naokiwon againstETO Junichi
NAKANO Takanaowon againstETO Junichi
INOUE Noboruwon againstETO Junichi
2007-09-16: Kyushu Cup 2007(Japan)
ETO Junichilost toNAKANO Takanao
ETO Junichiwon againstFUJIWARA Toyoshima
ETO Junichiwon againstTOKUDA Kenichi
ETO Junichiwon againstINOUE Noboru
ETO Junichiwon againstOKUDA Tsuyoshi
HAMADA Naokiwon againstETO Junichi
ETO Junichiwon againstINOUE Noboru
ETO Junichiwon againstOKUDA Tsuyoshi
HAMADA Naokiwon againstETO Junichi
2007-06-17: Kyushu 2007 Block Conference A(Japan)
ETO Junichiwon againstYOSHI Tadaaki
ETO Junichiwon againstJINUSHI Nao
ETO Junichilost toISHIDA Suguru
TAKEMORI Daisukewon againstETO Junichi
ETO Junichiwon againstKOBAYASHI Satiko
KUNOU Masakadolost toETO Junichi
2007-05-27: 26th Q League A(Japan)
HAMAJIMA Ishiumalost toETO Junichi
ETO Junichiwon againstHIROTA Zizyunya
ETO Junichilost toNAKANO Takanao
ETO Junichiwon againstHAMADA Naoki
ETO Junichiwon againstKIBA Yuta
ETO Junichilost toJINUSHI Nao
ETO Junichiwon againstKAWARADA Sotoshi
2007-03-25: 28_Meijin_finals(Japan)
KATORI Michihiro36-28ETO Junichi
ETO Junichi37-27KOIDE Satoshi
IIJIMA Takamune43-21ETO Junichi
MATSUZAKA Katsuhiko46-18ETO Junichi
ETO Junichi33-31MIYASHITA Naoto
UNO Toshihiro34-30ETO Junichi
2006-08-13: 23rd Q League(Japan)
TSUCHIYA Ryosukelost toETO Junichi
HAMADA Naokilost toETO Junichi
NAKANO Takanaowon againstETO Junichi
ETO Junichiwon againstTAKEMORI Daisuke
OHHASHI Tomoshigewon againstETO Junichi
TSUCHIDA Daisukewon againstETO Junichi
ETO Junichilost toMITOMA Teruyuki
2006-07-16: 34th All Japan(Japan)
NAKAMORI Hirokiwon againstETO Junichi
OHMORI Keitawon againstETO Junichi
KURACHI Takayukiwon againstETO Junichi
SUGIYAMA Mitsuakiwon againstETO Junichi
ETO Junichiwon againstTANIDA Kunihiko
2006-06-25: Kyushu champion 2006(Japan)
NAKANO Takanaolost toETO Junichi
NAKANO Takanaowon againstETO Junichi
NAKANO Takanaowon againstETO Junichi
NAKANO Takanaowon againstETO Junichi
2006-06-18: Kyushu Block conference A(Japan)
ETO Junichiwon againstNAKANO Takanao
ETO Junichiwon againstFUJITA Mitsunori
ETO Junichiwon againstSAKAI Shoichi
ETO Junichiwon againstTSUDA Nobuhide
2006-05-07: 22th Q league A(Japan)
ETO Junichiwon againstTSUDA Nobuhide
ETO Junichiwon againstFUJITA Mitsunori
OHHASHI Tomoshigewon againstETO Junichi
ETO Junichiwon againstHAMADA Naoki
ETO Junichiwon againstNAKANO Takanao
ETO Junichiwon againstMATSUZAKA Katsuhiko
ETO Junichiwon againstSAKAI Shoichi
2006-04-16: 2006 Kyushu championship challenger(Japan)
ETO Junichiwon againstTSUCHIYA Ryosuke
ETO Junichiwon againstURAMOTO Shiyo
ETO Junichiwon againstUENO Hideki
ETO Junichiwon againstSATO Kaori
ETO Junichi32-32OHHASHI Tomoshige
ETO Junichiwon againstHIROSE Kenzirou
ETO Junichiwon againstHAMADA Naoki
ETO Junichiwon againstOHHASHI Tomoshige
2006-03-19: 8th Kyushu all star game(Japan)
OHNAKA Kenichirowon againstETO Junichi
ETO Junichiwon againstFUJIWARA Toyoshima
ETO Junichilost toSATO Kaori
KAWAKAMI Yoshihirowon againstETO Junichi
OHHASHI Tomoshigelost toETO Junichi
ETO Junichiwon againstTANIGUCHI Eizi
NAKANO Takanaowon againstETO Junichi
2006-01-15: Kyushu area expert game 2006(Japan)
NAMIKI Kazunariwon againstETO Junichi
ETO Junichiwon againstUENO Hideki
ETO Junichiwon againstSATO Kaori
ETO Junichilost toOHNAKA Kenichiro
ETO Junichiwon againstURAMOTO Shiyo
TSUCHIYA Ryosukewon againstETO Junichi
2005-12-18: Kyushu cup 2005(Japan)
ETO Junichiwon againstTANIGUCHI Eizi
WATANABE Hidekilost toETO Junichi
UENO Hidekilost toETO Junichi
ETO Junichilost toMORINAGA Syou
ETO Junichiwon againstSAKAI Shoichi
WATANABE Hidekiwon againstETO Junichi
MORINAGA Syouwon againstETO Junichi
SAKAI Shoichilost toETO Junichi
ETO Junichilost toWATANABE Hideki
2005-08-14: 19th Q League(Japan)
ETO Junichiwon againstOHNAKA Kenichiro
ETO Junichiwon againstUENO Hideki
ETO Junichiwon againstTANIGUCHI Eizi
ETO Junichiwon againstMATSUI Koji
TSUCHIYA Ryosukewon againstETO Junichi
ETO Junichiwon againstFUKABORI Katsuya
NAKANO Takanaowon againstETO Junichi
2005-06-12: Kyushu block conference(Japan)
ETO Junichiwon againstSATO Junichi
ETO Junichilost toSAKAI Shoichi
ETO Junichiwon againstINOUE Noboru
ETO Junichiwon againstHIRAJIMA Takekiyo
ETO Junichiwon againstFUJITA Mitsunori
ETO Junichiwon againstTSUCHIYA Ryosuke
2005-05-01: 18th Q league (Japan)
ETO Junichiwon againstTANIGUCHI Eizi
ETO Junichiwon againstTSUDA Nobuhide
ETO Junichilost toSAKUKARA Akomi
ETO Junichiwon againstTSUCHIYA Ryosuke
ETO Junichiwon againstUENO Hideki
ETO Junichiwon againstSATO Junichi