Ratings

32nd challenge cup - B (Japan)
2007-10-13

Here are all results.

2007-10-13: 32nd challenge cup - B(Japan)
NAKANO Masaruwon againstSHINOHARA Ryo
HAMADA Atsushiwon againstKUDOU Keita
ISHIWATA Yoshikazuwon againstIIJIMA Shoki
NAGAMATSU Ryotawon againstKURAHASHI Satoshi
SHINOHARA Jun32-32KURAHASHI Kouki
OGINO Takerulost toSHUTSUKU Mizuki
SAKURAI Takeuchi32-32NAGAMATSU Yoshiyuki
NAKANO Masaruwon againstHAMADA Atsushi
ISHIWATA Yoshikazulost toSHUTSUKU Mizuki
KUDOU Keitawon againstSHINOHARA Ryo
NAGAMATSU Ryotawon againstNAGAMATSU Yoshiyuki
SHINOHARA Junwon againstSAKURAI Takeuchi
OGINO Takeruwon againstIIJIMA Shoki
KURAHASHI Satoshiwon againstKURAHASHI Kouki
NAKANO Masaruwon againstSHUTSUKU Mizuki
HAMADA Atsushiwon againstISHIWATA Yoshikazu
KUDOU Keitawon againstNAGAMATSU Yoshiyuki
NAGAMATSU Ryotawon againstSHINOHARA Jun
OGINO Takerulost toKURAHASHI Satoshi
SAKURAI Takeuchiwon againstSHINOHARA Ryo
IIJIMA Shokilost toKURAHASHI Kouki
NAKANO Masaruwon againstNAGAMATSU Ryota
HAMADA Atsushiwon againstSHINOHARA Jun
ISHIWATA Yoshikazuwon againstNAGAMATSU Yoshiyuki
KUDOU Keitawon againstKURAHASHI Kouki
OGINO Takerulost toSAKURAI Takeuchi
KURAHASHI Satoshiwon againstSHUTSUKU Mizuki
IIJIMA Shokiwon againstSHINOHARA Ryo
NAKANO Masaruwon againstKUDOU Keita
HAMADA Atsushiwon againstNAGAMATSU Ryota
ISHIWATA Yoshikazuwon againstKURAHASHI Satoshi
SHINOHARA Junwon againstSHUTSUKU Mizuki
OGINO Takeruwon againstKURAHASHI Kouki
SAKURAI Takeuchiwon againstIIJIMA Shoki
NAGAMATSU Yoshiyukiwon againstSHINOHARA Ryo
NAKANO Masaruwon againstSHINOHARA Jun
HAMADA Atsushi32-32SAKURAI Takeuchi
ISHIWATA Yoshikazuwon againstNAGAMATSU Ryota
KUDOU Keitawon againstKURAHASHI Satoshi
OGINO Takeruwon againstNAGAMATSU Yoshiyuki
SHUTSUKU Mizukilost toIIJIMA Shoki
KURAHASHI Koukiwon againstSHINOHARA Ryo