Ratings

9th Tatebayashi Open (Japan)
2008-03-16

Here are all results.

2008-03-16: 9th Tatebayashi Open(Japan)
KURACHI Takayukiwon againstMIYASHITA Ookochi
SATAKE Yosukewon againstMATSUMOTO Hiroshi
OHMORI Keitawon againstNAGAMATSU Yoshiyuki
KURITA Seiyawon againstKANAI Chinatsu
OHUCHI Yasuhirowon againstYONEZAWA Yasu
KIMIMATSO Rkiramiwon againstKAWABATA Seiji
KATORI Michihirowon againstSAITO Tomohisa
OKUDA Tsuyoshiwon againstKIMIMATSO Fukuoka
YAMAMOTO Kunihirowon againstTOYOTA Katsushige
SHIIKI Isamuwon againstNAGAMATSU Ryota
YASUDA Kenjilost toGOTO Masahiro
KURACHI Takayukiwon againstGOTO Masahiro
SATAKE Yosukewon againstSHIIKI Isamu
OHMORI Keitalost toKURITA Seiya
OHUCHI Yasuhirowon againstKIMIMATSO Rkirami
KATORI Michihirolost toKAWABATA Seiji
OKUDA Tsuyoshiwon againstYONEZAWA Yasu
YAMAMOTO Kunihirowon againstMIYASHITA Ookochi
NAGAMATSU Ryotawon againstSAITO Tomohisa
YASUDA Kenjiwon againstKIMIMATSO Fukuoka
TOYOTA Katsushigewon againstMATSUMOTO Hiroshi
NAGAMATSU Yoshiyukiwon againstKANAI Chinatsu
KURACHI Takayukiwon againstOHUCHI Yasuhiro
SATAKE Yosukewon againstYAMAMOTO Kunihiro
OHMORI Keitawon againstKATORI Michihiro
KURITA Seiyawon againstSHIIKI Isamu
KIMIMATSO Rkiramiwon againstYASUDA Kenji
KAWABATA Seijilost toYONEZAWA Yasu
OKUDA Tsuyoshiwon againstGOTO Masahiro
NAGAMATSU Ryotawon againstKANAI Chinatsu
TOYOTA Katsushigewon againstNAGAMATSU Yoshiyuki
MATSUMOTO Hiroshiwon againstSAITO Tomohisa
KIMIMATSO Fukuokawon againstMIYASHITA Ookochi
KURACHI Takayukiwon againstKIMIMATSO Rkirami
SATAKE Yosukewon againstKURITA Seiya
OHMORI Keitawon againstYAMAMOTO Kunihiro
OHUCHI Yasuhirolost toOKUDA Tsuyoshi
KATORI Michihirowon againstSHIIKI Isamu
KAWABATA Seijiwon againstKIMIMATSO Fukuoka
NAGAMATSU Ryotawon againstTOYOTA Katsushige
YASUDA Kenjiwon againstMIYASHITA Ookochi
YONEZAWA Yasulost toGOTO Masahiro
MATSUMOTO Hiroshiwon againstNAGAMATSU Yoshiyuki
SAITO Tomohisawon againstKANAI Chinatsu
KURACHI Takayukiwon againstOKUDA Tsuyoshi
SATAKE Yosukelost toOHMORI Keita
KURITA Seiyawon againstTOYOTA Katsushige
OHUCHI Yasuhirowon againstGOTO Masahiro
KIMIMATSO Rkiramiwon againstKIMIMATSO Fukuoka
KATORI Michihirowon againstMATSUMOTO Hiroshi
KAWABATA Seijiwon againstYASUDA Kenji
YAMAMOTO Kunihirowon againstNAGAMATSU Ryota
SHIIKI Isamuwon againstKANAI Chinatsu
YONEZAWA Yasuwon againstMIYASHITA Ookochi
SAITO Tomohisawon againstNAGAMATSU Yoshiyuki
KURACHI Takayukiwon againstSATAKE Yosuke
OHMORI Keitawon againstOHUCHI Yasuhiro
KURITA Seiyawon againstYAMAMOTO Kunihiro
KIMIMATSO Rkiramiwon againstOKUDA Tsuyoshi
KATORI Michihirowon againstNAGAMATSU Ryota
KAWABATA Seiji32-32GOTO Masahiro
SHIIKI Isamuwon againstTOYOTA Katsushige
YASUDA Kenjiwon againstSAITO Tomohisa
YONEZAWA Yasuwon againstMATSUMOTO Hiroshi
KIMIMATSO Fukuokawon againstNAGAMATSU Yoshiyuki
MIYASHITA Ookochiwon againstKANAI Chinatsu